PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 | nr 4 | 5--26
Tytuł artykułu

The Financial Crisis, Austerity Policy and Greece

Autorzy
Warianty tytułu
Kryzys finansowy, polityka oszczędnościowa i Grecja
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article contains a brief review of the main causes of the current crisis and concerns strategies of market dogmatism and their impacts, which followed the end of post-war boom and the end of the so-called Bretton Woods System. Rising inequality and deregulation led to increasing investment of speculative capital (casino capitalism), creating a real estate bubble in USA. Owing to public bailouts, this finance capital did not lose so much after the bubble bursts. However, the bailouts created serious problems for state budgets, which were already poor as a consequence of the tax race to the bottom following the specific neoliberal recommendations to surmount the economic crisis. Together with weak economic performance and high interest rates for state bonds - due low rankings by rating agencies - some states in the euro zone were threatened with insolvency. Additionally, home-made negative structures and mismanagement worsened the situation. The financial assistance then provided by the troika were tied to harsh "reforms" in the spirit of the austerity policy. This has led to a social crisis with colossal humanitarian impacts; it is economically a fiasco and has increased the public debt to unbearable proportions, mainly in Greece, a country which might be seen as a laboratory for this strategy. Central and Eastern European countries could learn by the Greek example of austerity policy: First, they should stay longer to their own currency, allowing them to remain competitive by compensating stronger trade partners' productivity by the chance of devaluating. Second, it is clear that cutting off expenditures will not solve problems in case of aiming at balancing the public budget. Just the opposite, it will increase social and economic problems by down-sizing public and private demand and it will endanger necessary investments in future development (infrastructure, education). That's why increasing state receipts and a fair tax policy are on the agenda, as long as the rich escape from contributing adequately to state's action capability. (original abstract)
Artykuł zawiera krótki przegląd głównych przyczyn obecnego kryzysu i dotyczy strategii dogmatyzmu rynkowego i ich skutków, które pojawiły się po zakończeniu powojennego boomu i tzw. systemu z Bretton Woods. Rosnące nierówności i deregulacja spowodowały wzrost inwestycji kapitału spekulacyjnego (kapitalizm kasynowy), przyczyniając się do bańki na rynku nieruchomości w USA. Dzięki pomocy z środków publicznych kapitał ten nie poniósł większych strat po jej pęknięciu. Jednak pomoc publiczna naraziły na poważne kłopoty budżety państw, które już były ograniczone w wyniku "podatkowego wyścigu na dno", spowodowanego specyficznymi neoliberalnymi zaleceniami, mającymi pomóc w przełamaniu kryzysu ekonomicznego. Słabe wyniki ekonomiczne i wysokie oprocentowanie obligacji skarbowych - wynikające z niskich ocen wystawianych przez agencje ratingowe - zagroziły niektórym państwom w strefie euro niewypłacalnością. Sytuację pogorszyły błędy w zarządzaniu. Zaoferowana przez "trójkę" (EBC, MFW i UE) pomoc finansowa wiązała się z "twardymi" reformami w duchu polityki oszczędności. Następstwem tego był kryzys społeczny i humanitarny o kolosalnych skutkach; było to dowodem ekonomicznego fiaska i zwiększyło dług publiczny do nieznośnych rozmiarów, głównie w Grecji, którą można uznać za laboratorium dla takiej strategii. Kraje w Europie Środkowo-Wschodniej powinny wyciągnąć wnioski z greckiej polityki oszczędności. Po pierwsze, powinny dłużej zachować własną walutę, gdyż pozwoli im to zachować konkurencyjność, dzięki możliwości dokonania dewaluacji w celu zrównoważenia większej produktywności ich partnerów handlowych. Po drugie, cięcia wydatków z pewnością nie rozwiążą problemu równoważenia budżetu państwa. Wprost przeciwnie, zwiększą napięcia społeczne i ekonomiczne w wyniku ograniczenia popytu publicznego i prywatnego i zagrożą niezbędnym inwestycjom w przyszły rozwój (infrastruktura, edukacja). Dlatego zwiększanie przychodów państwa i sprawiedliwa polityka podatkowa powinny być na liście celów, dopóki bogaci będą unikali proporcjonalnego wkładu w zwiększanie potencjału państwa do działania. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
5--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Gießen, Germany
Bibliografia
 • Bofinger P. (2012), Zurück zur D-Mark? Deutschland braucht den Euro, München http://www.droemer-knaur.de/ebooks/7787750/zurueck-zur-d-mark.
 • Eissel D. (2013), The shift from welfare state to competition state: the case of Germany, in: Grotowska-Leder J. and Rokicka E. (eds.), Quality of life - context, definitions, concepts, interpretations, Lodz, University Press.
 • Eissel D. (2014). Inequality and the Role of Redistributive Policy, in: Eissel D., Rokicka E., Leaman J. (ed.), Welfare state at risk, Cham et.al., Springer.
 • Friedman Milton (1962). Capitalism and Freedom, Chicago: Chicago University Press.
 • Leaman J. (2013), The fiscal lessons of the global crisis for the European Union: The de-structive consequences of tax competition, in: Leaman Jeremy and Waris Attiya, Tax justice and the political economy of the global capitalism. 1945 to the present, New York, Oxford, Berghahn.
 • Stiglitz J. (2010). Freefall. Free markets and the sinking of the global economy, London: Pengiun Books.
 • Stiglitz J. (2012). The Price of Inequality, New York, London: Norton.
 • Strange S. (1986), Casino capitalism, New York, StMartins Press, 1st.ed.
 • von Hayek F.A. (1944). The Road to Serfdom, University of Chicago: Chicago Press.
 • Deutsche Bundesbank, div. monthlyreports; www.bundesbank.de
 • EU Commission (2011 a), The Economic Adjustment Programme for Greece - Fourth Review - spring 2011; http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2011/op82_en.htm
 • European Commission (2011), Employment and Social Developments in Europe 2011, Nov. 2011.
 • Flassbeck H., Piketty T., Sachs J.D., Rodrik D., Wren-Lewis S., Open letter to Merkel (http://www.analyzegreece.gr/topics/greece-europe/item/276-th-piketty-j-sachs-h-flassbeck-drodrik-s-wren-lewis-austerity-has-failed-an-open-letter-to-a-merkel) download 11.7.2015).
 • Fratzscher M. (2014), Unbequeme Wahrheiten, excerptsfromhisbook ʻDie Deutschland Illusionʼ, Hanser-Verlag 2014, here in: Handelsblatt, 29. September 2014.
 • Giannitsis T., Zografakis S. (2015), Greece: Solidarity and Adjustment in Times of Crisis, ʻIMK studyʼ nr 38, March 2015.
 • Guajardo J., Leigh D., Pescatori A., (2011), IMF Working Paper, Research Department: Expansionary Austerity: New International Evidence July 2011, abstract.
 • Igan D. and Mishra P. (2011), Making Friends, in: Finance & Development, June 2011, Vol. 48, No. 2.
 • IMF (2013), Country Report No. 13/156, p. 33, see http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf.
 • Jaumotte F. et al. (2008), Rising Income Inequality: Technology, or Trade and Financial Globalization? in: IMF Working paper WP/08/185, July 2008.
 • Johnson S. (2009), The Quiet Coup, in: The Atlantic Online, May 2009, http://www.theatlantic.com/doc/print/200905/imf-advice
 • Kadritzke N. (2014), Die Legende vom griechischen Schummeln, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 06/2014.
 • McKinsey (2011), Global Institute, Global Finance Assets, database http://www.mckinsey.com/insights/global_capital_markets/mapping_global_capital_markets_2011.
 • Murray G. (2014), We are the 1%: Über globale Finanzeliten, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 15/2014.
 • OECD (2011), Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising, Main Findings, Paris, http://www.oecd.org/els/social/inequality.
 • Piketty T. (2014), Das Ende des Kapitalismus im 21. Jahrhundert?, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 12/2014.
 • Roos J. (2015), The IMF defaulted on Greece a long time ago, June 30, 2015, in: http://roarmag.org/2015/06/greece-imf- IMF, Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 Stand-By Arrangement, June 2013 IMF Country Report No. 13/156, p. 33, see http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdfdefault-bailout/
 • Schulmeister S. (2014), Die Finanzmarktkrisen und ihre Folgen. Standortbestimmung, Ausblick, Gegenstrategien, Referat beim 4. Wiener Wirtschaftsdidaktik-Kongress, 21. November 2014 in Vienna; http://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/i/wipaed/kongresse/wd4/Unterlagen/Schulmeister_Finanzmarktkrisen.pdf.
 • Schulmeister S. et al (2008), A General Financial Transaction. Tax Motives, Revenues, Feasibility and Effects, WIFO March 2008.
 • Stuckler D., Basu S. (2014), Griechenland als Exempel. Wie die EU-Sparpolitik ein Gesundheitssystem ruiniert, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 5/2014.
 • Troost A., (2014), Troika-Politik: Hoffnung für Griechenland? 20. März 2014; http://www.dielinke.de/nc/die-linke/nachrichten/detail/artikel/troika-politik-hoffnung-fuer-griechenland
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.