PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 (3) Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania | 33--52
Tytuł artykułu

Centrum Nauki i Sztuki "Stara Kopalnia" w Wałbrzychu jako przykład rewitalizacji obiektu poprzemysłowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Old Mine Science and Art Center in Walbrzych as an Example of the Revitalization of Post-Industrial Building.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł stanowi o procesie rewitalizacji obiektu poprzemysłowego na przykładzie byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Julia" w Wałbrzychu, który funkcjonuje dziś jako Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Praca zawiera ujęcie definicyjne procesu rewitalizacji, jego charakterystykę i opis dotyczący działań podjętych w Starej Kopalni na terenie miasta Wałbrzycha. Opracowanie wzbogacono o liczne fotografie obrazujące wygląd obiektów przemysłowych przed i po dokonanym procesie rewitalizacji, co pozwala wnioskować o jego zasadności i skuteczności. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is about the process of revitalization of post-industrial building on the example of the former coal mine "Julia" in Walbrzych, which operates today as the Old Mine Science and Art Center. The paper includes definition of the revitalization process, its characteristics and description of the actions taken in Old Mine in the city of Walbrzych. Elaboration includes numerous photographs showing the appearance of industrial facilities before and after the revitalization process has been made, which leads to the conclusion about its legitimacy and effectiveness. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Bełniak S., Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Wydawnictwo UE, Kraków 2009.
 • [2] Blachowski J., Nowacka A., Internetowy system geoinformacyjny o dawnych obiektach górniczych na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego "Julia" w Wałbrzychu, Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej nr 133.
 • [3] Gerber P., Projekt i realizacja Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu, [w:] Historyczne okręgi przemysłowe w okresie dezindustrializacji, red. Różycka-Rozpędowska E., Wrocław 1997.
 • [4] Gonda-Soroczyńska E., Obszary pokopalniane Wałbrzycha, przemiany bazy ekonomicznej i struktury przemysłowej miasta, [w.] Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, Wrocław 2011.
 • [5] Jędrysiak T., Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych - zagadnienia ogólne, "Turystyka Kulturowa" 2011, nr 4-6.
 • [6] Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008.
 • [7] Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001.
 • [8] Kobyliński K., Własność dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2009.
 • [9] Kozak M. W., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2009.
 • [10] Kronenberg M., Turystyka dziedzictwa przemysłowego - próba sprecyzowania terminologii, [w:] Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, red. Burzyński T., IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Zabrze 6-7.09.2007, Katowice 2007, s. 33-34; Affelt W., Dziedzictwo techniki, jego różnorodność i wartości, "Kurier Konserwatorski" 2009, nr 5.
 • [11] Lokalny Program Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2008-2015; Studium wykonalności, Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr XXXV/311/09 z dnia 12.02.2009 r. - [http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl].
 • [12] Lorenc M. W., Wajsen A., Obiekty dziedzictwa górniczego w krajobrazie - wybrane przykłady rewitalizacji i zagospodarowania turystycznego, Wrocław 2010.
 • [13] Lorenc M. W., Wajsen A., Możliwości rewitalizacji terenu kopalni "Julia" w Wałbrzychu na tle wybranych przykładów europejskich. Problemy Ekologii Krajobrazu T.XXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • [14] Markowski T., Stawasz D., Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitarnych miasta Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 • [15] Mucha A., Pamiątki wałbrzyskiego górnictwa węglowego, Muzeum w Wałbrzychu - Oddział Muzeum Przemysłu i Techniki, Wałbrzych 2002.
 • [16] Murzyn M. A., Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenia rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2006.
 • [17] Ostręga A., Uberman R., Formalnoprawne problemy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych, Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29, Zeszyt 4, 2005.
 • [18] Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999.
 • [19] Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, wydany przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast we współpracy polsko-niemieckiej w ramach programu TRANSFORM, Warszawa 2003.
 • [20] Slotta R., Zabytkowe zakłady górnicze jako pomniki kultury ze szczególnym uwzględnieniem "Lisiej Sztolni" w Wałbrzychu, Międzynarodowa Konferencja pt. "Lisia Sztolnia jako zabytek techniki europejskiego dziedzictwa kulturowego", 2001.
 • [21] [http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3590189,będziemy-mieli-nowapodziemna-trase-tyrystyczna-na-dolnym-slasku,id,t.html], (2014-09-28).
 • [22] [http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17797871,Nowa_Stara_Kopalnia_architektoniczna_duma_Walbrzycha].
 • [23] [http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/podpisanie-umowy-dofinansowaniaprojektu- park-wielokulturowy-stara-kopalnia-735.php].
 • [24] [www.starakopalnia.pl].
 • [25] [http://www.starakopalnia.pl/pl/aktualnosci/16-spotkanie-z-dnia-25022011-r-z-przedstawicielami-firmy-pas-projekt-archi-studio].
 • [26] [www.um.walbrzych.pl].
 • [27] [http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17797871,Nowa_Stara_Kopalnia_architektoniczna_duma_Walbrzycha.html].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.