PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 (3) Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania | 53--63
Tytuł artykułu

Wpływ aktywności samorządów lokalnych na przedsiębiorczość

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Involvement of Local Governments in Entrepreneurship Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ożywienie gospodarki rynkowej i podział sektora finansów publicznych spowodowały przeniesienie odpowiedzialności za rozwój lokalny na "barki" władz lokalnych i regionalnych. Realia prawne najważniejsze zadania z zakresu rozwoju lokalnego przyporządkowały samorządom lokalnym (gminom, powiatom). Jednostki te, coraz intensywniej i świadomie działają w kształtowaniu warunków rozwoju gospodarczego przestrzeni lokalnej i regionalnej. Wykorzystują w tym celu szereg instrumentów i metod postępowania, służących głównie do pobudzania przedsiębiorczości. Pojawiło się zjawisko wzajemnego oddziaływania relacji zachodzących między przedsiębiorczością a rozwojem lokalnym. Aktywność władzy lokalnej zaczęła wpływać na zachowania podmiotów gospodarczych w sposób, który pomaga jednocześnie osiągać zarówno cele rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, jak i realizować indywidualne zadania funkcjonujących na jej terenie przedsiębiorstw. Celem artykułu jest charakterystyka dwóch podstawowych grup instrumentów (dochodowe i wydatkowe), które aktywnie wspomagają samorządy lokalne do rozwijania przedsiębiorczości oraz przedstawienie sposobów stymulacji lokalnej przedsiębiorczości w przestrzeni gospodarczej i kreatywnych działań likwidujących bariery dla ożywienia przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)
EN
The revival of market economy and the division of public finance sector resulted in transferring the responsibility for local development, as well as in stimulating and creating economic growth, mainly to the "shoulders" of local and regional authorities. The current legal reality assigned the most important tasks in the area of local development to local authorities (municipalities, districts). These units are presenting an increasing awareness and have become more and more active in exerting impacts on the conditions of local and regional space economic development. For this purpose they take advantage of the entire spectrum of instruments and methods aimed mainly at the enhancement of entrepreneurship. The phenomenon of mutual influence in the relations occurring between an entrepreneurship and local development can be observed. The involvement of local authorities results in exerting impact on the functioning of economic entities in a way which simultaneously facilitates the accomplishment of both economic development objectives in a municipality or a district, and also in carrying out individual tasks of the businesses operating in their area. The purpose of the article is to present determinants underlying the development of entrepreneurship in a local scale with particular emphasis on the involvement of local government in its desire to overcome barriers and to specify methods for local entrepreneurship stimulation in an economic space. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Blakely E. J., Planning Local Economic Development. Theory and Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks London, New Delhi, 1994.
 • [2] Bieniecki J., Szczupak B., Strategia rozwoju lokalnego, [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2001.
 • [3] Kamiński R., Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Difin, Warszawa, 2003.
 • [4] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997.
 • [5] Kuciński K. (red.), Przedsiębiorczość a rozwój lokalny, Difin, Warszawa, 2010.
 • [6] Matejun M., Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa, 2012.
 • [7] Piecuch T. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, [w:] Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2010.
 • [8] Prusek A., Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych, [w:] Samorząd terytorialny, zadania - gospodarka - rozwój, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów, 2001.
 • [9] Saar M., Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości, CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 2011.
 • [10] Sadowy M., Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej, [w:] Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 2006.
 • [11] Strużycki M., (2004), (red.), Małe średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [12] Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., (2011), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • [13] Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r., poz. 849.
 • [14] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807.
 • [15] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. z 1990 r., nr 16, poz. 95.
 • [16] Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, Dz. U. z 2000 r., nr 48, poz. 550.
 • [17] Wach K. (2008), Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • [18] Wąsowicz K., Ostrowski T., (2003), Przedsiębiorczość komunalna, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Kraków.
 • [19] Wojciechowski E., (2012), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa
 • Zalewski A., (2000), Ekonomika rozwoju lokalnego, wybrane zagadnienia, [w:] Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, monografie i opracowania, SGH, Warszawa.
 • [20] Ziółkowski M., Goleń M., (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, [w:] Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.