PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 (3) Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania | 91--103
Tytuł artykułu

Lider lokalny w zarządzaniu komunikacją marketingową miasta

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Leader in the Management of the City Marketing Communication
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z koncepcją marketingu terytorialnego miasta, podobnie jak zorientowane na zysk podmioty komercyjne, konkurują na rynku. Zabiegając o czynniki o znaczeniu rozwojowym, coraz częściej prowadzą działania marketingowe adresowane do różnych grup klientów - odbiorców: przedsiębiorców, inwestorów, turystów, studentów, przejezdnych itd. Głównym celem artykułu jest zobrazowanie roli lidera lokalnego w zarządzaniu zintegrowaną komunikacją marketingową (ZKM) miasta. Szczególnie jeśli przyjąć, że jego wpływ na nie tylko programowane, ale również prowadzone w praktyce działania marketingowe jest istotny, niezależnie od tego, czy a jeśli tak, to jaką pozycję w strukturze władz samorządowych zajmuje. Przegląd dominujących w literaturze przedmiotu ujęć teoretycznych posłuży sformułowaniu katalogu najważniejszych ról lidera lokalnego w zarządzaniu ZKM miasta. (abstrakt oryginalny)
EN
In the accordance with the place marketing, the cities like commercial entities oriented on profit, compete on the market. Striving for the factors with developing meaning, they more and more frequently perform marketing activities addressed towards different groups of customers - receivers: entrepreneurs, investors, tourists, students, visitors, etc. The main goal of the article is to illustrate the role of local leader in the management of the integrated marketing communication (IMC). Especially when assuming that its influence on not only programmed but also used in practice marketing activities is important, irrespective of it, if so then what position in the structure of council authorities it takes. The review of dominating in the subject literature theoretical aspects will serve to formulate a catalogue of the most important roles of the local leader in the IMC's management of the city. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • [1] Cupiał B., Administracja publiczna a proces zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, "Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie" 2006, nr 2.
 • [2] Dz. U 1990, nr 16, poz. 96, Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • [3] Dz. U. 2003, nr 166, poz. 1612, Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.
 • [4] Fedan R., Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" 2011, z. 20.
 • [5] Florek M., Augustyn A., Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury, Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa 2011.
 • [6] Getimis P., Grigordiaou D., Changes in Urban Political Leadership Types and Styles in the Era of Urban Governance, [w:] M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart (red.) Democratic Choices for Cities, Routledge, London 2005.
 • [7] Glinka K., Zarządzanie komunikacją marketingową jednostki samorządu terytorialnego w warunkach sytuacji kryzysowej, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2014, t. 30.
 • [8] Główny Urząd Statystyczny, GUS, Miasta w liczbach 2012, Warszawa 2014.
 • [9] Hambelton R., Competition and Contracting in UK Local Government, [w:] N. Oatley (red.), Cities, Economic Competition and Urban Policy, Paul Chapman, London 1998.
 • [10] Haus M., Heinelt H., Conceptual framework for the PLUS project, [http://www.ibrarian.net/navon/page.jsp?paperid=83581&searchTerm=urban+governane], (17.05.2015).
 • [11] Kołomycew A., Promocja w działalności administracji publicznej (przykład gmin powiatu tarnobrzeskiego), "Polityka i Społeczeństwo" 2010, nr 7.
 • [12] Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • [13] Noworól A., Model zarządzania terytorialnego, [w:] B. Kożuch, T. Markowski (red.) Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 • [14] Pickton D., Broderick A., Integrated Marketing Communications, Pearson Education Ltd, Harlow 2001.
 • [15] Płoskonka J., Szlachta J., Zaleski J., Mechanizmy i instrumenty polityki rozwoju, [w:], J. Górniak (red.) Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • [16] Sielski J., Przywódcy i liderzy samorządowi (lokalni), "Res Politcae" 2012, wydanie specjalne.
 • [17] Swianiewicz P., Klimska U., Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 4.
 • [18] Szymańska A., Zintegrowane komunikowanie marketingowe, [w:] Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, J. Olędzki, D. Tworzydło (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • [19] Weryński P., Typologia uczestnictwa obywatelskiego polskich liderów lokalnych, [w:] H. Podedworna, R, Ruszkowski (red.) Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.