PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2, CD 1 | 167--178
Tytuł artykułu

Gdzie i jak usprawnić procesy? - Identyfikacja potencjałów optymalizacyjnych przez analizę marnotrawstw (muda) w perspektywie zrównoważonego wykorzystania zasobów

Warianty tytułu
Where and how to improve processes? - Identification of optimization potentials by the analysis of waste (muda) in the perspective of sustainability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Każde przedsiębiorstwo ma siln e oraz słabe strony, poprzez które może wchodzić w int er akcje z otoczeniem (szanse/zagrożenia) . Przeciwdziałanie zagrożeniom bądź wykorzystywanie nadarzających się szans to efekt si ły wewnętrznej przedsiębiorstwa, osłabianej przez marnotrawstwa. Potrzeba c iągłego doskonalenia powinna przyświecać działalności k ażde go p rzedsiębiorstwo , czego realizację umożliwia koncepcja lean management. Jednym z podstawowych filarów koncepcji lean jest eliminacja tego co nie dodaje wartości - strat. St r a ty stanowią blokadę dla efektywnego, zrównoważonego wykorzystania zasobów. Artykuł prezentuje analizę strat z pers pektywy wymiarów zrównoważonego rozwoju: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Marnotrawstwa zidentyfikowane w różnych obszarach przedsiębiorstwa zbadane zostały pod kątem przyczyn je wywołujących. Przyjęte w artykule podejście pozwoliło na identyfkację przyczyn źródłowych problemów, na podstawie których opracowano koncepcję usprawnień z podziałem na określone obszary działalnosci przedsiębiorstwa w kontekś cie zrównoważonego wykorzystania zasobów. Z uwagi na to, że w każdym przedsiębiorstwie identyfikowane są te same typy strat, zaproponowane podejście poszukiwania potencjałów optymalizacyjnych zyskuje wymiar uniwersalny. (abstrakt oryginalny)
EN
Each company has strong and weak points thro ugh which can interact with the environment (opportunities / threats). Countering threats or use of opportunities is the result of the company's internal forces, that is undermined by waste/muda . The company should constantly improve , what is possible by to the implementation of the concept of lean management. One of the basic pillars of the concept of Lean is to eliminate what does not add value - waste/muda. Muda create a lock for the efficient and sustainable use of resources. The article presents anal ysis of muda from the pillars of sustainable development: Social, Economy, Environment. Waste identified in different areas of the company were investigated for the reasons that cause it. Approach adopted in the article allowed the identification of sourc e causes of problems, what was the base for creating improvements proposal in the context of sustainability. Proposed approach of exploration potential optimization has got an universal dimension , due to the fact, that we can find muda in each company .(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
167--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Bayou, M. E., De Korvin, A.: Measuring the Leanness of Manufacturing Systems: A Case Study of Ford Motor Company and General Motors. Journal of Engineering and Technology Management 2008, s.25-287.
 • Beau K., Drew L.: The complete lean enterprise. Value stream mapping. Productivity Press, New York 2004.
 • Bednarek M.: Doskonalenie systemów zarządzania drogą do przedsiębiorstwa lean. Difin, Warszawa 2007.
 • Bhim, S., Garg S.K., Sharma, S.K., Grewal, C.: Lean implementation and its benefits to production industry. International Journal of Lean Six Sigma. 1 (2), 2010, s. 157-168.
 • Breyfogle F.W.: Lean's Integration in an Enhanced Business Management System. Management, 2011.
 • Cholewicka-Goździk K.: Metoda LEAN - doskonalenie procesów i produktów. Problemy Jakości 2001
 • Ciurla M., Hopej M.: Nowe koncepcje w zarządzaniu. Przegląd Organizacji nr 6/1996.
 • Czerska J.: Pozwól płynąć swojemu produktowi. Tworzenie ciągłego przepływu. Placet, Warszawa 2012.
 • Domingo R.T.: Identifying and Eliminating The Seven Wastes or Muda. http://www.rtdonline.com/BMA/MM/SevenWastes.pdf (dostęp 20.08.2013)
 • Golinska, P.: Proposal for materials management assessment in remanufacturing facility. International Journal of Logistics and SCM Systems, 7(1), 2013, s. 31-38.
 • Hammer M.: Reengineering work: don't automate, obliterate. Harvard business review, 1990, 68(4),s. 104-112.
 • Hobbs H.: Lean Manufacturing Implementation, J. Ross Publishing 2003.
 • Johansson, G., Sundin, E.: Lean and green product development: two sides of the same coin?. Journal of Cleaner Production, 2014.
 • Kruczek M., Żebrucki Z.: Doskonalenie struktury łańcucha dostaw z wykorzystaniem koncepcji Lean. Logistyka, nr 2/ 2011, s. 355-362.
 • Liker J. K.: The Toyota Way: 14 Management Principles from The World's Greatest Manufacturer. McGraw-Hill, New York. 2004.
 • Lisiński M., B. Ostrowski: Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Antykwa, Kraków - Kluczbork 2006
 • Melton, T.: The benefits of lean manufacturing: what lean thinking has to offer the process industries. Chemical Engineering Research and Design, 83(6), 2005, s. 662-673.
 • Narasimhan R.., Swink M.., Kim S. W.: Disentangling leanness and agility: an empirical investigation. Journal of operations management, 24 (5), 2006, s. 440-457.
 • Ohno T., The Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press, Portland, OR 1988.
 • Schmelzer H. J., Sesselmann W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis,3. Auflage, Carl Hanser Verlag, München, Wien 2003.
 • Shimokawa K.: Lean management - narodziny systemu zarządzania. Lean Enterprise Institute, Warszawa 2013.
 • Wahab, A. N. A., Mukhtar, M., Sulaiman, R.: A Conceptual Model of Lean Manufacturing Dimensions. Procedia Technology 11 (2013), s. 1292-1298.
 • Womack J., Jones D., Ross D.: The Machine that Changed the World: Based on the Massachusetts Institute of Technology 5-Million-Dollar 5-Year Study on the Future of the Automobile. 1990. Rawson Associates, New York, NY, USA
 • Womack J., Jones D., Ross D.: Lean thinking - szczupłe myślenie. ProdPress.com, Wrocław 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.