PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 | nr 4 | 157--178
Tytuł artykułu

The Location Premises of FDI in Poland : the Case of the Lodz Province

Warianty tytułu
Przesłanki lokalizacji biz w Polsce : przykład regionu łódzkiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper aims to study the role of various factors in attracting foreign capital to the Province of Lodz. Conclusions are based on the direct questionnaire study conducted among 188 companies with foreign capital which invested in the region. The obtained results indicate that specific Lodz Province (voivodeship) characteristics were of little importance to foreign investors. Both in Poland and in the voivodeship, they were looking for relatively cheap and skillful labour in order to lower their total costs of production. We confirmed that investment incentives were of little importance for the inflow of FDI to the communes and counties of the Province of Lodz. The factors which most discouraged investment in the region were poor transport infrastructure and an uninteresting social infrastructure decisive for the quality of everyday life. Our conclusion is that the inflow of FDI does not eliminate intra-regional disproportions; on the contrary it probably deepens them. ()
Głównym celem artykułu jest ocena znaczenia czynników, które przyciągają kapitał zagraniczny do województwa łódzkiego. Podstawę do wyciągania wniosków stanowią wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród 188 przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Uzyskane wyniki wskazują, że specyficzne cechy województwa miały niewielkie znaczenie dla inwestorów zagranicznych. Zarówno w Polsce, jak i w regionie, poszukiwali oni przede wszystkim taniej i wykwalifikowanej siły roboczej, aby obniżyć całkowite koszty produkcji. Potwierdziliśmy również, że zachęty inwestycyjne miały drugorzędne znaczenie dla napływu BIZ do gmin i powiatów województwa łódzkiego. Do inwestowania w regionie najbardziej zniechęcała infrastruktura transportowa oraz społeczna, która determinuje jakość życia w województwie. Podsumowując, napływ BIZ nie eliminuje dysproporcji wewnątrzregionalnych, wręcz przeciwnie, raczej je pogłębia. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
157--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Antràs P., Yeaple S.R. (2013), Multinational Firms and the Structure of International Trade, NBER Working Paper 18775, http://www.nber.org/papers/w18775.
 • Asiedu E. (2001), On the Determinants of FDI to Developing Countries: Is Africa Different, 'World Development', 30(1).
 • Azémar C., Desbordes R. (2010), Short-run Strategies for Attracting Foreign Direct Investment, 'World Economy' 33 (7), pp. 928-957.
 • Bartels F.L., Napolitano F., Tissi N.E. (2014), FDI in Sub-Saharan Africa: A longitudinal perspective on location specific factors (2003 - 2010), 'International Business Review' 23, pp. 516-529.
 • Blonigen B. (2005), A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants, 'Atlantic Economic Journal' 33, pp. 383-403.
 • Burdziak A., Myślińska A. (2008), Ekonometryczna weryfikacja efektu aglomeracji netto w gospodarce polskiej w latach 2000-2005, 'Studia Regionalne i Lokalne' 2(32)/2008.
 • Calvano L. (2008), Multinational Corporations and Local Communities: A Critical Analysis of Conflict, 'Journal of Business Ethics' 82, pp. 793-805.
 • Cheng L.K., Kwan Y.K. (2000), What Are the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment? The Chinese Experience, 'Journal of International Economics' 51, pp. 379-400.
 • Chidlow A., Salcuviene L., Young S. (2009), Regional determinants of inward FDI distribution in Poland, 'International Business Review' 18, pp. 119-133.
 • Christiansen H., Oman C., Charlton A. (2003), Incentives-based Competition for Foreign Direct Investment: The Case of Brazil, 'OECD Working Papers on International Investment' 2003/01, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/631632456403.
 • Cieślik A. (2005), Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.
 • Cieślik A. (2005a), Location of Foreign Firms and National Border Effects: the Case of Poland, 'Journal of Economic and Social Geography' 96, pp. 287-296.
 • Diagnoza gospodarcza i społeczna województwa łódzkiego (2013), Łódzka Platforma Transferu Wiedzy, Łódź.
 • Dorożyński T., Świerkocki J., Urbaniak W. (2014), Attracting FDI to the Region of Lodz by its Local Government, 'Comparative Economic Research Central and Eastern Europe' Vol. 17 No. 2/2014, pp. 101-118.
 • EFIGE (2011), The global operations of European firms: the second EFIGE policy report.
 • Gorynia M. (2005), Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 • GUS (2014), http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/nomenklatura-nts/nts-1-5057/, downloaded on 30.12.2014.
 • Harding T., Javorcik B.S. (2011), Roll out the red carpet and they will come: Investment promotion and FDI inflows, 'The Economic Journal' 121 (December), pp. 1445-1476.
 • Helpman E. (1984), A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations, 'The Journal of Political Economy' Vol. 92 No. 3, pp. 451-471.
 • Helpman E. (2013), Foreign Trade And Investment: Firm-Level Perspectives, NBER Working Paper 19057, http://www.nber.org/papers/w19057.
 • Herzer D. (2012), How Does Foreign Direct Investment Really Affect Developing Countries' Growth?, 'Review of International Economics' 20(2), 396-414, 201.
 • Jiménez A., de la Fuente J.M., Durán J.J. (2011), Is There an East-West Structure in the Location of FDI in Europe? The Role of Institutions and Political Risk, 'Research In Economics And Business: Central And Eastern Europe' Vol. 3 No. 1, pp. 5-24.
 • Jabłoński R., Robaszek A. (2000), Klasyfikacja powiatów województwa łódzkiego - studium przypadku, StatSoft.
 • James S. (2009), Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications, ICAS of the World Bank Group.
 • Kalinowski T. (ed.) (2008), Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Kaliszuk E. (ed.) (2014), Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warsaw.
 • Kandogan Y. (2014), The effect of foreign trade and investment liberalization on spatial concentration of economic activity, 'International Business Review' 23, pp. 648 - 659.
 • Kapitał zagraniczny według powiatów oraz Podmioty według klas wielkości [in:] Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, BDL, GUS (2014), downloaded on 12.02.2014.
 • Krajewska A. (2012), Charakterystyka województwa łódzkiego i zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów [in:] E. Kwiatkowski (ed.), Popytowe i podażowe aspekty rozwoju kapitału ludzkiego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Krugman P.R. (1979), Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade, 'Journal of International Economics' Vol. 9(4), pp. 469.479.
 • Lautier M., Moreau F. (2012), Domestic Investment and FDI in Developing Countries: The Missing Link, 'Journal of Economic Development' Vol. 37 No. 3.
 • Markusen J.R. (1984), Multinationals, Multi-Plant Economies and the Gain from Trade, 'Journal of International Economics' 16, pp. 205-216.
 • Melitz M.J. (2003),The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, Econometrica Vol. 71 No. 6, pp. 1695-1725.
 • Moran T.H., Graham E.M., Blomström M. (eds.) (2005), Does Foreign Direct Investment Promote Development?, Washington, DC: Institute for International Economics.
 • Mullen J.K., Williams M. (2007), Foreign Direct Investment and Regional Productivity Spillovers in US Manufacturing, RURDS Vol. 19 No. 3, November.
 • Neary J.P. (2010), Two and a Half Theories of Trade, The World Economy No. 1.
 • North D.C. (1991), Institutions, 'Journal of Economic Perspectives' No. 1, pp. 97-112.
 • Rainelli M. (2003), La nouvelle théorie du commerce international, Éditionns La Découverte, Paris.
 • Rószkiewicz M. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, pp. 141-143 and 148.
 • Różański J. (2010), Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój. Finansowanie. Ocena, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 • Sobczyk M. (2010),Statystyka opisowa, C.H. Beck, Warsaw.
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna (2009), Instytut Badań Strukturalnych, Warsaw.
 • Strange R., Filatotchev I., Yung-chih Lien, Piesse J. (2009), Insider Control and the FDI Location Decision. Evidence from Firms Investing in an Emerging Market, 'Management International Review' 49, pp. 433-454.
 • Świerkocki J. (ed.) (2011), Foreign Direct Investment. The Case of Lodz Region, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Lodz.
 • Temiz D., Gökman A. (2014), FDI Inflow as an International Business Operation by MNCs and Economic Growth: An Empirical Study on Turkey, 'International Business Review' 23, pp. 145-154.
 • Tytel I., Yudaeva K. (2006), The Role of FDI in Eastern Europe and New Independent States: New Channels for the Spillover Effect, Centro Studi Luca d'Agliano Development Studies Working Papers No. 217.
 • Wang D.T., Gu F.F., Tse D.K., Yim Ch.K. (2013), When does FDI matter? The roles of local institutions and ethnic origins of FDI, 'International Business Review' 22, pp. 450 - 465.
 • WIR (2013),Global Value Chains: Investment and Trade For Development, United Nations, New York and Geneva.
 • Wojciechowski E. (2012), Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warsaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.