PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 10 (CD) | 35--44
Tytuł artykułu

Strategiczne kierunki rozwoju regionu w warunkach stabilnej i niestabilnej dynamiki rozwoju gospodarczego

Autorzy
Warianty tytułu
Strategic Directions of Regional Development under Conditions of Stable and Unstable Dynamics of Economic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ekonomia ewolucyjna i teoria systemów dowodzą, że naturalnym stanem gospodarki jest stan dynamicznej nierównowagi, którego parametry zmieniają się w czasie. W efekcie możliwe jest występowanie stabilnej i niestabilnej dynamiki rozwoju gospodarczego. Podczas gdy stabilność ogranicza ruchy w nowych kierunkach, niestabilność otwiera nowe przestrzenie możliwości i przyczynia się do powstawania dynamicznych struktur. Identyfikacja zjawisk niestabilności w gospodarce regionu oraz wytyczanie strategicznych kierunków jego rozwoju w warunkach niestabilnej dynamiki może być kluczowym elementem budowania regionalnej przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest prezentacja sposobów identyfikacji zjawisk niestabilności oraz postulatów w zakresie kształtowania strategii regionalnych w warunkach niestabilnej dynamiki. (abstrakt oryginalny)
EN
Evolutionary economics and systems theory show that the natural state of the economy is a state of dynamic disequilibrium, which parameters change over time. As a result, it is possible occurrence of stable and unstable dynamics of economic development. While the stability limits the movement in the new direction, instability opens new possibilities and contributes to the creation of dynamic structures. Identification of the phenomenon of instability in the region's economy as well as laying out the strategic directions of its development in conditions of unstable dynamic can be a key element in building regional competitive advantage. The aim of the article is the presentation of ways of identification instability in regional dynamics and demands for development of regional strategies in conditions of unstable dynamics. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
35--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Begg, I. (2011). Czy nowy paradygmat powinien zawierać ideę polityki regionalnej dla wszystkich?. W: M. Kolczyński, P. Żuber (red.), Nowy paradygmat rozwoju - najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Wydział Wymiaru Regionalnego.
 • 2. Bernaciak, A. (2012). Stabilność i niestabilność dynamiki rozwoju gospodarczego a rozwój regionów - aspekty teoretyczne i możliwości aplikacyjne. W: W. Gulczyński (red.), Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej. Gorzów Wielkopolski: Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.
 • 3. Bernaciak, A. (2013). Przejawy niestabilności dynamiki gospodarczej Polski i polskich województw w latach 1999-2010. W: W.M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • 4. Blanchard, B. S. (2008). System Engineering Management. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
 • 5. Broszkiewicz, R., Gruchman, B., Hausner, J., Kidyba, A., Klasik, A., Kudłacz, T., Markowski, T., Mikołajewicz, Z., Pietrzyk, I., Sartorius, W., Szlachta, J., Szlanta, J., Winiarski, B. i Zaucha, J. (1996). Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung.
 • 6. Churski, P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Seria Geografia nr 79. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • 7. Domański, R. (1987). Przestrzenna organizacja rozwoju regionalnego, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, tom XCIII. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • 8. Domański, R. (2000). Miasto innowacyjne, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Tom CIX. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 9. Domański, R. (2008a), Modelowanie ewolucji przestrzennego zagospodarowania: zjawiska, koncepcje, modele. W: J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • 10. Domański, R. (2008b), Rozwój zrównoważony (podtrzymywalny) jako proces ewolucyjny. Teoretyczna rekonstrukcja rozwoju długookresowego. W: J. Tarajkowski i L. Wojtasiewicz (red.), Przestrzeń w polityce gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 • 11. Domański, R. (2011), Dynamika i ewolucja złożonej i nierównowagowej przestrzeni ekonomicznej. Zarys teorii. W: L. Mierzejewska i M. Wdowicka (red.), Współczesne problemy rozwoju miast i regionów. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • 12. Gajewski, P. (2008). Teoretyczny model skutecznej polityki regionalnej. W: E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 13. Gajewski, P. i Kwiatkowski, E. (2008). Polityka regionalna w Polsce - próba oceny i rekomendacje. W: E. Kwiatkowski (red.), Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 14. Gilowska, Z., Gorzelak, G., Jałowiecki, B. i Sobczak, K. (1998). Kierunki polityki regionalnej Polski. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • 15. Gowdy, J.M. (1985). Evolutionary Theory and Economic Theory: Some Methodological Issues. Review of Social Economy, vol. (43), is. (3), 316-324.
 • 16. Grosse, T.G. (2004). Polskie wyzwania polityki rozwoju regionalnego. Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 1 (6), 188-199.
 • 17. Hübner, D. (2006). Spójność i konkurencyjność - czy można je połączyć?. Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 4 (27). http://www.ppg.gda.pl/index.php/pol/wydawnictwo/dzial_glowny/spojnosc_i_konkurencyjnosc_czy_mozna_je_polaczyc (04.01.2015).
 • 18. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2009). Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych i strategicznej interwencji w Polsce. Wnioski z analiz. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • 19. Kozłowska, A. (2010). Ewolucja struktur gospodarczych w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • 20. Litwińska, E. (2004). Stan równowagi w modelowaniu systemów osadniczych za pomocą modeli przesunięć bilansujących. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • 21. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r. Warszawa.
 • 22. Nelson, R.R. i Winter, S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Harvard University Press.
 • 23. Ratajczak, M. (red.) (2007). Współczesne teorie ekonomiczne. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 24. Rosnay, de J. (1979). The Macroscope. A New World Scientific system. New York, Hagerstown, San Francisco, London: Harper & Row, Publishers.
 • 25. Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 26. Schumpeter, J.A. (1995). Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 27. Szymla, Z. (2000). Determinanty rozwoju regionalnego. Wrocław: Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • 28. Tabellini, G. (2005). Finn Kydland and Edward Prescott's Contribution to the Theory of Macroeconomic Policy. The Scandinavian Journal of Economics, 107 (2), 203-216.
 • 29. Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U z 2014 r. poz. 1649 ze zm.).
 • 30. Wierzbicki, A.P. (2011). Dynamiczne podejście do opracowywania strategii regionalnej. W: M. Kolczyński i P. Żuber (red.), Nowy paradygmat rozwoju - najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Wydział Wymiaru Regionalnego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.