PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 12, cz. 1 Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie - Cz. 1 | 9--27
Tytuł artykułu

Ilościowa i jakościowa analiza streszczeń prac prezentowanych podczas jednej z lokalnych konferencji przeznaczonych dla pielęgniarek - wskazówki do programów kształcenia przed- i podyplomowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Quantitative and Qualitative Analysis of Abstracts of the Papers Presented During one of the Local Conferences for Nurses - a Guide to Programs of the Pre-and Post-Graduate Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z zapisami aktualnej Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039) - art.61.1. "Pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego" [Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej]. Realizacja tego obowiązku może być dokonywana poprzez udział w różnych formach kształcenia podyplomowego: szkoleniu specjalizacyjnym, kursach specjalistycznych i kwalifikujących oraz kursach dokształcających, jak również podczas studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych. Jednym z rodzajów realizacji szkolenia podyplomowego jest również udział pielęgniarek w konferencjach naukowych, naukowo-szkoleniowych oraz szkoleniowych. Udział ten może mieć charakter bierny lub czynny, kiedy to pielęgniarki prezentują wyniki przeprowadzonych badań w formie wystąpień lub prezentacji plakatów [Tomaszewska, Cieśla, Czerniak 2008, ss. 40-47, Jurczak, Hoffman, Augustyniuk 2012, ss. 39-42, Graf, Śleziona, Ptaszek 2014, ss. 171-176, Cisoń-Apanasewicz, Gaweł, Ogonowska 2009, ss. 32-37, Bidzińska, Sobczak, Rakowska 2007, ss. 197-202, Palczewska 2008, ss. 285-292, Nowicki, Chilimoniuk, Goniewicz 2012, ss. 473-479, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych [online], www.ckppip.edu.pl/doki/mapa_absolwent w_kurs w_ specjalistycznych_w_latach_2000-2013.pdf, dostęp 13.08.2014 r.](fragment tekstu)
EN
In accordance with the current law nurses and midwives are required to constantly update their knowledge and skills in various types of postgraduate education. One of the types of postgraduate training is passive or active participation in scientific conferences. The aim of the study was a quantitative and qualitative analysis of abstracts of the papers presented at one of the local conference for nurses.Quantitative and qualitative analysis of abstraccts of the papers contained in the book of abstracts from one of the local conference for nurses. We analyzed: the number of papers presented in each session and the kind of papers - original, review and a case study. We analyzed in detail abstracts of papers: their correct structure, the content and the process of formulating conclusions. We analyzed in detail also original papers: the groups which were analyzed (nurses, patients, other groups), test methods (quantitative and qualitative), a statistical analysis (a type of statistical test, the coefficient of p)(original abstract)
Twórcy
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039)
 • Tomaszewska M., Cieśla D., Czerniak J. (2008), Możliwości doskonalenia zawodowego pielęgniarek - potrzeby a rzecz ywistość, "Problemy Pielęgniarstwa", 16 (1,2), ss. 40-47.
 • Jurczak A., Hoffman G., Augustyniuk K. (2012), Motywy podejmowania kształcenia podyplomowego przez położne województwa zachodniopomorskiego, "Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia", 5(1), ss. 39-42.
 • Graf L., Śleziona M., Ptaszek G. (2014), Wpływ rozwoju zawodowego na wizerunek pielęgniarstwa, "Pielęgniarstwo Specjalistyczne", 4 (1), ss. 171-176.
 • Cisoń-Apanasewicz U., Gaweł G., Ogonowska D. (2009), Opinie pielęgniarek na temat kształcenia podyplomowego, "Problemy Pielęgniarstwa", 17 (1), ss. 32-37.
 • Bidzińska E., Sobczak M., Rakowska K. (2007), Motywy podwyższania wykształcenia przez pielęgniarki Wojewódzkiego Sz pitala Zespolonego w Elblągu, "Problemy Pielęgniarstwa", 15 (2,3), ss. 197-202.
 • Palczewska A. (2008), Analiza kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na północno-wschodnim Mazowszu, "Problemy Pielęgniarstwa", 16 (3), ss. 285-292.
 • Nowicki G., Chilimoniuk B., Goniewicz M. (2012), Możliwości i bariery rozwoju zawodowego pielęgniarek w opinii uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, "Problemy Pielęgniarstwa", 20 (4): 473-479.
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych [online], www. ckppip.edu.pl/doki/mapa_absolwent w_kurs w_specjalistycznych_ w_latach_2000-2013.pdf, dostęp 13.08.2014r.
 • Gotlib J., Belowska J., Panczyk M. (2014), Evidence-based Medicine i Evidence-based Nursing Practice - przegląd polskiego piśmiennictwa naukowego, "Problemy Pielęgniarstwa", w druku.
 • Gotlib J., Belowska J., Panczyk M. (2014), Zastosowanie Evidence-based Practice w wybranych grupach specjalistów nauk o zdrowiu - przegląd światowego piśmiennictwa, "Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue", w druku.
 • Gotlib J. (2014), Pielęgniarki o Evidence-based Nursing Practice, "Medycyna Dydaktyka Wychowanie", 1, ss. 11-12.
 • Gotlib J., Belowska J., Panczyk M. (2014), Wiedza i postawy pielęgniarek wobec wykorz ystywania wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej - doniesienie wstępne, "Problemy Pielęgniarstwa", w druku.
 • Gotlib J., Ścieglińska B., Belowska J. (2014), Pielęgniarki oddziałowe o codziennej praktyce klinicznej opartej na dowodach naukowych, "Medycyna Dydaktyka Wychowanie", 2, ss. 8-10.
 • Belowska J., Panczyk M., Gotlib J. (2014), Porównanie wiedz y i postaw pielęgniarek oddziałowych i odcinkowych wobec wykorz ystywania wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej, "Polish Journal of Public Health", w druku.
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 2012 r. w sprawie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Dziennik Ustaw RP z dn. 5 czerwca 2012 r. Poz. 631.
 • Thiel L., Ghosh Y. (2008), Determining registered nurses' readiness for evidence-based practice, "Worldviews on Evidence-Based Nursing", (5)4, ss. 182-192.
 • Chang SCh., Huang ChYi., Chen SYu. (2013), Evaluation of a Critical Appraisal Program for Clinical Nurses: A Controlled Before-and-After Study, "The Journal of Continuing Education in Nursing", 1, ss. 43-48.
 • Majid S., Foo S., Luyt B. (2011), Adopting evidence-based practice in clinical decision making: nurses' perceptions, knowledge, and barriers (EC), "Journal of the Medical Library Association", 99(3), 229-236.
 • Olade RA. (2004), Evidence-Based Practice and Research Utilization Activities Among Rural Nurses, "Journal of Nursing Scholarship", 36 (3), ss. 220-225.
 • Melnyk B.M., Fineout-Overholt E., Gallagher-Ford L. (2012), The state of evidencebased practice in US nurses: critical implications for nurse leaders and educators, "Journal of Nursing Administration", 42 (9), ss. 410-7.
 • Eizenberg M.M. (2011), Implementation of evidence-based nursing practice: nurses' personal and professional factors?, "Journal of Advanced Nursing", 67 (1), ss. 33-42.
 • Waters D., Crisp J., Rychetnik L. (2009), The Australian experience of nurses' preparedness for evidence-based practice, "Journal of Nursing Management", 17(4), ss. 510-518.
 • Williams AB. (2013), Praktyka pielęgniarska oparta na faktach, "Sztuka Pielęgnowania", 4, ss. 14-15.
 • Kózka M. (2007), Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej, "Pielęgniarka Epidemiologiczna", 2/3, ss. 13-15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.