PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 10 (CD) | 54--63
Tytuł artykułu

Diagnoza kapitału intelektualnego w ujęciu makroekonomicznym - przegląd koncepcji teoretycznych i podejść badawczych

Autorzy
Warianty tytułu
Diagnosis of Intellectual Capital in Terms of Macroeconomic - Review of Theoretical Concepts and Research Approaches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Silna konkurencja to zasadniczy atrybut współczesnej gospodarki. Obecnie rywalizują nie tylko przedsiębiorstwa, ale również kraje, regiony i miasta prześcigając się w ofercie warunków dla inwestorów. Trudnym do imitowania źródłem przewagi, które może stać się atutem w walce konkurencyjnej, jest kapitał intelektualny. Potrzeba diagnozy tego kapitału stanowi naturalną konsekwencję wzrostu znaczenia wiedzy i odpowiedź na wyzwania wynikające z gospodarki na niej bazującej, w której tworzenie wartości dodanej opiera się w coraz większym stopniu na aktywach niematerialnych. Celem opracowania jest przegląd i usystematyzowanie wiedzy na temat głównych nurtów badawczych dotyczących diagnozy kapitału intelektualnego w ujęciu makroekonomicznym. Zdaniem autorki wiedza ta może być pomocna dla poprawy efektywności zarządzania na poziomie kraju, regionu i miasta, stąd ważne jest jej popularyzowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
Strong competition is an essential attribute of the modern economy. Currently, they compete with each other not only companies but also countries, regions and cities to surpass offer more and better conditions for investment. Difficult to imitate sources of lead, which can be an asset in the competitive struggle is intellectual capital. The need for the diagnosis of this capital is a natural consequence of the growing importance of knowledge and response to the challenges posed by the economy based on it, in which value creation is based increasingly on intangible assets. The aim of this paper is to review and systematization of knowledge on major research trends relating to the diagnosis of intellectual capital in macroeconomic terms. According to the author, this knowledge may be helpful for improving the management efficiency at the country, region or city, so it is important to popularize. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
54--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • 1. Andriessen, G., Stam, C.D. (2008). The Intellectual Capital of the European Union 2008: National Intellectual Capital: Comparison of the Nordic Countries, Journal of Intellectual Capital, No 4, 499.
 • 2. Białowolski, P., Węziak, D. Miejsce Polski w intelektualnym wyścigu w Europie. http://archiwum.rp.pl/artykul/766040-Miejsce-Polski-w-intelektualnym-wyscigu-w-Europie.html (20.06.2015).
 • 3. Bontis, N. (2004). National Intellectual Capital Index. A United Nations initiative for the Arab region. Journal of Intellectual Capital, No. 1, 14.
 • 4. Czapiński, J. (2005). Diagnoza społeczna. Warszawa: PWN.
 • 5. Deklaracja Rady Europejskiej ds. Problemów Regionalizacji. 1978. Bordeaux.
 • 6. Domański, R. (2002). Gospodarka przestrzenna. Warszawa: PWN.
 • 7. Edvinsson, L., Malone, M. S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
 • 8. Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa: PWN.
 • 9. Gaczek, W.M., Komorowski, J.W. (2005). Kapitał ludzki i społeczny regionu jako element rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (nr 57, 51-80).
 • 10. Jarosz-Angowska, A., Kapitał intelektualny czynnikiem konkurencyjności regionów. http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/1_A.Jarosz-Angowska_Kapital_intelektualny....pdfS.12 (31.08.2014).
 • 11. Komorowski, J. Potencjał społeczno-intelektualny Aglomeracji Kalisko-Ostowskiej. http://www.aglomeracja.holdi-kom.com.pl (03.01.2014).
 • 12. Kotarski, H. (2013). Kapitał ludzi i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • 13. Przygodzki, Z. (2004). Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju. W: A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 14. Raport o Kapitale intelektualnym Polski, http://www.platforma.org/pliki/42/raport_kapital_intelektualny_polski_08072008_2.pdf (12.08.2014).
 • 15. Rószkiewicz, M., Węziak, D., Wodecki, A. (2007). Kapitał intelektualny Lubelszczyzny - propozycja operacjonalizacji i pomiaru. Studia Regionalne i Lokalne, (Nr 2(28), 59).
 • 16. Schiuma, G., Lerro, A., Carlucci, D. (2008). The Knoware Tree and the Regional Intellectual Capital Index. An assessment within Italy. Journal of Intellectual Capital, vol. 9, No. 2, 283-300.
 • 17. Schneider, U. (2007). The Austrian National Knowledge Report. Journal of Knowledge Management, Vol. 11, No. 5, 129-140.
 • 18. Stahle, P., Stahle, S. (2006). Intellectual Capital and National Competitiveness: Conceptual and Methodological Challenges. W: A. Bounfou (red.), L'Harmattan Capital Immaterial. Paris: Connessaince et Performance.
 • 19. Stone, W. (2001). Measuring Social Capital. Towards a Theoretically Informed Measurement Framework for Researching Social Capital in Family and Community Life. Research Paper, No. 24, 5.
 • 20. Ujwary-Gil, A. (2010). Kapitał intelektualny - problem interpretacji kluczowych terminów. Organizacja i Kierowanie, nr 2, 100.
 • 21. Węziak-Białowolska, D. (2010). Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i zastosowanie. Warszawa: SGH.
 • 22. Wodecki, A. (2006). Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny: badania potencjału regionu. E-mentor, nr 3(15). http://www.e-mentor.edu.pl (11.01.2013).
 • 23. Yeh-Yun Lin, C., Edvinsson, L. (2008). National Intellectual Capital: Comparison of the Nordic Countries. Journal of Intellectual Capital , No. 4, 530.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404661

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.