PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 31 | 25--36
Tytuł artykułu

Opozycja wobec postępowania mandatowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Opposition against fine proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor prezentuje problematykę opozycji (quasi-sprzeciwu) wobec postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Artykuł porusza problematykę sytuacji procesowej uczestników postępowania w sprawach o wykroczenia, modelu tego postępowania oraz różne aspekty "korzystania" z uprawnień mandatowych. Rozważania obejmują ocenę dotychczasowych rozwiązań i zawierają wnioski de lege ferenda.(abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the issue of opposition (quasi-objection) against fine proceedings in cases concerning misdemeanour or fiscal misdemeanour. The article raises the issue of procedural situation of the parties in misdemeanour cases, model of the proceeding and various aspects of "taking advantage" of penalty notice powers. Considerations include an assessment of existing solutions and contain de lege ferenda conclusions.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
25--36
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971r.- Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 września 1999r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn.zm.).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2003r. - o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 155).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015r. (Dz. U. poz. 1220).
 • Artymiak G., "Instancja pozioma" jako jedna z propozycji usprawnienia postępowania karnego - uwagi de lege lata i de lege ferenda, (w:) T. Grzegorczyk (red.), Funkcje procesu karnego (księga jubileuszowa prof. J. Tylmana), Warszawa 2011.
 • Cieślak M., Polska procedura karna: podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.
 • Dąbkiewicz K., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Gil D., Prawo do wniesienia sprzeciwu we współczesnym polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane), (w:) P. Ruczkowski (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, Kielce 2011.
 • Gil D., "Sprzeciw" w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez Straż Gminną a konstytucyjne prawo do sądu, (w:) A. Mezglewski (red.), Straż Gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - komentarz, LEX 2010.
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - komentarz, Warszawa 2012.
 • Grzegorczyk T., Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1996.
 • Hofmański P. (red.), Kodeks postępowania karnego - komentarz (Tom III), Warszawa 2012.
 • Kalina-Prasznic U. (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2000.
 • Karolczyk P., Sprzeciw od wyroku nakazowego, Prokuratura i Prawo 2006, nr 7-8.
 • Skowron A., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - komentarz, Warszawa 2010.
 • Światłowski A., Jedna czy wiele procedur karnych. Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form postępowania karnego rozpoznawczego, Sopot 2008.
 • Wiliński P., Proces karny w świetle konstytucji, Warszawa 2011.
 • Wilk L., Zagrodnik J., Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.
 • Tużnik M., Postępowanie mandatowe w postępowaniu karnym skarbowym, Ius Novum 2011, nr 3.
 • Tużnik M.R., Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa 2013.
 • Wyrok TK z 9 czerwca 1998r. (K 28/97), OTK 1998, nr 4, poz. 50.
 • Wyrok TK z 14 grudnia 1999r., (SK 14/98), OTK 1999, nr 7, poz. 163.
 • Wyrok TK z 10 lipca 2000r. (SK 12/99), OTK 2000, nr 5, poz. 143.
 • Wyrok TK z 14 marca 2005r. (K 35/04), OTK-A 2005, nr 3, poz. 23.
 • Wyrok TK z dnia 14 marca 2005r. (SK 35/04), OTK-A 2005, nr 3, poz. 23.
 • Wyrok SN z 26.08.2009r. (III KK 226/09), LEX nr 522816.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.