PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw | 495--508
Tytuł artykułu

Ocena działalności inwestycyjnej gmin w województwie śląskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of Investment Activity in Gminas in Silesian Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - W artykule podjęto dociekania naukowe w zakresie wskaźnikowej oceny działalności inwestycyjnej gmin w województwie śląskim. Metodologia badania - Na podstawie rozważań teoretycznych poddano ocenie wybrane wskaźniki finansowe. W szczególności zbadano wydatki inwestycyjne samorządów lokalnych i źródła ich finansowania. Okres badawczy obejmuje lata 2007-2012, co umożliwiło ocenę tendencji zmian analizowanych wielkości w czasie. Wynik - Samorządy gminne w województwie śląskim charakteryzowały się większą aktywnością inwestycyjną w porównaniu do średniej dla gmin ogółem w Polsce w latach 2007-2012. Choć badane gminy odnotowały wysoki poziom wskaźnika samofinansowania, to malała zarówno ich operacyjna, jak i całkowita zdolność do rozwoju. Na spowolnienie aktywności inwestycyjnej wpłynął również mniejszy napływ środków z Unii Europejskiej, na współfinansowanie projektów i programów unijnych. Oryginalność/wartość - Problematyka podjęta w niniejszej publikacji pozwala na syntetyczną ocenę działalności inwestycyjnej samorządów terytorialnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - This paper focuses on the investigations of investment activity in gminas in terms of ratio analysis in Silesian Voivodeship. Design/methodology/approach - Based on theoretical considerations of investment in local self-government units, the selected financial ratios were analysed. In particular, investment expenditures in local self-governments and sources of their financing were investigated. The studied period covered the years 2007-2012, which allowed for assessment of tendencies for the analysed variables to change in time. Findings - Gminas in the Silesian Voivodeship were characterized by a higher investment activity compared to the average for gminas in total in Poland in the years 2007-2012. Although the gminas were reported a high level of self-financing ratio, it was decreased both their operating and total capacity for development. A slowdown in investment activity also contributed a smaller share of the funds from the European Union for financing the programmes and EU projects. Originality/value - The issues addressed in this publication allows to synthetic evaluation of the investment activity of local governments. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bień E., Wójcik-Mazur A. (2014), The Effective Use of EU Funds for Environmental Activities in the Operational Program Infrastructure and Environment (OP I&E), "Desalination and Water Treatment" vol. 52, May.
 • Bień E. (2014), EU Funds and Adaptation of Enterprises to the Requirements of Environmental Protection, "Desalination and Water Treatment", December, s. 1-13.
 • Dylewski M. (2009), Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST, w: Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Difin, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2010), Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 • Filipiak B., Flejterski S. (2008), Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu.pl., Warszawa.
 • Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P. (2009), Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Kozłowski W. (2012), Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Difin, Warszawa.
 • Łukomska-Szarek J. (2009), Ratio Analysis of Budget Management in Gmina Self-Government in Poland, "Sovremennyj Naucnyj Vestnik Ser. Ekonomika" nr 13 (69).
 • Łukomska-Szarek J. (2012), Operacyjna i całkowita zdolność do rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w: Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, red. H. Brandenburg, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Misterek W. (2008), Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 • Pardela I. (2008), Koszt kapitału w efektywności finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Ruśkowski E., Salachna J.M. (2007), Finanse lokalne po akcesji, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Szczepaniak W. (2012), Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na rozwój regionalny krajów członkowskich, w: Zarządzanie podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora publicznego a rozwój regionalny, red. A. Wójcik-Mazur, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Wankiewicz B. (2009), Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej. Obszary rozwoju - rozwiązania modelowe, CeDeWu.pl., Warszawa.
 • Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 • www.stat.gov.pl (20.09.2013).
 • www.mrr.gov.pl (19.09.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.