PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw | 509--519
Tytuł artykułu

Wpływ zmian w filarze kapitałowym ubezpieczeń społecznych w Polsce na finanse publiczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Changes in the Fully-Funded Pillar of Social Insurances in Poland on Public Finances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Rynek otwartych funduszy emerytalnych jest relatywnie nową instytucją finansową. Pierwsze wnioski powszechnych towarzystw emerytalnych - wraz z wnioskami o wydanie zezwolenia na utworzenie otwartych funduszy emerytalnych - wpłynęły do odpowiednich organów 3 sierpnia 1998 roku. Kondycja rynku otwartych funduszy emerytalnych ma trudne do przecenienia znaczenie społeczne, polityczne i ekonomiczne. Decyduje ona o poziomie życia przyszłych emerytów. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717), wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu OFE, które pomogły w obniżeniu poziomu jawnego długu publicznego i obniżyły koszty jego obsługi w związku z pojawieniem się dodatkowych środków w FUS. Metodologia badania - Podstawowe metody badawcze wykorzystywane przez autorkę to: metoda opisowa, metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, metoda analizy i krytyki aktów prawnych, metoda analizy porównawczej. Wynik - Ze względu na swoją specyfikę otwarte fundusze emerytalne mają duże znaczenie ekonomiczne. Ich oddziaływanie obejmuje sferę finansów publicznych i gospodarki. Wprowadzone zmiany mają łagodzić negatywne krótko i średnioterminowe skutki reformy z 1999 roku. Oryginalność/wartość - Zagadnienie wpływu OFE na finanse publiczne jest niejednoznacznie oceniane przez naukowców i praktyków, w literaturze przedmiotu dominują skrajne oceny omawianego zjawiska. W przypadku całej gospodarki, OFE wpływają pozytywnie na sektor prywatny, a negatywnie na publiczny. Bilans jest trudny do jednoznacznej oceny, bo choć znikają pewne korzyści dla wzrostu, to znika też część kosztów dla budżetu. (abstrakt oryginalny)
EN
Objective - Open pension funds' market is a comparatively new financial institution. The first applications of general pension societies - together with applications for giving authorization to establish open pension funds - were filed to competent authorities on 3rd August 1998. The condition of open pension funds is of great social, political and economic importance which is difficult to overemphasize. It determines future pensioners' standard of living. The Act of 6th December 2013 on changes of several acts in relation to determining the rules of pension payment from the funds collected in open pension funds (Dz.U. 2013, item 1717) made modifications in the performance of open pension funds. These modifications helped reduce the level of declared public debt and reduce its service charges with respect to appearance of extra funds in Social Insurance Fund. Result - Due to its specific nature, open pension funds are of enormous economical importance. Their effects include sector of public finances and economy. The implemented changes are supposed to mitigate negative short and intermediate effects of reform of 1999. Authenticity/value - The issue of influence of open pension funds on public finances has not been explicitly evaluated by scientists and practitioners, in the literature there have been extreme evaluations of the subject. In case of our whole economy open pension funds have a positive effect on private sector and a negative one on public sector. The balance is difficult to assess clearly. Although some of the benefits for the increase have been disappearing, so has a part of expenses for the budget. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bezpieczeństwo dzięki konkurencji (2000), UNFE, Warszawa.
 • Góra M. (2003), System emerytalny, PWE, Warszawa.
 • Jędrasik-Jankowska I. (2001), Ubezpieczenia emerytalne, trzy filary, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Multan G. (2000), II filar - konsolidacje, konsolidacje, "Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie" nr 12.
 • Oręziak L. (2015), OFE katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu (2013), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Steinmeyer H.D. (1998), Indywidualne zabezpieczenie na starość. Cześć I, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" nr 5.
 • Szumilicz T. (1999), Vademecum funduszy emerytalnych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i gospodarczych" nr 4.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. nr 139, poz. 932 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 75, poz. 398, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. poz. 1717).
 • Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. poz. 153).
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych z 10 października 2013 r. (2013), www.mpips.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.