PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw | 547--557
Tytuł artykułu

Pojęcie i zakres kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept and Scope of Management Control in the Public Finance Sector Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem opracowania jest wyjaśnienie pojęcia i zakresu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - Opracowanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu wielu metod badawczych. Podstawowymi są analiza aktów prawnych oraz studia literaturowe, opierające się głównie na krajowej, zwartej i artykułowej literaturze przedmiotu. Wykorzystano również metodę syntezy, dedukcji i indukcji. Wynik - W opracowaniu wykazano, iż kontrola zarządcza jest metodą zarządzania stosowaną w sektorze finansów publicznych, ukierunkowaną na realizację zadań i celów postawionych przed jednostkami tego sektora. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the study is to demonstrate the concept and scope of management control in the public finance sector units. Methodology - Development was conducted using many research methods. The main are: analysis of legal acts, literature studies, based mainly on the national, compact and articles literature. Also used: the method of synthesis, deduction and induction. Findings - The study shows that management control is a method used in the management of public finances, aimed at the implementation of tasks and goals of the units in this sector. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Chojna-Duch E. (2010), Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, "Kontrola Państwowa" nr 1 (330).
 • Foremna-Pilarska M., Radawiecka E. (2013), Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Słupsku, w: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. K. Winiarska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kałużny S. (2002), Leksykon kontroli, Dosko, Warszawa.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 • Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (2013), Biuletyn nr 4 (9), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (2012), red. K. Winiarska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kowalczyk E. (2009), Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Pressom, Wrocław.
 • Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Kuc B.R. (2009), Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Nowy słownik języka polskiego (2002), red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sawicki K. (2013), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 61, Szczecin.
 • Sołtyk P. (2010), Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych, "Wspólnota" nr 9.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. 2007, nr 231, poz.1701).
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003, nr 24, poz. 199 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. 2007, nr 65, poz. 437).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005, nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206).
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092).
 • Winiarska K. (2012), Samoocena jako forma oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 684, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 45, Szczecin.
 • Winiarska K. (2013), Kontrola finansów publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, Szczecin.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2011), Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Zimmermann J. (2012), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Zwolenik B. (2010), Regulacje prawne kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.