PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr III/1 | 533--544
Tytuł artykułu

Przegląd rozwiązań nawodnień stosowanych w polowej uprawie pomidora i ogórka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Review of the Irrigation Solutions Used in the Tomato and Cucumber Field Cultivation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Warzywa na ogół są roślinami o dużych potrzebach wodnych i dużej wrażliwości na jej niedobór, szczególnie w kluczowych dla tworzenia plonu fazach wzrostu. W warunkach niedoboru opadów przeprowadzenie nawadniania w odpowiednim terminie i ilości oraz właściwą metodą znacząco poprawia ilość i jakość plonów oraz ogranicza rozwój chorób fizjologicznych. Popularnymi na świecie, chociaż mało wydajnymi metodami są: nawadnianie zalewowe, stokowe i bruzdowe; w Polsce najczęściej stosuje się deszczowanie. Coraz częściej w uprawach polowych wprowadza się nawadnianie kroplowe - efektywne, oszczędzają- ce wodę i energię, pozwalające na precyzyjne nawadnianie i nawożenie. Coraz bardziej ograniczony dostęp do wody, erozja gleb i skażenie wód gruntowych skłaniają do prowadzenie badań nad oszczędnymi i wydajnymi i jednocześnie przyjaznymi dla środowiska metodami nawadniania. W pracy przedstawione zostały wyniki najnowszych badań prowadzonych w różnych krajach, dotyczących nawadniania pomidora i ogórka w uprawach polowych. Omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane z wymaganiami wodnymi tych dwóch popularnych warzyw, porównano efekty różnych metod nawadniania oraz przedstawiono rozwiązania dążące do zwiększania efektywności nawodnień.(abstrakt oryginalny)
EN
Vegetables generally have large water demands and high sensitivity to water deficiency, especially in a growth stages crucial for the yielding. In deficiency of the precipitation, irrigation in appropriate: term and amount, as well as with suitable method significantly improves the quantity and quality of the crop and reduces the development of physiological diseases. Popular in the world, albeit low economical methods are: flood and furrow irrigation; in Poland generally sprinkle irrigation is applied. More and more often in field conditions, drip irrigation is introduced - efficient, water and energy saving method, allowing for precision irrigation and fertilization. Increasingly limited access to the water sources, soil erosion and contamination of groundwater tend to conduct researches into more economic and efficient, simultaneously environmental-friendly methods of irrigation. In the paper the results of the latest worldwide research on irrigation of tomato and cucumber in the field conditions were presented. The most important issues related to the water requirements of these popular vegetables were depicted, compares the effects of different irrigation methods and solutions aimed at increasing of the efficiency of irrigation were presented.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
533--544
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Amer, K. H., Midan, S.A., Hatfield, J.L. (2009). Effect of Deficit Irrigation and Fertilization on Cucumber. Agronomy Journal, 101(6), 1556-1564.
 • Beyaert, R. P., Roy, R. C., Ball Coelho, B. R. (2007). Irrigation and fertilizer management effects on processing cucumber productivity and water use efficiency. Canadian Journal of Plant Science, 87(2), 355-362.
 • Csaba, J. (2011). Wstęp do współczesnych metod nawadniania. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie" panel II "Techniczno-technologiczne uwarunkowania gospodarowania wodą". Falenty 26-28 października 2011r.
 • Douh, B., Mguidiche, A., Bhouri Khila, S., Mansour, M., Rania, H., Boujelben, A. (2013). Yield and Water Use Efficiency of cucumber (Cucumis sativus L.) conducted under subsurface drip irrigation system in a Mediterranean Climate. Journal Of Environmental Science, Toxicology And Food Technology, 2(4), 46-51.
 • Dyśko, J., Kaniszewski, S. (2005). Efekty nawadniania kroplowego i płynnego nawożenia w świetle badań Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nawadnianie warzyw w uprawach polowych. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 43-52.
 • El-Hady, O.A., Wanas, Sh.A. (2006). Water and Fertilizer Use Efficiency by Cucumber Grown under Stress on Sandy Soil Treated with Acrylamide Hydrogels. Journal of Applied Sciences Research, 2(12), 1293-1297.
 • Ertek, A., Şensoy, S., Gedik, İ., Kücükyumuk, C. (2006). Irrigation scheduling based on pan evaporation values for cucumber (Cucumis sativus L.) grown under field conditions. Agricultural Water Management, 81, 159-172.
 • Favati, F., Lovelli, S., Galgano, F., Miccolis, V., Di Tommaso, T., Candido, V. (2009). Processing tomato quality as affected by irrigation scheduling. Scientia Horticulturae, 122, 562-571.
 • Główny Urząd Statystyczny (2013). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013. Roczniki Branżowe, Warszawa, 371-372.
 • Hebbar, S.S., Ramachandrappa, B.K., Nanjappa, H.V., Prabhakar, M. (2004). Studies on NPK drip fertigation in field grown tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). European Journal of Agronomy, 21, 117-127.
 • Ismail, S.M., Ozawa, K., Khondaker, N.A. (2008). Influence of single and multiple water application timings on yield and water use efficiency in tomato (var. First power). Agricultural Water Management, 95, 116-122.
 • Kaniszewski, S. (2005a). Nawadnianie warzyw polowych. Plantpress Kraków, 34-35, 63-69.
 • Kaniszewski, S. (2005b). Technologia nawadniania warzyw. Mat. Konf. Nawadnianie warzyw w uprawach polowych. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 5-17.
 • Karczmarczyk, S., Nowak, L. (red.) (2006). Nawadnianie roślin. PWRiL Poznań, 67-68, 81-85, 295-298, 313-321.
 • Kuşçu, H., Turhan, A., Demir, A.O. (2014). The response of processing tomato to deficit irrigation at variousphenological stages in a sub-humid environment. Agricultural Water Management, 133, 92-103.
 • Mukherjee, A., Kundu, M., Sarkar, S. (2010). Role of irrigation and mulch on yield, evapotranspiration rate and water use pattern of tomato (Lycopersicon esculentum L.). Agricultural Water Management, 98, 182-189.
 • Ngouajio, M., Wanga, G., Goldy, R. (2007). Withholding of drip irrigation between transplanting and flowering increases the yield of field-grown tomato under plastic mulch. Agricultural Water Management, 87, 285-291.
 • Patanè, C., Cosentino, S.L. (2010). Effects of soil water deficit on yield and quality of processing tomato under a Mediterranean climate. Agricultural Water Management, 97, 131-138
 • . Patanè, C., Tringali, S., Sortino, O. (2011). Effects of deficit irrigation on biomass, yield, water productivity and fruit quality of processing tomato under semi-arid Mediterranean climate conditions. Scientia Horticulturae, 129, 590-596.
 • Singandhupe, R.B., Rao, G.G.S.N., Patil, N.G., Brahmanand, P.S. (2003). Fertigation studies and irrigation scheduling in drip irrigation system in tomato crop (Lycopersicon esculentum L.). European Journal of Agronomy, 19, 327-340.
 • Spiżewski, T. (2005). Wpływ sposobu nawadniania na wielkość i jakość plonu kapusty i ogórka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nawadnianie warzyw w uprawach polowych, Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 35-41.
 • Suojala-Ahlfors, T., Salo, T. (2005). Growth and yield of pickling cucumber in different soil moisture circumstances. Scientia Horticulturae, 107, 11-16.
 • Şimşek, M., Tonkaz, T., Kaçıra, M., Çömlekçioğlu, N., Doğan, Z. (2005). The effects of different irrigation regimes on cucumber (Cucumbis sativus L.) yield and yield characteristics under open field conditions. Agricultural Water Management, 73, 173-191.
 • Vázquez, N., Pardo, A., Suso, M.L., Quemada, M. (2006). Drainage and nitrate leaching under processing tomato growth with drip irrigation and plastic mulching. Agriculture, Ecosystems and Environment, 112, 313-323.
 • Yaghi, T., Arslan, A., Naoum, F. (2013). Cucumber (Cucumis sativus L.) water use efficiency (WUE) under plastic mulch and drip irrigation. Agricultural Water Management, 128, 149-157.
 • Yuan, B.-Z., Sun, J., Kang, Y., Nishiyama, S. (2006). Response of cucumber to drip irrigation water under a rainshelter. Agricultural Water Management, 81, 145-158.
 • Zegbe, J.A., Behboudian, M.H., Clothier, B.E. (2004). Partial rootzone drying is a feasible option for irrigating processing tomatoes. Agricultural Water Management, 68, 195-206.
 • Zotarelli, L., Dukes, M.D., Scholberg, J.M.S., Muñoz-Carpena, R., Icerman, J. (2009a). Tomato nitrogen accumulation and fertilizer use efficiency on a sandy soil, as affected by nitrogen rate and irrigation scheduling. Agricultural Water Management, 96, 1247-1258.
 • Zotarelli, L., Scholberg, J.M., Dukes, M.D., Muñoz-Carpena, R., Icerman, J. (2009b). Tomato yield, biomass accumulation, root distribution and irrigation water use efficiency on a sandy soil, as affected by nitrogen rate and irrigation scheduling. Agricultural Water Management, 96, 23-34.
 • Żarski, J. (2011). Tendencje zmian klimatycznych wskaźników potrzeb nawadniania roślin w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 29-37.
 • Żarski, J., Dudek, S. (2009). Zmienność czasowa potrzeb nawadniania wybranych roślin w regionie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 141-149.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.