PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 12, cz. 1 Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie - Cz. 1 | 143--163
Tytuł artykułu

Analiza wiedzy i postaw położnych po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa położniczego wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych - doniesienie wstępne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Analysis of Knowledge and Attitudes of Midwives after Specialization in Nursing Midwifery Towards Evidence-Based Practice - a preliminary report
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Umiejętność wykorzystywania i zastosowania aktualnych wyników badań naukowych przez pracowników ochrony zdrowia: lekarzy, pielęgniarki czy położne w ich codziennej praktyce zawodowej jest konieczne do zapewnienia efektywnej, bezpiecznej oraz spełniającej najwyższe standardy jakości opieki sprawowanej nad pacjentem. Wykorzystywanie dowodów naukowych w praktyce klinicznej wpływa korzystnie nie tylko na bezpieczeństwo samego pacjenta i personelu medycznego, lecz także na wzrost skuteczności i efektywności finansowej wykonywanych procedur medycznych [Williams 2013, ss. 14-15, Kędra 2011, ss. 391-395, Kózka 2007, ss. 13-15, Adams, Barron 2009, ss. 16-26, Martin 2008, ss. 515-521, Aronson, Rebeschi, Westrick-Killion 2007, ss. 257-262, Florin, Ehrenberg, Wallin 2012, ss. 888-897, Jalali-Nia, Salsali, Dehghan-Nayeri 2011, ss. 221-227, Logan, Angel 2011, ss. 407-417, Morris, Maynard 2007, ss. 534-541. Warunkiem niezbędnym jest również uświadomienie kadry pielęgniarskiej o konieczności korzystania z najnowszych wyników badań naukowych i rozwój jej kompetencji w zakresie metodologii prowadzenia badań naukowych [Gotlib, Belowska, Panczyk 2014, ss. 223-227, Gotlib, Ścieglińska, Belowska 2014, ss. 8-10, Uchmanowicz, Rosińczuk 2014, ss. 87-100](fragment tekstu)
EN
Background and Aim of Study Improving professional qualifications and lifelong learning based on the latest research results is the key to provide efficient and safe health care services and midwifery care with the highest standard. Assessment of knowledge, attitudes and skills of application Evidence-Based Practice (EBP) by midwives after specialization in nursing midwifery. 27 midwives participating in specialized exam of obstetric nursing, the proportion of returned questionnaires 72%; average age 45.08 years (min. 28, max. 54, SD = 6.59), average length of service 17.95 years (min. 2, max.30, SD = 7.68). 74% worked full-time in a public hospital, 44% as older midwives. 40% had completed s secondary education. Evidence-Based Practice (EBP) Profile Questionnaire, quantitative and qualitative analysis(original abstract)
Twórcy
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • Adams S., Barron S. (2009), Use of evidence-based practice in school nursing: Prevalence, associated variables, and perceived needs, "Worldviews on Evidence-Based Nursing", (6), ss. 16-26.
 • Aronson B.S., Rebeschi L.M., Westrick-Killion S. (2007), Enhancing Evidence Bases for Interventions in a Baccalaureate Program, "Nursing Education Perspectives", 5, ss. 257-262.
 • Barroso R. (2010), Toward Unification of the Midwifery Profession: Looking Back to Guide Us Now, "Journal of Midwifery and Women's Health", 55 (1), ss. 2-4.
 • Bidzińska E, Sobczak M, Rakowska K. (2007), Motywy podwyższania wykształcenia przez pielęgniarki Wojewódzkiego Sz pitala Zespolonego w Elblągu, "Problemy Pielęgniarstwa", 15 (2,3), ss. 197-202.
 • Billie H. (2011), Implementing research evidence into practice: some reflections on the challenges, "Evidence Based Midwifery", 3, ss. 76-80.
 • Bogdan-Levis E.A, Sousa A. (2011), The contextual influence of professional culture: Certified nurse-midwives' knowledge of and reliance on evidence-based practice, "Social Science and Medicine", 62, ss. 2681-2693.
 • Brennan M., Van Der Putten D. (2010), Midwifery basics: understanding research (4). Data collection methods and measurement, "The Practising Midwife", 13(2), ss. 34- 39.
 • Casey D., Devane D. (2010), Midwifery basics: understanding research (3). Sampling, "The Practising Midwife", 13(1), ss. 40-43.
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (online), http:// www.ckppip.edu.pl/doki/mapa_absolwent w_kurs w_specjalist ycznych_w_latach_2000-2013.pdf (dostęp: 13.08.2014 r.).
 • Cisoń-Apanasewicz U., Gaweł G., Ogonowska D. (2009), Opinie pielęgniarek na temat kształcenia podyplomowego, "Problemy Pielęgniarstwa", 17 (1), ss. 32-37.
 • Devane D, Cooney A. (2009), Midwifery basics: understanding research (2). Research problems, purposes, questions and hypotheses, "The Practising Midwife", 12(11), ss. 34- 37.
 • Devane D., McCarthy B. (2010), Midwifery basics: understanding research (7). Understanding statistics in research papers, "The Practising Midwife", 13(6), ss. 40-42.
 • Farrar D., Syson J., Germaine T. (2011), Research midwives: look at the evidence!, "The Practising Midwife", 14(7), ss. 28-32.
 • Florin J., Ehrenberg A., Wallin L. (2012), Educational support for research utilization and capability beliefs regarding evidence-based practice skills: a national survey of senior nursing students, "Journal of Advanced Nursing", 68 (4), ss. 888-897.
 • Florin J.A., Ehrenberg A.B., Wallin L.A. (2012), Educational support for research utilization and capability beliefs regarding evidence-based practice skills: A national survey of senior nursing students, "Journal of Advanced Nursing", 68 (4), ss. 888-897.
 • Fullerton J.T., Thompson J.B., Severino R. (2011), The International Confederation of Midwives essential competencies for basic midwifery practice. an update study: 2009-2010, "Midwifery", 27(4), ss. 399-408.
 • Gijbels H., O'Connell R., Dalton-O'Connor C. (2010), A systematic review evaluating the impact of post-registration nursing and midwifery education on practice, "Nurse Education in Practice", 10.2, ss. 64-69
 • Gotlib J., Belowska J., Panczyk M. (2014), Evidence-based Medicine i Evidence-Based Nursing Practice - przegląd polskiego piśmiennictwa naukowego, "Problemy Pielęgniarstwa", 22(2), ss. 223-227.
 • Gotlib J, Ścieglińska B, Belowska J. (2014), Pielęgniarki oddziałowe o codziennej praktyce klinicznej opartej na dowodach naukowych, "Medycyna Dydaktyka Wychowanie", 2, ss. 8-10.
 • Graf L., Śleziona M., Ptaszek G. (2014), Wpływ rozwoju zawodowego na wizerunek pielęgniarstwa, "Pielęgniarstwo Specjalistyczne", 4 (1), ss. 171-176
 • Hall J. (2010), Midwifery basics: understanding research (5). Interpreting qualitative data, "The Practising Midwife", 13(3), ss. 32-35.
 • Jalali-Nia SF, Salsali M, Dehghan-Nayeri N. (2011), Effect of evidence-based education on Iranian nursing students' knowledge and attitud, "Nursing & Health Sciences", 13 (2): ss. 221-7.
 • Jurczak A., Hoffman G., Augustyniuk K. (2012), Motywy podejmowania kształcenia podyplomowego przez położne województwa zachodniopomorskiego, "Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia", 5 (1), ss. 39-42.
 • Kędra E. (2011), Praktyka pielęgniarska oparta na faktach - wymóg cz y konieczność?, "Problemy Pielęgniarstwa", 19 (3), ss. 391-395.
 • Kózka M. (2007), Zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej, "Pielęgniarka Epidemiologiczna", 2/3, ss. 13-15
 • Logan P.A., Angel L. (2011), Nursing as a scientific undertaking and the intersection with science in undergraduate studies: implications for nursing management, "Journal of Nursing Management", 9(3), ss. 407-417
 • Martin F. (2008), Why we do what we do: Implementation of practice guidelines by family nurse practitioner students, "Journal of the American Academy of Nurse Practitioners", 10, ss. 515-521
 • McEvoy M.P., Williams M.T., Olds T.S. (2010), Evidence based practice profiles: Differences among allied health professions, "BMC Medical Education", 10, ss. 69, doi:10.1186/1472-6920-10-69.
 • Morris J.A., Maynard V.B. (2007), The value of an evidence based practice module to skill development, "Nurse Education Today", 27 (6), ss. 534-541.
 • Nowicki G., Chilimoniuk B., Goniewicz M. (2012), Możliwości i bariery rozwoju zawodowego pielęgniarek w opinii uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, "Problemy Pielęgniarstwa", 20 (4), ss. 473-479.
 • Palczewska A. (2008), Analiza kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych na północno-wschodnim Mazowszu, "Problemy Pielęgniarstwa", 16 (3), ss. 285-292.
 • Tomaszewska M, Cieśla D, Czerniak J. (2008), Możliwości doskonalenia zawodowego pielęgniarek - potrzeby a rzecz ywistość, "Problemy Pielęgniarstwa", 16 (1,2), ss. 40-47.
 • Uchmanowicz I., Rosińczuk J. (2014), Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie, wyd. Continuo Wrocław, ss. 87-100, ISBN 978-83-62182-38-1.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., nr 174, poz. 1039).
 • Wickham S. (2009), Midwifery basics: understanding research (1). Sources of evidence and research, "The Practising Midwife", 12(9), ss. 38-41.
 • Wickham S. (2010), Midwifery basics: understanding research (8). Critiquing research, "The Practising Midwife", Jul-Aug; 13(7), ss. 42-45.
 • Williams A.B. (2013), Praktyka pielęgniarska oparta na faktach, "Sztuka Pielęgnowania", 4, ss. 14-15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.