PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 2, t. 313 Środowisko przyrodnicze a rozwój | 5--19
Tytuł artykułu

Konkretyzacja kategorii gospodarczej rozwoju trwałego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Specification of the Economic Category of the Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stale rosnące zainteresowanie paradygmatem rozwoju trwałego ze strony naukowców i całego społeczeństwa sprawia, że w dalszym ciągu utrzymują się trudności w precyzyjnym określeniu pojęcia, a nawet w ostatecznym uzgodnieniu obowiązującej terminologii. Nierozstrzygnięte pozostaje również wypracowanie sposobów wdrażania nowej idei przyszłego rozwoju, która bez szerokiego konsensusu w zakresie sposobów jej urzeczywistnienia pozostawać będzie jedynie w sferze rozważań naukowców. Zdaniem autora urzeczywistnienie rozwoju trwałego w jego gospodarczym wymiarze może nastąpić w warunkach społecznej gospodarki rynkowej. Przeprowadzone badania teoretyczne wskazują na istnienie w miarę wysokiego dopasowania współczesnej interpretacji reguł gospodarczych Waltera Euckena do zasad określających kategorię gospodarczą rozwoju trwałego. Zgodność ta została potwierdzona również empirycznie. Kraje, w których ustrój gospodarczy jest najbliższy ideałowi współczesnej społecznej gospodarki rynkowej, osiągają nie tylko dobre wyniki gospodarcze, ale zapewniają swoim społeczeństwom wysoką jakość życia. (abstrakt oryginalny)
EN
In spite of an great interest in the paradigm of the sustainable development on the part of scientists and the society as a whole, it still appears troublesome to determine precisely the notion, not to say ultimate establishing the terminology being in force. It is also unsolved how to gain ways of implementing the new idea in the future development which without the broad agreement in ways of its fulfilling will stay in the sphere of deliberations of scientist. According to the author, fulfilling the sustainable development in its economic dimension can take place in conditions of the social market economy. The theoretical research carried out indicate high fitting contemporary interpretation of economic rules of Walter Eucken to principles determining the economic category of the sustainable development. This unanimity was also confirmed empirically. Countries, in which the economic system is closest to the ideal of the contemporary social market economy, they are achieving not only a good economic performance, but provide the highest quality of life for their societies. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Behrends S. (2011), Znaczenie zasad ordoliberalnych Waltera Euckena dla społecznej gospodarki rynkowej, "Optimum. Studia ekonomiczne", nr 4.
 • Bokajło J. (2014), Porównanie koncepcji ładu społeczno-gospodarczego A. Rüstowa, W. Röpkego i A. Müllera-Armacka, w: Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, PWN, Warszawa.
 • Borys T. (2006), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie globalne, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Jelenia Góra-Białystok.
 • Borys T. (2010), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach ekonomicznych, w: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Edukacja dla ładu ekonomicznego, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Wrocław.
 • Borys T. (2004), Pomiar trwałego i zrównoważonego rozwoju, w: Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, WSE w Białymstoku, Białystok-Supraśl.
 • Borys T. (2005), Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, w: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Borys T. (2011), Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, "Problemy ekorozwoju", nr 2.
 • Borys T., Czaja S. (2009), Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wydawnictwo WSE, Białystok.
 • Brundtland G. H. (1987), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, United Nations, A/42/427.
 • Czaja S. (2011), Kategoria czasu w ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz gospodarce opartej na wiedzy, w: Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo WSE, Białystok.
 • Erhard L. (2000), Wohlstand für Alle, Econ Verlag, Düsseldorf.
 • Eucken W. (2004), Die Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Mohr Siebeck, Tübingen.
 • Famielec J. (2014), Rozwój zrównoważony a ordoliberalna koncepcja ładu gospodarczego, w: Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, PWN, Warszawa.
 • Fiedor B. (2014), Ekologiczny wymiar trwałego rozwoju a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, w: Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, PWN, Warszawa.
 • Górka K. (2010a), Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, "Ekonomia i środowisko", nr 2(38).
 • Górka K. (2010b), Kwestie terminologiczne w ewolucji polityki ekologicznej, w: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Famielec, M. Kożuch, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Górka K. (2013), Tendencje rozwoju mezoekonomii w Polsce w wyniku zmian ustrojowych i zmian cywilizacyjnych, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich pt. Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, http://www.kongres.pte.pl/kongres/upload/files/, dostęp: 20.08.2014.
 • Górka K., Łuszczyk M. (2014), Rozwój trwały i zrównoważony w przestrzeni wirtualnej, w: Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Horn K. (2011), Diesseits von Angebot und Nachfrage. Einige Anmerkungen zur Überdehnung des Gegensatzes zwischen Markt und Moral, "Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut Policy", nr 57.
 • Index of Modern Social Market Economies. Explorative Study (2012), Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.
 • Jan Paweł II (1987), Enc. Sollicitudo rei socialis.
 • Janikowski R. (2012), Rozwój w późnej nowoczesności, "Problemy ekorozwoju", nr 1.
 • Jeżowski P. (2012), Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 2.
 • Kiełczewski D. (2013), Kapitał kulturowy jako przedmiot i wyzwanie teorii zrównoważonego rozwoju, "Handel Wewnętrzny", listopad-grudzień.
 • Kiełczewski D. (2010), Zrównoważony rozwój - istota, interpretacje, związek ze społeczeństwem wiedzy, w: Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Materiały do studiowania, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo WSE, Białystok.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483).
 • Leon XIII (1891), Enc. Rerum novarum.
 • Łuszczyk M. (2013), Pomiar jakości życia w skali międzynarodowej, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Miszewski M. (2013), Dobrobyt dla wszystkich i aktualność myśli Ludwiga Erharda, w: Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Moszyński M. (2013), Zasady liberalnego ładu gospodarczego - uniwersalizm czy specyficzność?, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich pt. Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, http://www.kongres.pte.pl/kongres/upload/files/, dostęp: 20.08.2014.
 • Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju (Raport G. H. Brundtland) (1991), PWE, Warszawa. Papuziński A. (2013), Aksjologia zrównoważonego rozwoju: próba typologizacji, "Problemy Ekorozwoju", nr 1.
 • Papuziński A. (2006), Polityka edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle aksjologii zrównoważonego rozwoju, w: Etyka wobec współczesnych dylematów, red. K. Kalka, A. Papuziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Pawłowski A. (2008), Rozwój zrównoważony - idea, filozofia, praktyka, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Monografie nr 51, Lublin.
 • Piontek B. (2002), Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Poskrobko B. (2013), Paradygmat zrównoważonego rozwoju jako wiodący kanon w badaniu nowych obszarów ekonomii, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (46).
 • Pysz P. (2008), Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Röpke W. (1923), Die internationale Handelspolitik nach dem Kriege, G. Fischer, Jena.
 • Röpke W. (1958), Jenseits von Angebot und Nachfrage, Bern.
 • Sztumski W. (2008), Refleksja na temat zrównoważonego rozwoju. (Czy zrównoważony rozwój jest fikcją, utopią, iluzją czy oszustwem?), "Problemy Ekorozwoju", nr 2.
 • Traktat o Unii Europejskiej (2010), Dz. U. UE C 83.
 • Wodzikowski C. (2009), Zrównoważony rozwój w dyskursie nad koncepcją ochrony przyrody w Polsce po 1989 r., "Problemy ekorozwoju", nr 1.
 • Zacher L. W. (2008), Trwały rozwój - utopia czy realna możliwość?, "Problemy Ekorozwoju", nr 2.
 • Żylicz T. (2001), Trwały rozwój jako podstawa polskiej polityki ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(18).
 • Żylicz T. (2002), Rola nauki w polityce trwałego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko", nr 2(22).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.