PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 13, nr 3 (54), t. 1 Innowacje w płatnościach | 85--101
Tytuł artykułu

Zwyczaje płatnicze ludności wiejskiej w Polsce - bariery i wyzwania dla systemu usług finansowych

Warianty tytułu
Payment Habits of Rural Population in Poland : Barriers and Challenges for the Financial Services System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cechy społeczno-demograficzne w znacznym stopniu różnicują zwyczaje konsumentów korzystających z usług finansowych, umożliwiając tym samym pewną ich segmentację. Celem opracowania jest zdiagnozowanie barier i zidentyfikowanie wyzwań stojących przed systemem usług finansowych w Polsce w kontekście rozpowszechnienia usług płatności bezgotówkowych wśród ludności wiejskiej. Nacisk położono na przedstawienie potencjalnych modeli rozwoju płatności bezgotówkowych na wsi. Konsumenci usług finansowych na wsi są przyzwyczajeni do tradycyjnych sposobów pobierania gotówki, mniej popularne jest pobieranie gotówki z bankomatu. Stopień ukartowienia ludności wiejskiej jest niższy niż na obszarach zurbanizowanych. Struktura ilościowa i wartościowa płatności w różnych placówkach handlowych potwierdza istnienie konserwatywnej postawy przywiązania do gotówki utożsamianej wciąż z bezpieczeństwem obrotu. Za celowe uznano wyróżnienie "modelu proregulacyjnego" i "modelu proinstytucjonalnego" w zależności od przewagi znaczenia regulacji lub aktywności instytucjonalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Socio-demographic features differentiated significantly habits of users of financial services, thus allowing a partial segmentation. The aim of the study is to diagnose and identify barriers and challenges facing the system of financial services in Poland - in the context of the prevalence of non-cash payment services among the rural population. We put emphasis on the presentation of potential models for the development of cashless payments in the country. Consumers of financial services in rural areas are accustomed to the "traditional" methods of cash withdrawals. It is less popular to take cash from an ATM. The proportion of population using cards is lower than in urban areas. The quantity and value structure of payments in various outlets confirms the existence of the conservative attitude of devotion to cash equated with transaction security. Depending on the domination of regulation or institutional activity, distinguishing "regulatory model" and "institutional model" was deemed appropriate. (original abstract)
Rocznik
Strony
85--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bańbuła, P. (2006). Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne. Materiały i Studia, (208). Warszawa: NBP.
 • Beck, T. i Demirguę-Kunt, A. (2008). Access to Finance - An Unfinished Agenda. The World Bank Economic Reviev, 22 (3), 383-396, http://dx.doi.org/10.1093/wber/lhn021.
 • Commission of The European Communities. (2007). Financial Education, COM(2007) 808 final. Brussels : Commission of The European Communities. Pozyskano z: http:// eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri = COM:2007:0808:FIN:EN:PDE
 • European Commission. (2011). Review of the initiatives of the European Commission in the area of financial education. Brussels: European Commission, Directorate General Internal Market and Services. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/internal_market/ finservices-retail/docs/capability/evaluation_financial_education_en.pdf.
 • Federacja Konsumentów. (2014). Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego "Czy polski konsument jest gotowy na dodatkowe opłaty za korzystanie z bankomatów?". Federacja Konsumentów.
 • Flejterski, S. (2007). Metodologia finansów. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Flejterski, S. (2008). Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym. W: B. Świecka (red.), Bankructwo gospodarstw domowych. Perspektywy ekonomiczna i społeczna. Warszawa: Difin.
 • Gloukoviezoff, G. (2007). From Financial Exclusion to Overindebtedness: The Paradox of Difficulties for People on Low Income? W: L. Anderloni, M.D. Braga, E. Carluccio (red.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets (s. 213-245). Berlin: Springer Verlag, http://dx.doi.org/10.1007/978- 3-540-46498-3_6.
 • Górka, J. (2013). Aspekty ekonomiczne obrotu bezgotówkowego. W: H. Żukowska i M. Żukowski, Obrót bezgotówkowy w Polsce (s. 135-152). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • GUS. (2011). Obszary wiejskie w Polsce. Studia i Analizy Statystyczne. Warszawa, Olsztyn: GUS. Pozyskano z: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_obszary_wiejskie_w_polsce_2010.pdf.
 • Harasim, J. i Klimontowicz, M. (2013). Payment Habits as a Determinant of Retail Payment Innovations Diffusion: The Case of Poland. Journal of Innovation Management, (1, 2), 86-102.
 • Hasan, I., Martikainen, E. i Takalo, T. (2014). Promoting Efficient Retail Payments in Europe. Bank of Finland Research Discussion Papers, (20), http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.2509151.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. (2008). Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Iwanicz-Drozdowska, M., Błędowski, P., Christova-Balkansa, I., Chancova, B. i Kaupelyte, D. (2008). Financial Exclusion Problem in New EU Countries in Comparison to EU-15. W: European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Inclusion, Social Policy Aspects of Migration, Streamlining of Social Policies, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion.
 • Iwanicz-Drozdowska, M., Kitala, R., Matuszyk, A. i Nowak, A.K. (2011). Świadomość finansowa Polaków - wyniki badań ankietowych. W: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia I perspektywy (s. 143-255). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Iwanicz-Drozdowska, M. i Nowak, A.K. (2011). Edukacja finansowa i pojęcia powiązane. W: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy (s. 11-23). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kata, R. (2012). Procesy globalizacji finansowej a dostęp gospodarstw rolnych do usług bankowych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (29), 132-144.
 • Kempson, E. i Whyley, C. (1999). Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion. Bristol: Policy Press. Pozyskano z: http://www.bristol.ac.uk/ media-library/sites/geography/migrated/documents/pfrc9902.pdf.
 • Kloeppinger-Todd, R. i Sharma, M. (2010). Innovations in Rural and Agriculture Finance. Overview. W: R. Kloeppinger-Todd, M. Sharma, Innovations in Rural and Agriculture Finance. International Food Policy Research Institute, The World Bank.
 • Kłodziński, M. (2010). Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej. Studia BAS, 4 (24), 9-28.
 • Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. (2013). Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014. Część 1. Dokument Strategiczny. Warszawa: Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Pozyskano z: http://www.piit.org.pl/documents/10181/268962/Dokument_strategiczny.pdf.
 • Koźliński, T. (2013). Zwyczaje płatnicze Polaków. Warszawa: Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego. Pozyskano z: https://www.nbp.pl/systemplatniczy/ zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf.
 • Leyshon, A. i Thrift, N. (1995). Geographies of Financial Exclusion - Financial Abandonment in Britain and the United States. Transactions of the Institute of British Geographers, 20 (3), 312-341.
 • McKillop, D. i Wilson, J. (2007) Financial Exclusion. Public Money and Management, 27 (1), 9-12.
 • Mitton, L. (2008). Financial Inclusion in the UK. Review of Policy and Practice. York: Joseph Rowntree Foundation.
 • Narodowy Bank Polski. (2013). Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Pozyskano z: http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/diagnoza- rozwoju-obrotu-bezgotowkowego.pdf.
 • OECD. (2006). The Importance of Financial Education. Policy Brief. OECD. Pozyskano z: http://www.oecd.org/finance/financial-education/37087833.pdf.
 • OECD. (2014). Financial Education for Youth: the Role of Schools. Paris: OECD. Pozyskano z: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/financial-education-for- youth.htm.
 • OECD/INFE. (2012). High-level Principles on National Strategies for Financial Education. Paris: OECD/INFE. Pozyskano z: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECD_ INFE_High_Level_Principles_National_Strategies_Financial_Education_APEC.pdf.
 • OECD/INFE. (2014). Progress Report on Financial Education. Paris: OECD/INFE. Pozyskano z: http://www.oecd.org/finance/financial-education/OECD-INFE-Fin-Ed- G20-2014-Progress-Report.pdf.
 • Peake, C. (2012). New Frontiers: Launching Digital Financial Services in Rural Areas. W: Old Problems, New Solutions: Harnessing Technology and Innovation in the Fight Against Global Poverty (s. 12-18). The 2012 Brookings Blum Roundtable Policy Briefs.
 • Rai, S., Ananth, B. i Mor, N. (2013). Universalizing Complete Access to Finance: Key Conceptual Issues. W: B. Ananth, A. Shah (red.), Financial Engineering for Low- Income Household (s. 3-24). New Delhi: SAGE Publications India, IFMR Finance Foundations.
 • Sherraden, M. (2013). Building Blocks of Financial Capability. W: J. Birkenmaier, J. Cur- ley, M. Sherraden (red.), Financial Education and Capability: Research, Education, Policy, and Practice (s. 3-43). New York: Oxford University Press.
 • Solarz, J.K. (2012). Nanofinanse. Codzienność zmienia świat. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Szymańska, D. i Biegańska, J. (2014). Charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce w kontekście starzenia się ludności. Studia Obszarów Wiejskich, XXXV, 89-108.
 • Yaron, J., Benjamin, M.P. i Piprek, G.L. (1997). Rural Finance, Issues, Design, and Best Practices. Washington: The World Bank.
 • Zawadzka, D. (2013). Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego). Zarządzanie i Finanse, 2 (2), 619-630.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.