PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr III/1 | 569--582
Tytuł artykułu

Niedobory opadów atmosferycznych na łąkach dwu- i trzykośnych w rejonie Bydgoszczy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rainfall Deficits on Two- and Three-Cut Meadows in the Vicinity of Bydgoszcz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena niedoborów opadów na łąkach dwu- i trzykośnych w rejonie Bydgoszczy. Badania bazowały na 34-letnich danych meteorologicznych pochodzących z obserwacji wykonywanych w latach 1981-2014 w Stacji Badawczej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, zlokalizowanej w miejscowości Mochle, około 20 km od centrum miasta. Oceniając lokalny agroklimat wykorzystano średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne sumy opadów. Obliczone niedobory i nadmiary opadów dla łąk umożliwiły ocenę warunków wilgotnościowych w okresie wzrostu runi na łąkach użytkowanych dwu - i trzykrotnie. Stwierdzono, że średnie opady atmosferyczne w okresie wegetacyjnym wynoszące 313 mm zaspokajały potrzeby runi łąkowej w 73%. Na łąkach dwukośnych największy deficyt opadów występował w okresie narastania pierwszego odrostu runi, a na łąkach trzykośnych w odroście drugim. Na podstawie wskaźnika względnego opadu RPI stwierdzono, że przy średnim niedoborze opadów wynoszącym 113 mm, częstotliwość wystąpienia lat normalnych wynosi 29,4%, lat suchych 32,4, a lat wilgotnych 38,2%. Występujący w tym rejonie niedobór opadów wskazuje na potrzebę zakładania i utrzymywania sprawnych systemów melioracyjnych dwustronnego działania w celu zapewnienia możliwie jak najlepszych warunków wzrostu runi na produkcyjnych łąkach trzykośnych i motywacji do zmiany użytkowania łąk dwukośnych na łąki trzykośne, umożliwiające produkcję zielonki o lepszych parametrach żywieniowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to assess the rainfall deficits on two - and three-cut meadows the meadows in the vicinity of Bydgoszcz. The research was based on 34-year meteorological data gained from observations made in the years 1981-2014 at the Research Centre of the University University of Science and Technology in Bydgoszcz, located in the village of Mochle, about 20 km from the city center. When assessing the local agroclimate, we used average monthly air temperature and monthly precipitation totals. Calculated for the meadows rainfall deficits and surpluses allowed to estimate the moisture conditions during the growth of the sward on two - and three-cut meadows. The average rainfall total in the growing season is 313 mm and meets the needs of meadow sward at 73%. On the two-cut meadows the largest rainfall deficit occurred during the accumulation of the first regrowth of sward, and on the three-cut meadows in the second regrowth. On the basis of the ratio of the relative precipitation index RPI it was found that at the average rainfall deficit of 113 mm the frequency of occurrence in the category of years was for normal 29.4%, dry 32.4, and wet 38.2%. Rainfall deficits present in this region points out the need to establish and maintain efficient double-action drainage systems in order to provide the best possible conditions for production of sward on two - and three-cut meadows and motivation to change from the two-cut meadows onto three-cut meadows to enable the production of fodder of better nutritional parameters.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
569--582
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • UUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Bąk B., Łabędzki L. (2014). Prediction of precipitation deficit and excess in Bydgoszcz Region in view of predicted climate change. Journal of Water and Land Development. No. 23, 11-19.
 • Bykowski J., Przybyła Cz., Rutkowski J. (2011). Stan urządzeń melioracyjnych oraz potrzeby ich konserwacji warunkiem optymalizacji gospodarowania wodą w rolnictwie na przykładzie Wielkopolski. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56(3), 45-51.
 • Dembek R., Łyszczarz R. (2012). Ocena wartości paszowej runi z łąk użytkowanych według zaleceń programów rolnośrodowiskowych. Ekologia i Technika, 3 (118), 162-169.
 • Gąsiorek E., Musiał E. (2011). Porównanie klasyfikacji warunków opadowych na podstawie wskaźnika standaryzowanego opadu i wskaźnika względnego opadu. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 11, z. 4 (36), 107-119.
 • Grabarczyk S. (1983). Nawadnianie. W: Podstawy agrotechniki. PWRiL Warszawa, 94-96.
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. (1994). Właściwości biologiczne roślin łąkowych. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ss. 82.
 • Kasperczyk M., Szewczyk W. (2007). Dynamika plonowania łąk w zależności od sumy opadów atmosferycznych i rodzaju nawożenia. Acta Agrophysica, 9 (2), 371-378.
 • Kiryluk A. (2008). Stan urządzeń melioracyjnych i produkcyjność użytków zielonych w województwie podlaskim. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 8, 2b (24), 61-70.
 • Łąbędzki L., Bąk B. (2004). Standaryzowany klimatyczny bilans wodny jako wskaźnik suszy. Acta Agrophysica, 3 (1), 117-124.
 • Łyszczarz R., Suś R. (2009). Dynamika wód gruntowych i osiadania powierzchni gleb hydrogenicznych w dolinie Kanału Bydgoskiego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 9, 4 (28), 163-175.
 • Nyc K., Pokładek R. (2009). Eksploatacja systemów melioracyjnych podstawą racjonalnej gospodarki wodnej w środowisku przyrodniczo-rolniczym. Współczesne Problemy Inżynierii Środowiska, XIV, UP Wrocław, ss.87.
 • Ostrowski J., Łabędzki L., Kowalik W., Kanecka-Geszke E., Kasperska-Wołowicz W., Smarzyńska K., Tusiński E. (2008). Atlas niedoborów wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych w Polsce. Wydawnictwo IMUZ, Warszawa.
 • Wasilewski Z. (2009). Stan obecny i kierunki gospodarowania na użytkach zielonych zgodnie z wymogami wspólnej polityki rolnej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 9, 2 (26), 169-184.
 • Żarski J. (2011). Tendencje zmian klimatycznych wskaźników potrzeb nawadniania roślin w rejonie Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 29-37. Romuald , Jacek Żarski, Roman Łyszczarz
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.