PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 12, cz. 1 Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie - Cz. 1 | 215--228
Tytuł artykułu

Satysfakcja z wybranych elementów opieki pielęgniarskiej na oddziale pediatrii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Satisfaction with Chosen Elements of Nursing Care at the Department of Paediatrics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Potrzeba zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych, sprawiła, że kierujący organizacjami dążą do wzrostu efektywności w procesie zarządzania [Dobska 2013, Karkowski 2013, ss. 185-214, Nęcki 2013]. W odniesieniu do usług medycznych świadczeniobiorcy oceniają nie tyle daną usługę, ale korzyści i wartości, wynikające z uzyskania świadczenia. Ważnym elementem w kreowaniu wizerunku zakładu opieki zdrowotnej jest subiektywna ocena, dokonywana przez odbiorców usług. Satysfakcja pacjenta, obok dostępności usług często decyduje o wyborze instytucji medycznej. W grupie czynników wpływających na ogólną ocenę satysfakcji z usług medycznych istotny wpływ ma ocena opieki pielęgniarskiej [Karkowski 2013, ss. 185-214(fragment tekstu)
EN
A measurement of satisfaction is an important component in monitoring the quality of medical services. Standards of care guarantee the possibility of the stay of parents with children during the hospitalization, who also take an active part in the process of treatment and care. They are also able to express their opinions in relation to the expectations associated with the care and the evaluation of offered medical services. The aim of the study. Determining the level of satisfaction with the nursing of parent/s of carers of children hospitalized on the branch of paediatric wards.The research was conducted in 2012 and 2013 at the department of paediatrics of one of the hospitals, of the first level of reference in Podkarpacki province. A method of the diagnostic survey was applied, as well as a "Questionnaire of the assessment of the level of the satisfaction of parents with nursing care" by Latour et al. which was subjected to validation and accommodated to the conditions of Polish pediatric hospital services. For the analysis 4 parts of the tool were chosen I - concerned with information, II - concerned with care and treatment, III - concerned with availability and IV - concerned with parents participation (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Bibliografia
 • Bednarek A., Mianowana W., Jachorek M. (2011), Oczekiwania rodziców hospitalizowanych noworodków w zakresie realizowanej opieki. Część I, "Problemy Pielęgniarstwa", 19(1): 27-33.
 • Bilicka D., Korbińska M., Popow A., Szewczyk M.T. (2009), Oczekiwania rodziców względem opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w warunkach sz pitalnych, "Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne", 1: 20-25.
 • Bragadóttir H., Reed D. (2012), Psychometric instrument evaluation: the pediatric family satisfaction questionnaire, "Pediarric Nursing", 28(5): 475-482.
 • Cogul E.C., Pozón L.S., Garcia M.R., Soler D.M, Guillermo J.R., Ribera R.P., Morales V.M. (2012), Assessment of paretal satisfaction in a neonatal unit, "An Pediatr (Barc)", 77(1): 12-21.
 • Dobska M., Rogoziński K. (red.) (2013), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Europejska Karta Praw Dziecka. (2011), [online], www2.mz.gov.pl/wwwmz/ index?mr=m4&ms=1&ml=pl&mi=5&mx=0&mt=&my=5&ma=01435, dostęp: 23 czerwca 2014.
 • Gawlik K., Waksmańska W., Łukasik R. (2012), Opieka pielęgniarska nad dzieckiem hospitalizowanym w opinii rodziców, "Pielęgniarstwo XXI wieku", 1(38): 11-14.
 • Karkowski T. (2013), Zarządzanie relacjami pielęgniarka-pacjent w usługach medycznych [w:] B. Pietrzak, T. Karkowski (red.), Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach lecznicz ych. Zagadnienia wybrane, Wyd. ABC a Wolters Kluwer buisness. Warszawa: 185-214.
 • Latour J.M, Hazelzet J.A., Duivenvoorden H.J., van Goudoever J.B. (2009, Construction of a parent satisfaction instrument: Perceptions of pediatric intensive care nurses and physicians, "Journal of Critical Care", 24: 255-266.
 • Łukasik R., Waksmańska W., Gawlik K. (2010), Aspekty pobytu rodziców wraz z dzieckiem w sz pitalu, "Problemy Pielęgniarstwa", 18(2): 169-175.
 • Nęcki Z., Kęsy M. (red.) (2013), Postawy personelu medycznego wobec zarządzania sz pitalem, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Piskorz-Ogórek K. (2014), Hospitalizacja jako sytuacja trudna dla dziecka i rodziny. [w:] M. Kaczmarski, K. Piskorz-Ogórek (red.), Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia. Wyd. Help-Med., Kraków: 3-22.
 • Sochocka L., Wojtyłko A. (2011), Poczucie satysfakcji podopiecznych Oddziału Chirurgii Dziecięcej WCM w Opolu a model opieki funkcjonujący w Oddziale, "Piel. Zdr. Publ.", 1(1): 19-25.
 • Stefaniak K., Bassa A., Wójcik R. (2009), Oczekiwania rodziców dzieci hospitalizowanych wobec pielęgniarki, "Pielęgniarstwo Polskie, 3(33): 212-216.
 • Waksmańska W., Łukasik R., Gawlik K. i in. (2012), Oczekiwania rodzin pacjentów a postawy personelu medycznego - analiza na prz ykładzie Sz pitala Pediatrycznego w Bielsku- Białej, "Problemy Pielęgniarstwa", 20(1): 70-75.
 • Ygge B.M., Arnetz J.E. (2001), Quality of paediatric care: application and validation of an instrument for measuring parent satisfaction with hospital care, "Int J Qual Health Care", 13 (1): 33-43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.