PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr III/1 | 583--592
Tytuł artykułu

Analiza zmian położenia wód gruntowych i uwilgotnienia na fragmencie systemu nawodnień podsiąkowych w glebie torfowo-murszowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Ground Water Level and Moisture Changes in the Part of Sub-Irrigation System in Peat-Moorsh Soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono wpływ funkcjonowania wykonanego w latach 1967-71 i obecnie nieużytkowanego fragmentu systemu odwadniająco-nawadniającego na obiekcie Solec, na stosunki powietrzno-wodne w płytkim profilu gleby torfowo-murszowej. W tym celu w okresie od lipca do września 2013 roku przeprowadzono pomiary położenia zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych oraz uwilgotnienia na poszczególnych głębokościach w profilu zlokalizowanym w środku łanu kwatery pomiarowej. Wierzchnie warstwy analizowanej gleby torfowej charakteryzowały się dużą dynamiką zmian uwilgotnienia. Istniejące fragmenty systemu melioracyjnego wraz z przepływającą przez obiekt rzeką wykazują charakter drenujący. Wyższe zaleganie zwierciadła wód gruntowych zaobserwowano na fragmencie obiektu będącego pod użytkowaniem łąkowym w porównaniu z obszarem nieużytkowanym.(abstrakt oryginalny)
EN
The influence of working of the unused sub-irrigation system on air-water conditions of peat-moorsh soil is presented in this paper. Measurements of moisture content, ground and open water levels were carried out in period July-September 2013. Top layers of the analyzed peat soil were characterised by wide range of moisture content changes. The analyzed part of the sub-irrigation system ditches and the river drain flowing through the analysed plot showed the drainage character. The ground water levels on the plot used as a meadow were observed higher to the soil surface than in case of abandoned part of peatland situated behind the river.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
583--592
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Brandyk T., Gotkiewicz J., Łachacz A. (2008). Zasady racjonalnego wykorzystania torfowisk w rolnictwie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 332 (1), s 15-26.
 • Brandyk T., Oleszczuk R., Szatyłowicz J., (2006). Porównanie różnych sposobów określania zapasów wody w glebie torfowo-murszowej użytkowanej łąkowo. Acta Agroph. 8(1), s 11-21.
 • Bykowski J., Przybyła Cz., Rutkowski J. (2011). Stan urządzeń melioracyjnych oraz potrzeby ich konserwacji warunkiem optymalizacji gospodarowania wodą w rolnictwie na przykładzie Wielkopolski. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. vol. 56, nr 3, s 45-51.
 • Chrzanowski S., Szuniewicz J. (2002). Zanikanie gleb organicznych na intensywnie zmeliorowanym torfowisku w rejonie Biebrzy. Woda Środ. Obsz. Wiejskie. t.2 z.2, IMUZ Falenty, s 129-137.
 • Grzywna A. (2010). Zmienność warunków wodnych gleby murszowo-torfowej MtIbb w warunkach melioracji odwadniających. Acta Sci. Pol., Technica Agraria 9 (1-2), 29-36.
 • Ilnicki P. (1972). Osiadanie powierzchni torfowisk niskich w dolinie Noteci będących w długotrwałym rolniczym użytkowaniu w zależności od ich budowy i intensywności odwodnienia. Rozpr. WSR Szczecin, s 1-63.
 • Joosten H., Clarke D. (2002). Wise use of mires and peatlands. Intern. Mire Conserv. Group Intern. Peat Soc. Jyvaskyla, Finland, s 304.
 • Jurczuk S. (2011). Nawodnienia podsiąkowe jako podstawa ochrony rolniczo użytkowanych torfowisk na przykładzie obiektu melioracyjnego Góra w dolinie Narwi. WMiŁ 4/2011 IMUZ Falenty, s 62.
 • Kaca E. (1981). Model matematyczny procesu podnoszenia się zwierciadła wody gruntowej przy nawodnieniu podsiąkowym. Rozprawa doktorska. Instytut Melioracji i Gospodarki Wodnej SGGW-AR, Warszawa.
 • Kozłowska T., Burs W. (2013). Przekształcanie się zbiorowisk łąkowych w wyniku zmian uwilgotnienia siedlisk łąkowych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, vol. 58(4), s 7-11.
 • Lenartowicz M. (2007). Charakterystyka hydrologiczna Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. W: Chojnowski Park Krajobrazowy Monografia Przyrodniczo Edukacyjna. Red. M. Falkowski, M. Jeliński, K. Nowicka-Falkowska. Wyd. Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, Otwock, s 29-43.
 • Łoś M. (2003). Użytkowanie zmeliorowanych torfowisk w warunkach wieloletniej niepewności. WMiŁ 2/2003 IMUZ, Falenty, s 65-69.
 • Łyszczarz R., Suś R. (2009). Dynamika wód gruntowych gleb hydrogenicznych w dolinie Kanału Bydgoskiego. Woda Środ. Obszary Wiejskie, t. 9 z. 4(28) IMUZ, Falenty, s 163-175.
 • Malicki M., Plagge R., Roth C. (1996). Improving the calibration of dielectric TDR moisture determination talking into account the solid soil. Euro. J. of Soil Science 47 (3), s 357-366.
 • Nowotka M., Brandyk T., Oleszczuk R. (2006). Ocena stanu urządzeń melioracyjnych na obiekcie Niegocin. WMiŁ 49, 4/2006 IMUZ, Falenty, s 178-181.
 • Okruszko H. (1993). Transformation of fen-peat soils under the impact of draining. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 406, s 3-73.
 • Oleszczuk R., Chrzanowski S., Brandyk T., Gnatowski T., Szatyłowicz J. (2009). Ocena funkcjonowania systemu odwadniająco-nawadniającego dla zrównoważonego łąkowego wykorzystania gleby torfowo-murszowej. Woda Środ. Obszary Wiejskie, t.9 z. 1(25) IMUZ, Falenty, s 77-86.
 • Oleszczuk R., Gnatowski T., Brandyk T., Szatyłowicz J. (2007). Calibration of TDR for moisture content monitoring in moorsh layers, W: Wetlands: monitoring, modeling and management, pr. zbiorowa pod red. T. Okruszko i in., London, s 121-124.
 • Oleszczuk R., Chrzanowski S., Gnatowski T. (2012). Analiza stosunków powietrznowodnych gleby torfowo-murszowej w zasięgu działania systemu nawodnień podsiąkowych Woda Środ. Obszary Wiejskie, t. 12 z. 1(37) IMUZ, Falenty, s 93-104.
 • Skierucha W. (2000). Accuracy of soil moisture measurement by TDR technique. International Agrophysics 2000, 14, Lublin, s 417-426.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404859

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.