PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 2, t. 313 Środowisko przyrodnicze a rozwój | 37--47
Tytuł artykułu

Skuteczność systemu handlu emisjami Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency of European Union Emissions Trading System in Reducing the Greenhouse Gas Emissions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System Handlu Emisjami (ETS) funkcjonuje w Unii Europejskiej od 2005 r. Jego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych na obszarze UE w efektywny pod względem kosztów i skuteczny gospodarczo sposób. Główną zasadą tego mechanizmu jest ograniczenie ilości wytwarzanych przez państwa członkowskie zanieczyszczeń powietrza poprzez wydawanie pozwoleń, którymi uczestnicy systemu mogą swobodnie handlować. Kluczowe pytanie, jakie zostało postawione w artykule, dotyczy tego, czy system EU ETS był wystarczająco skuteczny w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie 2005- 2012 i jakie są perspektywy na przyszłość. W pierwszej części artykułu przedstawione zostały podstawowe zasady Systemu Handlu Emisjami Unii Europejskiej. Analiza danych statystycznych pozwala zaobserwować, jak EU ETS działał jako mechanizm rynkowy w okresie 2005-2012 i jakie były zmiany w emisjach gazów cieplarnianych w tym samym czasie. Daje to Czytelnikowi obraz efektywności tego systemu i pozwala przewidywać, czego można się spodziewać w kolejnych latach. (abstrakt oryginalny)
EN
The Emissions Trading System (ETS) has been functioning in the European Union since 2005. It is aimed at reducing the greenhouse gas emissions produced within the EU in a cost- effective and economically efficient manner. The essence of this mechanism is to limit the total number of air pollutants produced by Member States by issuing allowances which can be freely traded by the system participants. The question that motivates this paper is whether the EU ETS was efficient enough in reducing the greenhouse gas emissions during the period of 2005-2012 and what are the prospects for the future. The first part of the article introduce the basic principles of the EU Emissions Trading System. Then the statistical data analysis provides an overview of how the EU ETS performed as a market mechanism during the 2005-2012 period and what were the changes in greenhouse gas emissions in the same time. It gives the reader a picture of how effective the system was and what to expect in the following years. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Abrell J., Ndoye Faye A., Zachmann G. (2011), Assessing the Impact of the EU ETS Using Firm Level Data, Brueger Working Paper 08.
 • Anderson B., Di Maria C. (2011), Abatement and Allocation in the Pilot Phase of the EU ETS, "Environmental and Resource Economics", Vol. 48, Issue I, s. 83-103.
 • Baran J., Janik A., Ryszko A. (2011), Handel emisjami w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa.
 • Cambridge Econometrics (2009), An impact assessment of the current economic downturn on UK CO2 emissions. A final report for the Committee on Climate Change, Cambridge.
 • Declercq B., Delarue E., D'haeseleer W. (2010), Impact of the economic recession on the European power sector's CO2 emissions, TME Working Paper - Energy and Environment, Leuven.
 • Dyduch J. (2013), Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003.
 • Dyrektywa 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz. Urz. UE L 140 z 5.06.2009.
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 25.09.2014).
 • Egenhofer C., Alessi M., Georgiev A., Fujiwara N. (2011), The EU Emissions Trading System and Climate Policy towards 2050. Real incentives to reduce emissions and drive innovation?, Centre for European Policy Studies, Brussels.
 • Ellerman A. D., Buchner B. K. (2007), Over-Allocation or Abatement? A Preliminary Analysis of the EU ETS Based on the 2005-2006 Emissions Data, Regulatory Policy Working Paper, Cambridge.
 • European Environment Agency, EU Emissions Trading System (ETS) data viewer, http://www.eea. europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-trading-viewer (dostęp: 25.09.2014).
 • Graczyk A., Graczyk A. M. (2011), Wprowadzenie mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • McIlveen R., Helm D. (2010), Greener, Cheaper, Policy Exchange, London.
 • United Nations Framework Convention on Climate Change (2013), Status of Ratification of the Kyoto Protocol, http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php (dostęp: 22.09.2014].
 • Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (2009), Działania UE przeciw zmianom klimatu, Europejski System Handlu Emisjami (ETS), Luksemburg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.