PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr III/1 | 613--623
Tytuł artykułu

Dynamika wzrostu sosny zwyczajnej na gruncie porolnym w warunkach mulczowania w trzecim roku uprawy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Growth Dynamic of the Scots Pine under Mulching on the Post Arable Ground in the Third Year of Cultivation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena dynamiki wzrostu sosny zwyczajnej na gruncie porolnym w warunkach mulczowania w trzecim roku uprawy. Nasadzenie polowe przeprowadzono na gruncie porolnym zlokalizowanym na terenie Wydziałowego Obserwatorium Agro i Hydrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rośliny sosny zwyczajnej na gruncie porolnym w trzecim roku uprawy zwiększyły swą wysokość z 68,8 cm do 102,5 cm, tj. o 33,7 cm czyli o 49%. Dynamika wzrostu sosny była największa w pierwszej części wegetacji (do 10 czerwca), kiedy to wysokość roślin zwiększyła się o 30 cm, stanowiąc około 90 % całego, rocznego przyrostu wysokości. Drugi z badanych parametrów biometrycznych - średnica pnia - zwiększyła się w trzecim roku uprawy sosny z 28,0 mm do 39,9 mm (o 11, 9 mm, tj. o 42 %). Dynamika przyrostu średnicy pnia była odmienna od zanotowanej w przypadku wysokości roślin, bowiem w pierwszej części wegetacji sosny, w której najbardziej wzrosła jej wysokość, średnica pnia zwiększyła się tylko o 29 % rocznego przyrostu (tj. o 3,4 mm).(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to evaluate the growth dynamic of Scots pine on the post arable ground under mulch in the third year of cultivation. Planting were carried out on the basis of post arable ground located in the Agro and Hydrometeorology Observatory of the University of Life Sciences in Wrocław. Scots pine plants in the third year of cultivation increased in height from 68.8 cm to 102.5 cm, ie. by 33.7 cm about 49%. The growth rate of pine was the highest in the first part of the growing season (until June 10), when the plant height increased by 30 cm, accounting for about 90% of the total, the annual increment in height. The second biometric parameters studied - the diameter of the trunk - increased in the third year of growing pine from 28.0 mm to 39.9 mm (about 11. 9 mm, ie. about 42%). The growth rate as a trunk diameter was different from that recorded in the case of plant height, because in the first part of the growing pine, wherein the largest increase its height, stem diameter increased by only 29% of the annual growth (ie. about 3.4 mm).(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
613--623
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Biniak-Pieróg M., 2014: Dynamics of water content in light bare soil in summer half year in the period of 2003-2012 and its agro-meteorological determinants. Journal of Water and Land Development, Nr 22, s. 41-50.
 • Kłoskowska A. 1992. Produkcja sadzonek na powierzchni otwartej. W: Szkółkarstwo leśne (pr. zbior. pod red. R. Sobczaka), Wyd. Świat, Rozdz. IV, s. 51-89.
 • Kocjan H. 1997. Możliwości wzbogacania najuboższych biocenoz leśnych na gruntach porolnych. Przegląd Przyrodniczy VIII, 1/2, s. 43-46.
 • Koreleski K. 2003. Ekologiczne, prawne i planistyczne problemy zalesień na obszarach wiejskich. Inżynieria Rolnicza 3 (45), t. I, Warszawa, s. 251-260.
 • Łabędzki L., Bąk B. 2014. Meteorological and agricultural drought indices used in drought monitoring in Poland: a review. Meteorology Hydrology and Water Managment, 2(2):3-13.
 • Orzeł S. 2007. Biomasa sadzonek sosny zwyczajnej w uprawie doświadczalnej na rekultywowanym wyrobisku piasku i w terenie silnie skażonym imisjami przemysłowymi. W: Ektomikoryzy. Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym (pod red. S. Kowalskiego), CILP, DGLP, Warszawa, 2007, s. 336-358.
 • Szabla K. 2007. Cechy morfologiczno-rozwojowe oraz przeżywalność sadzonek różnych gatunków drzew leśnych w uprawach doświadczalnych na gruntach nieleśnych i leśnych o różnym stopniu degradacji. W: Ektomikoryzy. Nowe biotechnologie w polskim szkółkarstwie leśnym (pod red. S. Kowalskiego), CILP, DGLP, Warszawa, 2007, s. 289-336.
 • Żyromski A. 2001. Czynniki agrometeorologiczne a kształtowanie się zasobów wody w glebie lekkiej z podsiąkiem wód gruntowych w okresie wiosennym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 404, Rozprawy CLXXVIII, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.