PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr III/1 | 625--636
Tytuł artykułu

Wpływ deszczowania, systemu uprawy i nawożenia mineralnego na plonowanie i właściwości fizyczne gleby lekkiej w uprawie odmian bobiku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence Irrigation of Tillage System and Mineral Fertilization on the Yield and Physical Properties of Light Soil in the Cultivation of Variety of Faba Bean
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dwa ścisłe doświadczenia polowe zostały przeprowadzone w latach 2004-2006 w gospodarstwie rolnym w Chlebówku. Miejscowość położona jest 20 km od Stargardu Szczecińskiego i 5 km na północny-wschód od miejscowości gminnej Stara Dąbrowa - 530 27' N i 150 10' E. W doświadczeniach oceniano wpływ nawadniania, systemu uprawy roli i nawożenia mineralnego na plonowanie oraz wybrane parametry właściwości fizycznych gleby. Testowano dwie odmiany bobiku: tradycyjną - 'Nadwiślański' oraz zdeterminowaną - 'Titus'. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że stosowanie nawadniania oraz wzrastających dawek nawożenia mineralnego zwiększało plon nasion obu odmian bobiku. Stosowanie uproszczeń w uprawie roli ograniczało, w większym zakresie, plonowanie tradycyjnej odmiany bobiku. Zwiększone nawożenie mineralne w warunkach nawadniania zwiększało polowe zużycie wody, a tym samym obniżało jej zapas w warstwie do 50 cm. Poprawa uwilgotnienia wierzchnich warstw gleby zmniejszyła gęstość objętościową gleby w uprawie odmiany 'Nadwiślański' a zwiększyła w uprawie odmiany 'Titus'. Stosowanie uproszczonych systemów uprawy roli, a zwłaszcza siewu bezpo- średniego, zwiększa gęstość objętościową wierzchnich warstw gleby.(abstrakt oryginalny)
EN
Two field experiments were strict founded in 2004-2006 on a farm in Chlebówek. Locality is 20 km from Stargard and 5 km north-east of the village commune old oak wood - 53027'N and 15010'E. In the experiments, the effect of irrigation, tillage system and fertilization on yield and selected parameters of the physical properties of the soil. We tested two varieties of faba bean: The conducted experiments show that the use of irrigation and increasing doses of mineral fertilizers increases the yield of faba bean seeds of both varieties, traditional - ‚Nadwiślański ‚and modified - 'Titus'. The use of simplifications tillage reduces, to a greater extent, yielding traditional varieties of faba bean. Increased mineral fertilizers under field irrigation increased water consumption, and thus decreased the supply layer to 50 cm. Improving water logging top soils decreased soil bulk density in a variation of ‚Nadwiślański' and increased the variety ‚Titus'. The use of simplified tillage systems, especially direct sowing, increases the bulk density of the upper layers of the soil.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
625--636
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Dudek S. Żarski J.,Kuśmierek-Tomaszewska R. (2011), Wpływ deszczowania na plonowanie bobiku uprawianego na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 6, 119-126.
 • Dude S. Kuśmierek-Tomaszewska R., Żarski J., Szterk P. (2013), Ocena potrzeb deszczowania bobiku w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, II, 25-35.
 • Dzienia S., Wereszczaka J. (1993), Wpływ systemów uprawy roli na fizyczne właściwości gleby i plonowanie bobiku. Fragmenta Agronomica I Kongres PTNA, 4, 163-164.
 • Grabarczyk S., Rytelewski J., Kasińska D. (1989), Polowe zużycie wody przez rośliny uprawne w warunkach Żuław. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 343,151-155.
 • Igras J., Jankowiak J. (1998), Wpływ nawożenia azotem na zużycie wody przez rośliny uprawy polowej. Fragmenta Agronomica, 2 (58), 72-85.
 • Jasińska Z., Kotecki A. (1993), Rośliny strączkowe, PWN Warszawa.
 • Karczmarczyk S. (2006), Nawadnianie roślin pastewnych. Rozdział w pracy zbiorowej Nawadnianie roślin pod red. S. Karczmarczyka i L. Nowaka, PWRiL Poznań, 409-411.
 • Karczmarczyk S., Nowicka S., Koszański Z. (1989), Wpływ deszczowania i nawożenia mineralnego ziemniaków i buraków cukrowych uprawianych na glebie dwóch kompleksów na polowe zużycie wody. Cz. I Gospodarka wodna ziemniaków. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 343, 75-83.
 • Koćmit A., Tomaszewicz T., Raczkowski B., Chudecka J., Podlasiński M., Ściążko K., (1996), Wpływ nawożenia mineralnego i deszczowania na fizyczne właściwości gleby lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 434, 313-324.
 • Kordas L., Klima K. (2005), Wpływ wieloletniego stosowania uproszczeń w uprawie roli i siewu bezpośredniego w uprawie grochu siewnego na właściwości fizyczne gleby. Roczn. Glebozn., LVI, 106-111.
 • Marks M., Nowicki J. (1997), Reakcja bobiku na różne sposoby uprawy roli. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 446, 193-197.
 • Nowak G., Wierzbowska J., Klasa A. (1995), Plonowanie i zawartość N, P, K, Na, Ca i Mg w bobiku w zależności od poziomu nawożenia fosforem i potasem. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Agricultura, 61, 131-138.
 • Podleśny J. (2005), Rośliny strączkowe w Polsce - perspektywy uprawy i wykorzystania nasion. Acta Agrophysica 6,1, 213-224.
 • Podsiadło C., Karczmarczyk S., Koszański Z. (1996), Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na aktywność niektórych procesów fizjologicznych oraz plonowanie bobiku na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 438, 351-357.
 • Podsiadło C., Karczmarczyk S., Koszański Z. (1998), Influence of irrigation and mineral fertilization on the field os small Bean and lupine grain on sandy soil. Part. I. Seed and straw yield. Przegl. Nauk. Wiad. Melior. i Inżyn. Środow. SGGW, 22, 307-320.
 • Podsiadło C. (2001), Studia nad deszczowaniem i nawożeniem mineralnym bobiku, grochu siewnego, łubinu białego i łubinu żółtego, uprawianych na glebie lekkiej. Rozprawy. AR Szczecin 203.
 • Rojek S. (1989), Potrzeby wodne roślin motylkowych. Rozdział w pracy zbiorowej Potrzeby wodne roślin uprawnych pod red. J. Dzieżyca, PWN Warszawa, 137-158.
 • Szukała J., Czekała J., Maciejewski T., Jakubus M. (2007), Wpływ współdziałania uproszczeń uprawy roli, deszczowania i nawożenia na plonowanie i jakość nasion bobiku. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln., 522, 351-360.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.