PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 6, CD 1 | 192--197
Tytuł artykułu

Znaczenie ryzyka w sferze logistyki jako bariery w dążeniu organizacji do zrównoważonego rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie popularność koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz nagląca potrzeba jej wdrożenia w organizacjach stała się faktem. Do działania zgodnego z jej założeniami skłaniają organizacje już nie tylko mnożące się zalecenia i regulacje władz unijnych i krajowych, ale także narastająca presja konkurentów czy wreszcie coraz wyraźniejsze oczekiwania konsumentów. Należy także podkreślić, że wysiłki zmierzające do zrównoważonego rozwoju powinno się podejmować we wszystkich sferach organizacji, w tym w sferze logistyki. Nie ulega wszakże wątpliwości, iż praktyczne wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju nie jest proste i wymaga rozwiązania szeregu problemów, których źródłem może być m.in. sama organizacja. W związku z powyższym warto przyjrzeć się, jakiego rodzaju ryzyko generowane przez organizacje może utrudniać im zrównoważony rozwój. Niniejszy referat prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w 2o1o i 2011 wśród specjalistów i menedżerów ds. logistyki różnych szczebli w 1oo polskich przedsiębiorstwach dotyczących ryzyka, jakiego doświadczają na co dzień. Badania w formie częściowo ustrukturyzowanych wywiadów bezpośrednich przeprowadzono w przedsiębiorstwach prowadzących różnego rodzaju działalność gospodarczą. Badano ryzyko, którego źródłem są procesy logistyczne oraz ryzyko ogólnoorganizacyjne. Celem badania było zidentyfikowanie rodzajów ryzyka determinującego decyzje specjalistów i menedżerów ds. logistyki, jego klasyfikacja oraz pomiar i ocena (z punktu widzenia respondentów). Ponadto celem badania było określenie potencjalnej roli zidentyfikowanego ryzyka na realizację przez organizację celów w sferze logistyki wynikających z koncepcji zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays popularity of sustainability concept among the organizations and their urgent need of its implementation became a fact. |t's not only the growing number of EU and local authorities' regulations and recommendations what makes the organizations inclined to follow the sustainability principles - it's also increasing competitive pressure and more definite consumers expectations. Moreover, it has to be emphasized the efforts to achieve sustainability should be undertaken in all parts of an organizations, e.g. in logistics. There's also no doubt that actual implementation of sustainability concept is not easy and requires to solve a number of problems caused by an organization as a whole, among others. Taking into consideration the statements above its worth to examine what risks caused by an organization can hamper its sustainable development. The paper presents results of the research which was conducted in 2010 and 2011 among logistics specialists and managers from 100 Polish companies and pertained to the risk they face with in their day-to-day activities. The research was conducted in the form of partly structured direct interviews with the representatives of different branches. The research subject was risk caused by logistic processes.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
192--197
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Baum R., Pepliński B.i Majchrzycki D., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw rolnych. "Logistyka" 2/2012.
 • Bizon-Górecka J., Modelowanie struktury systemu zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ujęcie holistyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz 2007.
 • Bodemann M., Risk Management for Enterprises - Dealing with Risks. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 5/2008.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji Europejskiej 2010.
 • Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures (data pobrania:15.05.2015).
 • Kisperska-Moroń D., Klosa E., Innovative Suppliers as A Source of Risk for Manufacturing Companies. "Logistics and Transport", Vol. 14, No.1 (2012).
 • Masny M., Standardy zarządzania ryzykiem. ,,Przegląd Ubezpieczeniowy i Zdrowotny" nr 11/2002.
 • Płaczek E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju u operatorów logistycznych. Dodatek "Logistyka - Nauka", Logistyka 4/2011, s. 746.
 • Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2002.
 • Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji. "Problemy Ekorozwoju" vo|.1, nr.2 2006, s. 51.
 • Smith P.G., Merritt G.M., Proactive Risk Management. Controlling Uncertainty in Product Development. Productivity Press, Nowy Jork, USA 2002.
 • Szomański B., Znaczenie zarządzania ryzykiem. "Dobre praktyki doskonalenia zarządzania - zarządzanie ryzykiem", materiały konferencyjne, 14 maja 2012.
 • Toczyński W., Monitoring rozwoju zrównoważonego. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.
 • www.Access.zgwrp.org.pl/materiały/dokumenty/StrategiaZrównoważonegoRozwojuPolski (data pobrania: 15.05.2015).
 • Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce pod red. T. Kronenberga i J. Bergiera. Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.