PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 6, CD 1 | 213--217
Tytuł artykułu

Ergonomiczna analiza pozycji przy pracy w zakładzie produkującym długopisy

Warianty tytułu
Ergonomic Analysis of Working Postures in Pens Production Plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zbadanie pozycji przyjmowanych podczas pracy oraz poziomu narażenia na zaburzenia w układzie mięśniowo-szkieletowym (MSD). Badania przeprowadzono w zakładzie produkcji długopisów na stanowiskach: nadruk klipów (Klipy), formatowanie wyrobów z tworzyw sztucznych (Źywica). Zastosowano: wywiad, analizę zadań, metodę OWAS. Na stanowisku Klipy najczęstszą pozycja była pozycja o kodzie 2111 i stanowiła 63% wszystkich pozycji. Na stanowisku Żywica: pozycja 1121 (30%), 2121 (20%), 1231 (16%). Na stanowisku Klipy do kategorii działań (KD) KD1 zakwalifikowano 22% ocenionych pozycji, KD2 - 76%. Stanowisku Źywica: KD1 - 70%, KD2 - 29% pozycji. Na stanowisku Klipy operatorzy byli bardziej narażeni na MSD niż na stanowisku Żywica, jednakże ryzyko było niewielkie. Stwierdzono szereg nieprawidłowych pozycji segmentów ciała, które w dalszej perspektywie mogą powodować problemy zdrowotne u operatorów. Zaleca się rotacje pracowników na stanowiskach, reorganizację i przeprojektowanie stanowiska pracy i sposobu wykonywania pracy w celu ograniczenia nieprawidłowych pozycji. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez praktyków w opracowaniu programów ergonomicznych skierowanych na poprawę warunków pracy(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to examine the postures adopted by operators during the work and the level of exposure to the risk of musculoskeletal disorders (MSDS.) The research was conducted at the plant the production of pens on workstations: printed on the clips (Clips), formatting of plastic products (Plastic). An interview, analysis of the tasks, the OWAS method were used. On the Clips most frequent position was posture code 2111 and accounted for 63% of all postures. On the Plastic: posture code 1121 (30%), 2121 (20%), 1231 (16%). On the Clips actions categories (AC) AC1 qualified 22% postures, AC2 - 76%. On the Plastic: AC1 - 70%, AC2 - 29% of the postures. Clips' operators were more likely to have MSDS than the operators of Plastic. however, the risk was low. It was observed plenty of non-neutral position of the body segments, which in the long term can cause health problems for operators. It is recommended: job rotation, reorganisation and redesign of the workplace and way to perform tasks in order to reduce the awkward postures. These results can be used by practitioners in the development of ergonomic programs aimed at improving working conditions.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
213--217
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Baldwin M. L., Reducing the costs of work-related musculoskeletal disorders: targeting strategies to chronic disability cases, Journal of Electromyography and Kinesiology, 2004,14(1), 33-41.
 • Bhattacharya A., Costs of occupational musculoskeletal disorders (MSDS) in the United States, International Journal of Industrial Ergonomics, 2014, 44(3), 448-454.
 • Genaidy A.M., Al-Shed A.A., Karwowski W., Postural stress analysis in industry, Applied Ergonomics, 1994, 25(2), 77-87.
 • Gonzalez B.A., Adenso-Diaz B., Torre P.G., Ergonomic performance and quality relationship: an empirical evidence case, International Journal of Industrial Ergonomics, 2003, 31(1), 33-40.
 • Hignett S., McAtamney L., Rapid Entire Body Assessment (REBA), Applied Ergonomics, 2000, 31(2), 201-205.
 • http://clip4you.p|/, Ilustracja nadruku na klipie i naklejki; 2015.04.22.
 • Istota inżynierii produkcji, Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012, http://www.kip.pan.pl/images/stories/zdjecia/wydawnictwa/ekspertyz a.pdf, 2015.03.25.
 • Jones T., Kumar S., Comparison of ergonomic risk assessments in a repetitive high-risk sawmill occupation: Saw-filer, International Journal of Industrial Ergonomics, 2007, 37(9), 744-753.
 • Joode B.W., Burdorf A., Verspuy C., Physical load in ship maintenance: hazard evaluation by means of a workplace survey, Applied Ergonomics, 1997, 28(3), 213-219.
 • Karhu O., Kansi P., Kuorinka I., Correcting working postures in industry: a practical method for analysis, Applied Ergonomics, 1977, 8(4), 199-201.
 • Kasvi J.J.J., Vartiainen M., Pulkkis A., Nieminen M., The role of information support systems in the joint optimization of work systems, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 2000, 10(2), 193-221.
 • Kee D., Karwowski W., A Comparison of three observational techniques for assessing postural loads in industry, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2007, 13(1),.3-14.
 • Kumar S., A conceptual model of overexertion, safety, and risk of injury in occupational settings, Human Factors, 1994, 36(2), 197-209.
 • Lasota A., Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe szwaczek maszynowych, w: Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki, red. R. Paluch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008,151-161.
 • Lasota A., Dolegliwości zdrowotne projektantów pracujących na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 33, 2001, 73-77.
 • Lasota A., Ergonomiczna ocena dolegliwości mięśniowo-szkieletowych operatorów stanowisk dyspozytorskich w: Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy, red. E. Kowal, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, 21-25.
 • Lasota A., REBA - metoda oceny obciążenia i ryzyka zawodowego spowodowanego sposobem wykonywania pracy, w: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy, red. A. Rabenda, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, 127-140.
 • Lasota A. M., Analiza obciążenia pracą metodą OWAS, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2013, 16(3), 35-39.
 • Lasota A.M., Analysis of packers' workload on the packing line - a case study, LogForum, 2014, 10(4), 383-392.
 • Lasota A. M., A Reba-based analysis of packers workload: a case study, LogForum, 2014,10(1), 87-95.
 • Lasota A.M., Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego operatorów w procesie produkcji części samochodowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2014, 10(1), 41-52.
 • Lasota A.M., Packer's Workload Assessment using the OWAS Method, Logistics and Transport, 2013, 18(2), 25-32.
 • Lasota A.M., Hankiewicz K., Ryzyko i obciążenie statyczne operatorów wiertarek stołowych, Logistyka, 2014, 5, 904-909.
 • Lasota A.M., Hankiewicz K., Working postures of operators in the pipe production process - a case study, Logistyka, 2014, 6, 14417-14423.
 • Lasota A.M., Ścigaj M., Workload analysis of assembly positions, in: ed. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova: Modern trends in ergonomics and occupational safety: selected problems: scientific monograph, Publishing House of The University of Zielona Góra, Zielona Góra 2013, 45-54.
 • McAtamney L., Corlett E.N., RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders, Applied Ergonomics, 1993, 24(2), 91-99.
 • Piedrahita H., Costs of work-related musculoskeletal disorders (MSDS) in developing countries: Colombia case, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2006,12(4), 379-386.
 • Sesek R., Gilkey D., Rosecrance J., Guzy A., The Utility of OWAS in Auto Manufacturing Assembly Job Evaluations, 2nd Annual Regional National Occupational Research Agenda (NORA) Young/New Investigators Symposium, Salt Lake City 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.