PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 6, CD 1 | 218--223
Tytuł artykułu

Tworzenie i przechwytywanie wartości jako element modeli biznesu przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Creating and Intercepting of Value as Element of Business Models in Logistic Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artkule podjęto próbę poznania i oceny procesów tworzeniu i przechwytywania wartości w przedsiębiorstwach logistycznych w świetle stosowanych modeli biznesowych. Specyficzny charakter przedsiębiorstw logistycznych skoncentrowany na realizacji usług determinował zakres i typy zastosowanych mierników oceny. W oparciu o studia literaturowe ocenie procesów tworzenia i przechwytywania wartości z perspektywy stosowanych modeli biznesu poddano dwa przedsiębiorstwa działające na amerykańskim rynku usług logistycznych. Przeprowadzone badania umożliwiły wskazanie trendów w zakresie tworzenia i przechwytywania wartości oraz zdefiniowania zaimplementowanych modeli biznesowych przez badane przedsiębiorstwa. Badania empiryczne ukazały specyficzny charakter realizowanych modeli biznesu i sposobów przechwytywania wartości.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article an attempt of learning and estimation of processes creating and intercepting value in logistic enterprises in aspect of applied business models was taken. The specific character of logistic enterprises which 's concentrated on services delivery determinates range and types of applied assessment measures. Based on iterature studies estimation of processes creating and intercepting value from perspective of applied business models in two enterprises working on American market of ogistic services was done. Conducted researches gave the opportunity to show the trends in the range of creating and intercepting value and defined implemented business models by researches enterprises. The empirical researches present the specific character of realizing business models and the ways of intercepting value.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
218--223
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Barber F., Strack R., Naucz się zarządzać firmą, której głównym zasobem są ludzie, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2007.
 • Bowman C., Ambrosini V., Value creation versus value capture: towards a coherent definition of value strategy, British Journal of Management, nr 11/2000.
 • Brandenburger A., Stuart H., Value-based Business Strategy, Journal of Economics & Management Strategy, nr 5/1996.
 • Brdulak H., Nowoczesne modele biznesu w logistyce, w: "Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach", red. nauk.: J. Witkowski, A. Baraniecka, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 234, Wrocław 2011.
 • Brzóska J., Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych, Politechnika Śląska, Gliwice 2007.
 • Casadesus-Masanell R., Ricart J.E., Jak skonstruować zwycięski model biznesowy, "Harvard Business Review Polska", wrzesień 2011.
 • Chan Kim W., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Październik 2007.
 • Dyduch W., Bratnicki M., Tworzenie i przechwytywanie wartości w organizacjach współdziałających w sieci, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, pod red R. Krupskiego, Prace Naukowe WWSZiP w Wałbrzychu, nr 32(2)2015.
 • Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowski M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 • http://www.nasdaq.com/symbol/cnw/financials?query=income-statement(odczyt z dnia 18.04.2015).
 • http://www.nasdaq.com/symbol/jbht/financials?query=income-statement(odczyt z dnia 18.04.2015).
 • Kunasz M., Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa, Nr 10/2006.
 • Łęgowik-Świącik S., Stępień M., Parametry przepływu wartości w procesach zarządzania zapasami, [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne, red. nauk. J. Chluska, S. Kowalska, WZPCz, Częstochowa 2014.
 • Łukomska-Szarek J., Padlowski P., Analiza wskaźników zrównoważonego transportu, [w:] "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce rynkowej", red. nauk., J. Łukomska-Szarek, A. Wójcik-Mazur, WZPCz, Częstochowa 2014, s.13o-138.
 • Nogalski B., Modele a strategia biznesu, [w:] Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjności organizacji i regionu", pod red., M. Nowickiej-Skowron, WZPCz, Częstochowa 2009.
 • Nogalski B., Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, MBA 2/2009, s. 5-6. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCOQFjAA&url=http jml2012.indexcopernicus.c0m fu|ltxt.php lC|D 1064004&ei=CCvlUvVDzJKFB9LagKAB&usg=AFQjCNG7LDFomy3D8|zAQl0USaNh_sp24w (odczyt z dnia 18.04.2015).
 • Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa, 2007.
 • Obłój K., Tworzywo skutecznej strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurowania, PWE, Warszawa 2002.
 • Reeves M., Love C., Tillmanns P., Your Strategy Needs a Strategy, Harvard Business Review, September 2012.
 • Romanowska M., Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, ,,Studia i Prace" Kolegium zarządzania i Finansów SGH, z. 98, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Skowron-Grabowska B., Business Models in Transport Services, Przegląd Organizacji, 2014, nr 1.
 • Suchecka J., Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, WZPCz, Częstochowa 2003.
 • Zott C., Amit R., Business model design: An activity system perspective. "Long Range Planning", 43 (2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.