PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 (3) Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania | 177--190
Tytuł artykułu

Efektywność działania regionalnych izb obrachunkowych w latach 2009-2013 - próba oceny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Effectiveness of Action of Regional Account Chambers in 2009-2013 Years - Attempt of the Evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wszystkie podmioty funkcjonujące w systemie gospodarczym powinny opierać swoje funkcjonowanie o zasadę efektywnego działania. Przy czym nie każda jednostka powinna być ukierunkowana na maksymalizację zysku, bądź minimalizację straty. Jednostki sektora non-profit, czy też instytucje publiczne ideę efektywnego działania powinny urzeczywistniać przez dążenie do realizacji celów, do jakich zostały powołane, a więc do uzyskania efektywności w aspekcie prakseologicznym. Celem powołania RIO było zapewnienie ciągłości gospodarowania jednostek samorządu terytorialnego, przy czym przy realizacji tego celu winny one preferować środki prewencyjne i naprawcze. Wyniki analizy gospodarki finansowej i efektywności działania RIO przeprowadzonej z wykorzystaniem nietradycyjnych wskaźników pozwalają stwierdzić, iż RIO konsekwentnie realizują cel, do jakiego zostały powołane, a tym samym działają efektywnie w sensie prakseologicznym. Należy jednak stwierdzić, iż dokonana analiza powinna być jedynie punktem wyjścia do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
All entities being functional in the economic system should base their functioning for the principle of effective action. In addition not every individual should be directed at the maximization of the profit, or the minimization of the loss. Units of the sector non-profit, whether public institutions should also fulfil the idea of effective action through the aspiration for achievements of the goals they were appointed to which, that is for getting the effectiveness in the aspect praxeological. In order to appoint Regional Account Chambers providing for the continuity the management of selfgovernment units was, in addition at the achievement of this objective they should prefer preventive measures and repair. Analysis results of the financial management and the effectiveness of Regional Account Chambers action conducted with using nontraditional indicators allow to state that consistently they are carrying Regional Account Chambers out purpose they were appointed to which, and hence are acting effectively in the meaning praxeological. One should however state that made analysis should be only a point of departure for further research. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. Nr 78, poz. 483.
 • [2] Krajowa Rada RIO, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych oraz wykonania budżetów przez JST w latach 2009, Warszawa 2010.
 • [3] Krajowa Rada RIO, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych oraz wykonania budżetów przez JST w latach 2010, Warszawa 2011.
 • [4] Krajowa Rada RIO, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych oraz wykonania budżetów przez JST w latach 2011, Warszawa 2012.
 • [5] Krajowa Rada RIO, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych oraz wykonania budżetów przez JST w latach 2012, Warszawa 2013.
 • [6] Krajowa Rada RIO, Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych oraz wykonania budżetów przez JST w latach 2013, Warszawa 2014.
 • [7] Kwiatkowska M., Geneza i przesłanki powstania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce [w:] P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny a polityka lokalna, Wałbrzych 2013.
 • [8] Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, tom. 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej Dz. U. Nr 130 poz. 1396 z późn. zm.
 • [10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej.
 • [11] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania Dz. U. Nr 167 poz. 1747.
 • [12] Stec M. (red.), Regionalne izby obrachunkowe: Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa -Kraków 2010.
 • [13] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • [14] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
 • [15] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • [16] Ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.
 • [17] Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji państwowej, Wolters Kluwer business, Kraków 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.