PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 (3) Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania | 191--212
Tytuł artykułu

Strategia a rozwój regionu na przykładzie województwa dolnośląskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Strategy vs. Development Based on the Example of Lower Silesia Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorządy województw, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. W ramach Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013 poczyniono starania, aby zwiększyć spójność i konkurencyjność Dolnego Śląska oraz polepszyć warunki życia jego mieszkańców. Niniejszy artykuł podsumowuje stopień realizacji strategii w oparciu o analizę kształtowania się wartości wskaźników przyjętych w dokumencie Strategii, jako mierników realizacji celów strategicznych i pośrednich w latach 2007-2013. (abstrakt oryginalny)
EN
The strategy of regional development remains the most important document prepared by the regional authorities, since it defines both goals and priorities of local development policy carried out in the region. Within the framework of Lower Silesia Regional Development Strategy, in the period 2007-2013, attempts were made to increase Lower Silesian cohesion and competitiveness, as well as improve its residents' living standards. The presented article offers the summary of the discussed strategy implementation level, based on the analysis of indicator values adopted in the strategy document as the measures of both strategic and indirect goals implementation in the period 2007-2013. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Brol R. (red.), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • [2] Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1998.
 • [3] Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 • [4] Kłoskowski S.R., Adamski J., Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin, Wagner C. D. (red.), Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM S.A., LGPP, Warszawa 1999.
 • [5] Kożuch B., Publiczne zrządzanie strategiczne. Zasady i metody, [w:] Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce urzędu miasta Poznania, Monografie i Studia Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • [6] Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 • [7] Nowińska E., Strategiczne planowanie rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, [w:] Gruchman B., Walk F., Nowińska E. (red.), Strategia rozwoju lokalnego na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • [8] Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 • [9] Pająk K., Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • [10] Pańkowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
 • [11] Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020, Komitet Sterujący ds. opracowania SRWD, Wrocław 2005.
 • [12] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001, Nr 142 poz. 1590 ze zm.).
 • [13] Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006, Nr 227 poz. 1658 ze zm.).
 • [14] Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199 poz. 1227 ze zm.).
 • [15] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.).
 • [16] Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy, [w:] Majchrzak M., Zalewski A. (red.), Samorząd terytorialny a rozwój Lokalny, SGH, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.