PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 3, cz. 1 Studia z zarządzania międzykulturowego | 7--23
Tytuł artykułu

Poziom wymiaru męskości i kobiecości w wybranych regionach Polski - wyniki badań w jednostkach administracji publicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Level of Masculinity and Femininity Dimension in Selected Regions in Poland - the Results of Research in Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pomimo faktu, że gospodarka ulega przeobrażeniom od setek lat, zmianie nie uległ podstawowy cel zarządzania - czynienie zasobów ludzkich gotowymi do współpracy podczas realizacji stawianych przed nimi celów, określanie sposobów ich realizacji oraz nieustanne szkolenie, jak również rozwój systemu organizacyjnego instytucji, a w tym zarządzania kulturą organizacyjną. Wielkim wyzwaniem dla administracji publicznej jest tworzenie kultury organizacyjnej nowego typu, która przejawiać się będzie w zachowaniach i reakcjach urzędników, w sposobie wykonywania zadań, dokonywania ocen i postawach. Kultura nowego typu, jaką niewątpliwie winny budować jednostki administracji samorządowej, musi przede wszystkim sprzyjać podnoszeniu efektywności oraz naturalnie jakości realizowanych zadań publicznych, a ponadto tworzeniu sieci kontaktów wspomagających zasoby urzędu, wdrażaniu zmian, jak również wykorzystaniu nowych technologii. Kultura nowego typu powinna odnosić się do fundamentalnych wartości moralnych, tak istotnych w kształtowaniu postaw pracowników samorządowych. W badanych regionach wartości kulturowe, dotyczące wymiarów męskości i kobiecości są od siebie wyraźnie odmienne. Zaprezentowane w pracy wstępne wyniki badań nad różnicami kulturowymi pomiędzy regionami nie pozwalają naturalnie na generalizację naukową, aczkolwiek sygnalizują pewne problemy w kontekście istnienia zauważalnych różnic kulturowych. Część z tych różnic może np. wskazywać na istnienie wartości kulturowych ograniczających potencjał rozwojowy danych organizacji w danych regionach czy sugerować wykorzystanie określonych narzędzi zarządzania. (fragment tekstu)
EN
The importance of cultural factors in regional development is increasingly being discussed in the world literature. The base for most of them in this respect is the work of G. Hofstede, and his classification levels of culture. Polish studies do not provide in this regard too broad research material, it is, therefore, appropriate to perform empirical verification in that domain. The subject of this study is the impact of regional culture on organizational culture in local government units in the Podlasie, Greater Poland, Mazovia, Silesia and Lesser Poland regions. The research problem of this article is to identify the regional dimension of masculinity vs femininity. The author examined whether there are cultural differences of masculinity and femininity between the regions. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Białaś S. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, PWN, Warszawa.
 • Bodziany M. (2012), Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław.
 • Brdulak J. (2005), Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa.
 • Chinese Culture Connection, Chinese Values and the search for Culture-Free Dimensions of Culture (1987), "Journal of Cross-Cultural Psychology", 18.
 • Chmielecki M. (2011), Negocjacje w Państwie Środka, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", TOM XII, ZESZYT 4.
 • Frank H., Hofstede G., Bond H. (1991), Cultural Roots of Economic Performance; A Research Note, "Strategic Management Journal", nr 12.
 • Grudzewski W.M. (2006), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 • Jandt F.E. (2007), An Introduction to Intercultural Communication: Identities in a Global Community, Sage Publications, London.
 • Jasaphara A. (2006), Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
 • Hofstede, G. (2000), Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne.
 • House R., Hanges P., Ruiz-Quintanilla A. (1997), GLOBE. The Global Leadership and Organizational Behavior. Effectiveness: Research Program, "Polish Psychological Bulletin", nr 28.
 • Konecki K. (1985), Kultura organizacyjna, "Studia Socjologiczne", t. 4, nr 3.
 • Kotler P., Jatusripitak S., Maesincee S. (1999), Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Wyd. PSB, Kraków.
 • Kuc B.R., Moczydłowska J. M. (2009), Zachowania organizacyjne, Warszawa.
 • Lisewska B., Kultura organizacyjna firmy, http://www.ekonomicznie.pl/artykuly. php?art_id=242, data dostępu: 06.07.2012
 • Mazur B. (2014), Kultura organizacyjna w perspektywie poznawczej. Próba operacjonalizacji [w:] Metody zarządzania kulturą organizacyjną, Difin.
 • Mączyński J., Witkowski S. (2000), Międzykulturowa percepcja przywództwa. Materiały z konferencji "Sukces w zarządzaniu", Szklarska Poręba, październik.
 • Olszewska-Dyoniziak B. (1998), Oblicza kultury. Wstęp do antropologii międzykulturowej komunikacji, Kraków, Wydawnictwo UJ.
 • Schein E.H. (2004), Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass Wiley, San Francisco.
 • Sitko-Lutek A. (2005), Kultura organizacyjna okresu transformacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12.
 • Wolska-Zogata I., Marian M., Bodziany M. (2012), Media a bezpieczeństwo narodowe. Komunikowanie w świecie bez granic, Agencja Wydawnicza "ARGI" Sc, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.