PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 143 | 77--97
Tytuł artykułu

Światowy i polski rynek instrumentów sekurytyzacyjnych należności bankowych. Rys historyczny oraz perspektywy rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
The World and Polish Market of Bank Dues Securitisation Instruments. Historical Outline and Development Prospects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano kluczowe czynniki funkcjonowania rynku sekurytyzacji na przełomie wieków XX i XXI oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o dalsze kierunki rozwoju tej formy aktywności banków. Przybliżono mechanizm sprzedaży aktywów, czynniki kreujące podaż i popyt na tego typu instrumenty oraz ryzyko związane z brakiem efektywności rynku. W ujęciu geograficznym wyodrębniono specyfikę transakcji zawieranych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, a także przybliżono wybrane kontrakty zawarte w Polsce. Przedstawiono źródła hossy i zapaści w obrocie instrumentami sekurytyzowanymi oraz towarzyszące im powstawanie regulacji międzynarodowych i krajowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the key factors related to the operation of securitisation market at the turn of the 20th and 21st century and attempts to answer the question about further direction of development of this form of bank activity. It describes the mechanism of sales of assets as well as the factors which create supply and demand for this kind of instruments and risks connected with the lack of market efficiency. From the geographical perspective, it isolates the specificity of transactions concluded in the United States and Western Europe, and also discusses contracts concluded in Poland. It presents sources of booms and collapses in the turnover of securitisation instruments as well as the establishment of international and domestic regulations related to them. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Basel III Document: Revisions to the Securitisation Framework, Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, Bank Rozliczeń Międzynarodowych, grudzień 2014 r.
 • Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, z dnia 21 lipca 2010 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
 • Wytyczne dotyczące zastosowania art. 122a Dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych z dnia 31 grudnia 2010 r., Komisja Nadzoru Finansowego.
 • Baig S., Choudry M., The Mechanics of Securitization: A Practical Guide to Structuring and Closing Asset-Backed Security Transactions, John Wiley & Sons, Hoboken 2013.
 • Barney S. S., The Mechanics of Securitization: A Practical Guide to Structuring and Closing Asset-Backed Security Transactions, John Wiley & Sons, Nowy Jork 2001.
 • Blundell-Wingall A., Atkinson P., Thinking beyond Basel III. Necessary solutions for capital and liquidity, OECD Working Paper, 2010.
 • Buszko M., Rynek produktów ustrukturyzowanych CDO w warunkach światowego kryzysu finansowego, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zeszyt 397, Toruń 2010.
 • Choudhry M., The Mechanics of Securitization: A Practical Guide to Structuring and Closing Asset-Backed Security Transactions, John Wiley & Sons, Nowy Jork 2013.
 • Davidson A., Sander A., Wolff L., Ching A., Securitization: Structuring and Investment Analysis, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 • Establishing special purpose vehicles in Ireland for Structured Finance Transactions, Arthur Cox, Dublin, czerwiec 2012.
 • Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S. A. według stanu na 31 grudnia 2012 r.
 • Jackowicz K., O motywach i skutkach sekurytyzacji w świetle wyników badań empirycznych, "Współczesna Ekonomia" 2010, nr 1 (13).
 • Kardasz W., Sekurytyzacja jako nowy element zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym, Rozprawy Ubezpieczeniowe, Zeszyt 9 (2/2010).
 • Keys B., Mukherjee T., Seru T., Vig V., Did securitization lead to lax screening? Evidence from subprime loans, "Quarterly Journal of Economics" 2010, no. 125
 • Kothari V., Securitization. The Financial Instrument of the Future, John Wiley & Sons, Singapur 2006.
 • Nastarowicz E., Wierzytelności bankowe w funduszach sekurytyzacyjnych działających na rynku polskim, "Bezpieczny Bank" 2013, nr 1 (50).
 • Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S. A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r.
 • Raport o stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, styczeń 2015.
 • Raport Zespołu Roboczego ds. Rozwoju Rynku Publicznego Długoterminowych Bankowych Instrumentów Dłużnych przy UKNF, UKNF 2013.
 • Reksa Ł., Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt", luty 2004.
 • Roy A., US FED Quantitative Easing - Mortgage Backed Securities Update, Long Term Investing, 2013.
 • Segoviano M., Jones B., Linder P., Blankheim J., Securitization. Lessons learned and the road ahead, IMF Working Paper, 2013.
 • Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank S. A. w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31 grudnia 2012 roku.
 • The case for better functioning securitization market in the European Union, Bank Anglii i Eurpopejski Bank Centralny, maj 2014.
 • Waszkiewicz A., Sekurytyzacja a kryzys subprime, "Zarządzanie Zmianami" 2010, nr 1.
 • Bernanke B., The Global Saving Glut and the U. S. Current Account Deficit, Virginia Association of Economists, Richmond, Marzec 2005, http://www.federalreserve. gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/
 • http://raportroczny.bankmillennium.pl/2013/pl/sprawozdanie-finansowe/infor macje-uzupelniajace/8
 • http://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/index.php
 • http://www.intrum.com/pl/TFI-SA/Aktualnoci/Wartoci-aktywow-netto- 31-03-2014/
 • http://www.nbp.pl/Home.aspx?f=Statystyka/Pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html
 • http://www.sifma.org
 • http: //www.sifma.org/research/statistics.aspx
 • https://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne. html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.