PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 15(30) | z. 2 | 65--74
Tytuł artykułu

Zmiany w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w latach 2005-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Polish Foreign Trade of Ornamental Plants Over the Years 2005-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zbadanie zmian w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi od 2005r., czyli pierwszego pełnego roku członkostwa w UE. Badano kierunek i dynamikę zmian w eksporcie i imporcie, strukturę asortymentową oraz saldo obrotów, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Analizowano także zmiany i relacje cen importowych i eksportowych. Badania wykazały stały wzrost obrotów, szybszy importu w ujęciu wartościowym, zaś eksportu w ilościowym, przy ujemnym bilansie. Polska jest rosnącym importerem netto głównie kwiatów ciętych żywych, doniczkowych i cebul kwiatowych Wzrasta także w imporcie znaczenie roślin szkółkarskich, będących równocześnie podstawą polskiego eksportu. Eksportuje się ich coraz więcej, ale po coraz niższych cenach. W przypadku pozostałych grup roślin odnotowano wyraźny wzrost cen w eksporcie, ale w dalszym ciągu są niższe niż w imporcie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to analyse the changes in the Polish foreign trade of ornamental plants since 2005, after a full year of membership in the EU. The direction and dynamics of changes in export and import, the structure of assortment and trade balance, both in terms of value and quantity, were studied. The changes and relationships between import and export prices were analyzed, as well. Studies have shown a steady increase in turnover, faster in imports in value terms, while exports in quantity terms, with a negative trade balance. Poland is a growing net importer mainly of fresh cut flowers, pot plants and flower bulbs. However the importance of nursery plants increases in import, which are also the basis for Polish exports. Poland sells more and more of them, but at ever lower prices. In the case of other plant groups an increase in export prices is observed, but they are still lower than in imports. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
65--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Jabłońska L., Olewnicki D., Kowalczyk A. [2012]: Polski handel zagraniczny roślinami ozdobnymi w latach 1996-2009. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, tom12 (XXVII) z. 2, ss. 25-35.
 • Jabłońska L., Bońkowska A., Olewnicki D., Stefanowska A [2013]: Handel zagraniczny Unii Europejskiej roślinami ozdobnymi. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego t. 13 z. 1: 37-48.
 • Jabłońska L.[2007]: Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Wydawnictwo SGGW.
 • Kowalczyk B. [2014]: Tendencje i kierunki przepływu importu i eksportu roślin ozdobnych w Polsce w latach 2005-2012. Praca magisterska, SGGW.
 • Kónya L. [2006]: Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. [Tryb dostępu:] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999306000496 [Data odczytu: 2013]
 • Kraciński P. [2014]: Eksport produktów oraz ich przetworów do Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012. [w]: Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14 z. 2:107-117.
 • Stefański R. [2005]: Czynniki determinujące dynamikę polskiego eksportu i importu.[w:] Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach.
 • http://mikroekonomia.net/system/publication_files/868/original/10.pdf [Data odczytu: 2013].
 • Nacewska-Twardowska A. [2014]: Zmiany w wymianie hanlowej Polski produktami rolno-spożywczymi z krajami pozaunijnymi. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14 z. 2: 139-148.
 • Szczapaniak I. [2011]: Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12). Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11 z. 2: 125-137.
 • Zmiany w eksporcie z Polski produktów rolno-spożywczych w kontekście ograniczeń importu z polski do Rosji. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, 2008. [Tryb dostępu:] www.mg.gov.pl/NR/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.