PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 15(30) | z. 2 | 85--95
Tytuł artykułu

Ewolucja miejsca i roli rzepaku w rolnictwie oraz gospodarce Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evolution of the Place and Role of Rape in Agriculture and Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rzepak jest znany w uprawie od ok. 4 tys. lat, a obecnie następuje natężenie jego uprawy na cele spożywcze i przemysłowe. Celem opracowania było ukazanie znaczenia rzepaku w rolnictwie i gospodarce. Zbadano: poziom i strukturę spożycia tłuszczów w Polsce w latach 1965-2013, powierzchnię uprawy, zbiory i plony roślin oleistych oraz rzepaku w latach 2000-2013, bilans handlu zagranicznego surowcami i produktami roślin oleistych w latach 2007-2013, bilans nasion rzepaku i samowystarczalność Polski w latach 2000/2001-2012/2013. Opracowanie powstało w oparciu o publikacje zwarte i ciągłe, informacje GUS oraz raporty IERiGŻ. Zgromadzony materiał został opracowany za pomocą metod: porównawczej w formie horyzontalnej i wertykalnej, statystycznej, a ocenę samowystarczalności dokonano metodą Kapusty. Badania wykazały dynamiczny rozwój produkcji rzepaku na początku XXI w., powodowany zapotrzebowaniem na jego nasiona na cele spożywcze i przemysłowe - głównie do produkcji biopaliw. (abstrakt oryginalny)
EN
Rape is known to grow from approx. 4 thousand. years and now takes the intensity of his crops for food and industrial. The aim of the study was to show the significance of rape in agriculture and the economy. Examined was: the level and structure of fat consumption in Poland in the years 1965-2013, the area of cultivation, production and yields of oilseeds and oilseed rape in the years 2000-2013, the balance of foreign trade in raw materials and oil plants in 2007-2013, the balance of rapeseed and self-sufficiency Polish in the period 2000/2001-2012/2013. The development is based on a compact and continuous publications, information and reports IAFE CSO. The collected material was developed using the methods in the form of comparative horizontal and vertical analysis, statistical analysis, and evaluation of self-sufficiency was done by Kapusta method.Studies have shown dynamic development of rapeseed production in the early twenty-first century, caused by demand for its seeds for food and industrial purposes - mainly for the production of biofuels. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
85--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Budzyński W.S. [2010]: Niechemiczne czynniki plonotwórcze i plonochronne w technologii produkcji nasion rzepaku, (w:) Rzepak nowe perspektywy, Agro Serwis, Warszawa, s. 22.
 • Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2010 nr 31, s. 18-19.
 • Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2013 nr 37, s. 21-22.
 • Handel Zagraniczny Produktami Rolno-Spożywczymi. Stan i perspektywy, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2014 nr 40.
 • Jabłoński K. [2013]: Poziom plonu rzepaku ozimego i pszenicy ozimej a opłacalność ich produkcji, Roczniki Naukowe SERiA, T. XV, Z. 3, Warszawa-Poznań-Rzeszów.
 • Kapusta F. [1976]: Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa.
 • Kapusta F. [2001]: Przemiany bazy surowcowej przemysłu olejarskiego, Prace Naukowe AE nr 917, "Technologia" 8, Wrocław.
 • Kapusta F. [2007]: Teoria agrobiznesu. Ćwiczenia, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Kapusta F. [2012]: Agrobiznes, Difin, Warszawa.
 • Kapusta F. [2011]: Produkcja roślin oleistych i ich przetwórstwo w Polsce. Prace Naukowe 204, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki Inżynierskie i Technologie 3, Wrocław.
 • Kapusta F. [2013]: Ziemia w rolnictwie polskim, Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu nr 596, Rolnictwo CVII, Wrocław.
 • Krygier K. [2009]: Olej rzepakowy - jego wartość żywieniowa i użytkowa, Przemysł Spożywczy, nr 7, s. 17.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005, GUS, Warszawa 2005.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2006, GUS, Warszawa 2006.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej: 2002, GUS, Warszawa 2002.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej: 2004, GUS, Warszawa 2004.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej: 2006, GUS, Warszawa 2006.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej: 2008, GUS, Warszawa 2008.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej: 2009, GUS, Warszawa 2009.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa: 2012, GUS, Warszawa 2012.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa: 2014, GUS, Warszawa 2014.
 • Rynek Rzepaku, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 1999 nr 16.
 • Rynek Rzepaku, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2007 nr 32.
 • Rynek Rzepaku, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2010 nr 37.
 • Rynek Rzepaku, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2013 nr 43.
 • Rynek Rzepaku, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, 2014 nr 45.
 • Stachak S. [1997]: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Stachak S. [2003]: Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Trybała M. [1999]: Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych, Wydawnictwo AR, Wrocław.
 • Uprawy rolne i wybrane elementy metod produkcji roślinnej. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.