PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 3, cz. 1 Studia z zarządzania międzykulturowego | 57--72
Tytuł artykułu

Różnorodność kulturowa w kreowaniu elastycznego systemu zarządzania marketingowo-logistycznego przedsiębiorstwem zagranicznym MSP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diversity of Culture in Creation of Elastics System of Marketing-logistic Management of Foreign SMEs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej powinno obecnie uwzględniać wieloaspektowość elementów oddziałujących na kształtowanie strategii przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu niewiele opracowań dotyczy zastosowania marketingowo-logistycznego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem w sektorze MSP. Dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw sprawiają, iż stosowanie tradycyjnych metod zarządzania nie zapewnia sukcesu rynkowego, zaś nowe podejście do marketingu powoduje, iż menadżerowie firm dostrzegają potrzebę tworzenia bardziej dynamicznych oraz w pełni elastycznych modeli prowadzenia przedsiębiorstw. Przykładem elastycznych metod może być zarządzanie zmianą poprzez sense-making oraz sense-giving. Podejście tego typu narzuca konieczność przyjęcia elastycznych postaw w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wielokulturowość jako przedmiot badań określana jest jako zbiór różnorodnych kultur, które wzajemnie się przenikają, wnosząc do organizacji nowe wartości. W tym kontekście pojawia się nowe ujęcie koncepcji elastyczności systemu zarządzania, poprzez redefiniowanie pojęcia produktu, procesu produkcji, zaopatrzenia oraz dystrybucji z punktu widzenia różnorodnych kultur. W niniejszym artykule podjęto problematykę wpływu różnorodności kulturowej na tworzenie elastycznego systemu zarządzania marketingowo-logistycznego przedsiębiorstw MSP. Badania i obserwacje, prowadzone na niewielkiej próbie 10 przedsiębiorstw cukierniczych, pozwoliły na sformułowanie pewnych uogólnień i wniosków odnoszących się do badanej próby. (fragment tekstu)
EN
In multicultural enterprises the elastics systems of management are created, especially marketing-logistic systems in FDI. Elastic management systems accept all aspects of product, production process, supply process and distribution. Modern trends of development of logistic management identify the elastic innovativeness solutions in industrial practice. The examples of influence in using foreign knowledge and methods are presented in foreign enterprises. The aim of article is presentation of influence of diversity of culture on creation of elastic marketing-logistic management in foreign SMEs in confectionery branch. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Białoń L., Janczewska D. (2004), Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce - marketingowe metody oceny z perspektywy sektora , Wyd. Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa.
 • Białoń L., Janczewska D. (2009), Marketing innowacji [w:] Tożsamość i wizerunek marketingu, red. R. Niestrój, Wyd. PWE, Warszawa.
 • Dwiliński L. (2006), Zarys logistyki przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Gattorna J. (2013), Dynamiczne łańcuchy dostaw, Wydawnictwo Eurologistic, Poznań.
 • Janczewska D. (2007), Dystrybucja wyrobów cukierniczych jako element przewagi konkurencyjnej na rynku słodyczy, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy", Nr 8(VIII), Wyd. SIGMA-NOT, Warszawa.
 • Janczewska D. (2010), Wpływ inwestycji zagranicznych na kształtowanie luki technologicznej w polskich przedsiębiorstwach [w:] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków-Warszawa.
 • Janczewska D. (2011), Wpływ zarządzania marketingowo-logistycznego na poziom luki technologicznej w przedsiębiorstwach z grupy MSP [w:] K. Kolasińska-Morawska (red.), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", "Zarządzanie logistyczne", t. XII, zesz. 9, Wyd. SWSPiZ w Łodzi, Łódź.
 • Janczewska D. (2012), Marketingowo-logistyczne elementy zarządzania firmą rodzinną [w:] Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, zeszyt 6, Wyd. SWSPiZ w Łodzi, Łódź.
 • Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. AJG, Bydgoszcz.
 • Pakulska T. (2005), Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Rozkwitalska M. (2013), Bariery w zarządzaniu wiedzą w środowisku wielokulturowym [w:] M. Rozkwitalska (red.), Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości. Społeczna odpowiedzialność, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk.
 • Rozkwitalska M. (2014), Współpraca z obcokrajowcami - studium przypadku na podstawie firmy Muehlhan Polska [w:] E. Magier-Łakomy i in., Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk.
 • Strategia Europa 2020 - ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm - data dostępu 1.10.2014.
 • Sułkowski Ł. (2012), Wieloznaczność kultury organizacyjnej [w:] J. Woroniecki, Ł. Prysiński, Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości - aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, zesz. 12, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 • Sułkowski Ł. (2013), Sense-making w zarządzaniu zmianami w polskich szpitalach [w:] M. Boguszewicz-Kreft, M. Rozkwitalska, (red.), Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Umiński S. (2002), Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Wolak-Tuzimek A. (2009), Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce polskiej [w:] E. Frejtag-Mika (red.), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, PWE, Warszawa.
 • Ziębicki B. (2010), Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405239

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.