PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 56 Modelowanie procesów i systemów logistycznych | 99--116
Tytuł artykułu

Znaczenie koncepcji produktu całkowitego w procesie zarządzania popytem w łańcuchach dostaw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of Whole Product Concept on a Demand Management Process in Supply Chain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie popytem to proces zmierzający do estymacji przyszłych wielkości popytu w celu synchronizacji działań w ramach danego przedsiębiorstwa zarówno produkcyjnego, jak i handlowego czy też usługowego. Same składowe tego procesu w kontekście zarządzania łańcuchami dostaw są szeroko opisywane w dostępnej literaturze przedmiotu. Brakuje jednak podejścia zindywidualizowanego i określenia znaczenia poszczególnych elementów procesu w kontekście segmentacji produktu, czyli wyróżnienia określonych grup produktów. Powstaje jednak pytanie - w jaki sposób wyodrębniać poszczególne grupy produktowe i który z podziałów ma kluczowe znaczenie? Jednym z kryteriów podziału, o którym pisze M.L. Fisher w kontekście zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw, jest cykl życia produktów. Inny podział proponuje K.L. Croxton, który wyróżnia grupy ze względu na dwa wymiary: zmienność i intensywność popytu. Uważa on, że to właśnie ten podział ma wpływ na proces zarządzania popytem w łańcuchu dostaw, brakuje jednak badań, które potwierdzałyby to stwierdzenie. Segmentacja produktu w teorii marketingu natomiast jest nierozerwalnie związana z koncepcją produktu całkowitego, dokonuje się w niej wyróżnienia grup produktów ze względu na poziomy identyfikowane na podstawie materialnej i niematerialnej części produktu. Dlatego też, analizując proces zarządzania popytem w kontekście segmentacji produktów, ciekawym i inspirującym zagadnieniem zarówno w kontekście teoretycznym, jak i empirycznym wydaje się zbadanie wpływu struktury produktu całkowitego na ten proces. (fragment tekstu)
EN
All activities performed in supply chains are based on demand forecasts and clients' orders. The knowledge of customers needs, and hence the knowledge of market demand for products and services, allows to appropriately coordinate the work of individual companies. This involves the need to implement effective demand management process, which will be adjusted to the product offer in supply chains. Therefore, the question arises - whether and how the product range affects the demand management process? The goal of the paper is to identify the importance of demand management process components in product structure, distinguished due to levels of product whole concept. The conclusions of the study derive from the analysis of 270 supply chains in manufacturing and trade companies. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
 • Aczel A.D., Complete Business Statistics, Irwin Inc., Boston, Massachusetts 1993.
 • Bozarth C.C., Handfield R.B., Introduction to Operations and Supply Chain Management, Prentice Hall, New Jersey 2006
 • Chen P.Ch., Wolfe P.M., A data quality model of information-sharing in a two-level supply chain, "International Journal of Electronic Business Management" 2011, vol. 9(1).
 • Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2004.
 • Croxton K.L., Lambert D.M., Garcia-Dastugue S.J., Rogers D.S., The demand management process, "International Journal of Logistics Management" 2002, vol. 13(2).
 • Crum C., Palmatier G.E., Demand management best practices: process, principles, and collaboration, Integrated Business Management Series, J. Ross Publishing, USA 2003.
 • Fisher M.L., What is the Right Supply Chain for Your Product?, "Harvard Business Review" 1997, vol. 75, no. 2.
 • Gabrielsson P., Gabrielsson M., Darling J., Luostarinen R., Globalizing internationals: product strategies of ICT manufacturers, "International Marketing Review" 2006, vol. 23, no. 6.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • George D., Mallery P., SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update, Allyn & Bacon, Boston 2003.
 • George S.D., Analysis for Strategic Marketing Decisions, West Publishing Company, USA 1986.
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 • Grimson J.A., Pyke D.F., Sales and operations planning: an exploratory study and framework, "International Journal of Logistics Management" 2007, vol. 18(3).
 • Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 • Kerin R.A., Mahajan V., Varadarajan P.R., Contemporary Perspectives on Strategic Planning, Allyn & Bacon, Boston 1990.
 • Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2010.
 • Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg, Warszawa 1999.
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 • Kotler P., Marketing, Rebis - Prentice Hall, Poznań 2005.
 • Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, Biblioteka Logistyka, Poznań 2010.
 • Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 2004.
 • Krawczyk S., Rola logistyki w tworzeniu wartości, "Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Polska Akademia Nauk Komitet Transportu" 2007, nr 4.
 • Lee H.L., Padmanabhan V., Whang S., The Bullwhip Effect in Supply Chains, "Sloan Management Review" 1997, vol. 38(3).
 • Lambert D.M., Supply Chain Management. Processes, Partnership, Performance, Supply Chain Management Institute, USA, Floryda 2008.
 • Ling R.C., For True Enterprise Integration, Turn First to SOP, "APICS - The Performance Advantage" 2000, vol. 10(3).
 • Levitt T., Marketing Success Through Differenttiation - of Anything, "Harvard Business Review" 1980, January-February.
 • Levitt T., Marketing Intangible Products and Product Intangibles, "Harvard Business Review" 1981, May-June.
 • Makridakis S.G., Wheelwright S.C., Hyndman R.J., Forecasting: Methods and Applications, Wiley, New Jersey 1998
 • Mendes P., Demand Driven Supply Chain. A Structured and Practical Roadmap to Increase Profitability, Springer, Berlin 2011
 • Mentzer J.T., Moon M.M., Sales Forecasting Management. A Demand Management Approach, SAGE Publications, London 2005.
 • Mitręga M., Marketing relacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Nowakowski T., Niezawodnooeć Systemów Logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
 • Schmidt M.J., Hollensen S., Marketing Research: An International Approach, Prentice Hall, Harlow 2006.
 • Sheldon D.H., World class sales & operations planning: a guide to successful implementation and robust execution, J. Ross Publishing, USA, Floryda 2006.
 • Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie Procesami w Przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2010.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.E., Management, Prentice Hall, New Jersey 2006.
 • Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.