PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 15(30) | z. 2 | 128--139
Tytuł artykułu

Wzrost i rozwój gospodarczy a efektywność finansowa banków komercyjnych w krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Growth and Development and the Financial Efficiency of Commercial Banks in the EU Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy zbadano związek między wzrostem i rozwojem gospodarczym a efektywnością finansową ROA i ROE banków komercyjnych w krajach UE. Z uzyskanych danych wynika, że w większości krajów UE nie odnotowano przyczynowości w sensie Grangera między badanymi zmiennymi, co oznacza, że między nimi nie ma statystycznie istotnego związku. Wzrost gospodarczy miał statystycznie istotny wpływ na efektywność finansową ROA i ROE banków komercyjnych w Grecji, Irlandii, na Łotwie, w Polsce i na Węgrzech. Z kolei rozwój gospodarczy mierzony PKB per capita wpływał statystycznie istotnie na poziom efektywności finansowej ROA i ROE banków komercyjnych jedynie w Belgii. Efektywność finansowa ROA banków komercyjnych miała wpływ na wzrost gospodarczy PKB w Holandii i w Niemczech oraz na rozwój gospodarczy PKB per capita w Belgii. Efektywność finansowa ROE banków komercyjnych wpływa statystycznie istotnie na wzrost gospodarczy PKB w Holandii i w Niemczech oraz na rozwój gospodarczy PKB per capita w Luksemburgu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper examined the relationship between economic growth and development and ROA and ROE financial efficiency of commercial banks in EU countries. The data obtained show that in most EU countries there has not been Granger causality between the study variables, which means that between them there is not a statistically significant relationship. Economic growth had a statistically significant impact on the ROA and ROE financial efficiency of commercial banks in Greece, Ireland, Latvia, Poland and Hungary. In turn, economic development measured by GDP per capita influenced statistically significantly on the level of ROA and ROE financial efficiency of commercial banks only in Belgium. ROA financial efficiency of commercial banks had an impact on economic growth (GDP) in the Netherlands and Germany and on economic development (GDP per capita) in Belgium. ROE financial efficiency of commercial banks influenced statistically significantly on economic growth (GDP) in the Netherlands and Germany and on economic development (GDP per capita) in Luxembourg. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
128--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Alexiou C., Sofoklis V. [2009]: Determinants of bank profitability: evidence from the Greek banking sector. Economic annals vol. 54 (184), p. 93-118.
 • Ali K., Akhtar M., Ahmed H. [2011]: Bank-specific and macroeconomic indicators of profitability - empirical evidence from the commercial banks of Pakistan. International Journal of Business and Social Science vol. 2 (6), p. 235-242.
 • Alper D., Anbar A. [2011]: Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey. Business and Economics Research Journal vol. 2 (2), p. 139-152.
 • Assane D., Grammy A. [2003]: Institutional framework and economic development: international evidence. Applied Economics vol. 35, p. 1811-1817.
 • Barburski J. [2005]: Efektywność gospodarowania instytucji finansowych w świetle mikroekonomicznej teorii firm. Bank i Kredyt nr 2, s. 58-66.
 • Briguglio L. [1997]: Alternative Economic Vulnerability Indices for Developing Countries, Report prepared for the Expert Group on Vulnerability Index, United Nations Department of Economic and Social Affairs-UN (DESA).
 • Bywalec Cz. [2005]: Metody pomiaru społecznej efektywności rozwoju gospodarczego. Gospodarka Narodowa nr 11, s. 21-32.
 • Capiga M. [2003]: Ocena działalności placówki operacyjnej banku: dylematy metodologiczne i praktyczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 57-61.
 • Erina J., Lace N. [2013]: Commercial banks profitability indicators: empirical evidence from Latvia. IBIMA Business Review vol. 2013, p. 27-36.
 • Farrell M.J. [1957]: The measurement of productive efficiency of production. Journal of the Royal Statistical Society, series A, 120 (III).
 • Gospodarowicz M. [2000]: Procedury, analizy i oceny banków. Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 103, s. 11-59.
 • Gul S., Irshad F., Zaman K. [2011]: Factors affecting bank profitability in Pakistan. The Romanian Economic Journal No. 39, p. 61-87.
 • Jackowicz K., Kuryłek W. [2004]: Rentowność banków komercyjnych działających w Polsce w latach 1995-2001 a bieżące decyzje menedżerskie i skumulowane w czasie skutki tych decyzji. Bank i Kredyt nr 2, s. 39.
 • Jaworski W. L., Zawadzka Z. [2006]: Bankowość. Wyd. Poltext, Warszawa.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. [1999]: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.
 • Kisielewska M., Kozuń-Cieślak G. [2007]: Pojęcie i pomiar efektywności - studia literaturowe. [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. Pluta W. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 152, s. 295-301.
 • Kulawik J., Jóźwiak W. [2007]: Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych powstałych na bazie majątku skarbu państwa, Wydawnictwo IERIGŻ -PIB, Warszawa
 • Kurowski L. [2006]: Efektywność i opłacalność gospodarowania w okresie transformacji. [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. Dudycz T. SWSPiZ w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łódź-Wrocław.
 • Marciniak S. [2006]: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Obamuyi T.M. [2013]: Determinants of banks' profitability in a developing economy: evidence from Nigeria. Organizations and Markets in Emerging Economies vol. 4 No. 2 (8), p. 97-111.
 • Osbert-Pociecha G. [2006]: Próba konceptualizacji efektywności organizacji z wykorzystaniem Mind-Mappingu. [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. Dudycz T. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łódź-Wrocław, s. 7.
 • Owoputi J.A. [2014]: Bank specific, industry specific and macroeconomic determinants of bank profitability in Nigeria. European Scientific Journal vol 10 (25), p. 408-423.
 • Piasecki R. [2003]: Rozwój gospodarczy a globalizacja: ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rachdi H. [2013]: What determines the profitability of banks during and before the International Financial Crisis? Evidence from Tunisia. International Journal of Economics. Finance and Management vol. 2 (4), p. 330-337.
 • Rogowski G. [1998]: Metodologia analiz efektywności i efektu skali banków. Bank i Kredyt nr 11, s. 30-36.
 • Rybicki W. [2005]: O wielostronności, relatywizmie i złożoności kategorii efektywności. [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Prace naukowe AE we Wrocławiu. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Stępień K. [2004]: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. CeDeWu, Warszawa, s. 89-145.
 • Sufian F. [2011]: Profitability of the Korean Banking Sector: Panel evidence on bank-specific and macroeconomic determinants. Journal of Economics and Management vol. 7. (1), p.43-72.
 • Trujillo-Ponce A. [2013]: What determines the profitability of banks? Evidence from Spain. Accounting and Finance vol. 53, p. 561-586.
 • Węgrzyńska M. [2006]: Pomiar i prezentacja efektywności ekologicznej działań proekologicznych. [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. Dudycz T. SWSPiZ w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łódź-Wrocław.
 • Yilmaz A. [2013]: Profitability of banking system: Evidence from emerging markets. WEI International Academic Conference Proceedings. January 14-16, p. 105-111.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.