PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 2, t. 313 Środowisko przyrodnicze a rozwój | 97--112
Tytuł artykułu

Usługi ekosystemów w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ecosystem Services in the Context of Sustainable Urban Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Związki między funkcjonowaniem ekosystemów a korzyściami czerpanymi przez społeczeństwo rozpatrywano już od lat 70. XX w. Prowadzone badania i analizy w tym zakresie, a także opracowanie i udoskonalenie metod szacowania wartości ekonomicznej usług ekosystemów są powodem zmian postaw wśród decydentów i polityków. W ostatnich latach można zauważyć wzrost świadomości ekologicznej, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, który sprawił, iż coraz częściej, zarówno w pracach naukowych, jak i dokumentach dotyczących rozwoju obszarów zurbanizowanych, wiele uwagi poświęca się usługom ekosystemów. Zauważono, iż kondycja miast zależy od zdrowego środowiska przyrodniczego, które przynosi szereg korzyści, a zdrowe ekosystemy stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju miast, ponieważ pozytywnie oddziałują na dobrobyt człowieka i działalność gospodarczą. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy oraz teoretycznych aspektów związanych z pojęciem "usług ekosystemów", a także ich znaczenia dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Szczególną uwagę zwrócono na działania podejmowane przez gminy w tym zakresie, m.in. na problem planowania przestrzennego miast, w tym zachowanie odpowiedniej ilości i jakości terenów zielonych, funkcjonowania ekosystemów wodnych i naturalnej retencji wody. (abstrakt oryginalny)
EN
Relations between the functioning and benefits of ecosystems to society was considered since the 1970s. Conducted research and analysis in this area, as well as the development and refinement of methods for estimating the economic value of ecosystem services are the cause of changes in attitudes among decision-makers and politicians. In recent years, there is an increase of environmental awareness especially in developed countries, which meant that more often, both in scientific papers and documents relating to the development of urban areas, much attention is paid to the ecosystems services. The condition of cities depends on a healthy natural environment, which produces a number of benefits, and healthy ecosystems form the basis for sustainable urban development as a positive impact on human well-being and economic activity. The aim of this article is to present the current state of knowledge on the theoretical aspects of the concept of ecosystem services and their importance for sustainable urban development. Particular attention was paid to the activities undertaken by municipalities in this regard, inter alia, the problem of urban planning in this behavior: both the quantity and quality of green areas and the functioning of aquatic ecosystems and natural water retention. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bernatzky A. (1983), The effects of trees on urban climate [w:] Trees in the 21 st Centurt, Academic Publishers Berkhamster
 • Boyd J., Banzhaf S. (2007): What are ecosystem services? The need for standardized environmental accounting units, "Ecological Economics" 63 (2-3)
 • Bożętka B. (2008), Systemy zieleni miejskiej w Polsce - ewolucja i problemy kształtowania, "Problemy Ekologii i Krajobrazu", T. XXII.
 • Chee Y. E. (2004): An ecological perspective on the valuation of ecosystem services, "Biological Conservation" 120 / 2004
 • Costanza R. (2008), Ecosystem services: Multiple classification systems are needed, Biological Conservation nr 141 / 2008
 • Costanza R., d'Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., O'Neill R. V., Paruelo J., Raskin R. G., Sutton P., van den Belt M. (1997), The value of the world's ecosystem services and natural capital, "Nature" vol. 387/ 1997r.
 • Costanza R., de Groot R., Sutton P., van der Ploeg S., Anderson S.J., Kubiszewski I., Farber S., Turner R.K. (2014), Changes in the global value of ecosystem services, "Global Environmental Change" 26 (2014)
 • de Groot R.S., Wilson M.A, Boumans R.M.J. (2002): A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services, "Ecological Economics" nr 41 /2002r.
 • Famielec J. (2010), Korzyści i straty ekologiczne w ekonomii sektora publicznego, "Ekonomia i Środowisko" 2010 nr 1(37)
 • Farber S., Constanza R., Childers D.L., Erickson J., Gross K., Grove M., Kahn C.S., Pinced S., Troy A., Warren P., Wilson M. (2006): Linking ecology and economics for ecosystem management, "Bioscience" 56 / 2006r.
 • Fisher B., Bateman I., Turner R. K. (2011), Valuing Ecosystem Services: Benefits, Values, Space and Time, The United Nations Environment Programme, January 2011
 • Fisher B., Turner R. K.(2008), Ecosystem services: Classification for valuation, "Biological Conservation" 141/2008
 • Graczyk A. (2010), Świadczenia ekosystemów jako dobra ekonomiczne, "Ekonomia i Środowisko" 2010 nr 1(37)
 • Jakubowski K. (2013), Niekonwencjonalne formy współpracy międzysektorowej w kształtowaniu zieleni miejskiej na przykładzie Londynu, "Zrównoważony Rozwój - Zastosowania" nr 4, 2013
 • Januchta-Szostak A. (2012), Usługi ekosystemów wodnych w miastach [w:] Magazyn Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, nr 3/2012. Wyd. Fundacja Sendzimira, Kraków
 • Komisja Europejska (2008), Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności. Raport wstępny, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg
 • Komisja Europejska (2009), NATURA 2000, "Biuletyn Komisji Europejskiej o przyrodzie i bioróżorodności", Numer 27, Grudzień 2009
 • Landscape Institute (2009) Green infrastructure: connected and multifunctional landscapes. Wielka Brytania, Londyn, http://www.landscapeinstitute.org/, (data wejścia 29.10.2014)
 • Mc Pherson E.G., Nowak D., Heisler G., Grimmond S., Sauch S., Grant R., Rowntree R. (1997), Quantifying urban forest structure, function and value: the Chicago Urban Forest Climate Project, "Urban Ecosystems" 1, 1997
 • Milenijna Syntetyczna Ocena Ekosystemów (Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report) (2005), www.maweb.org, (data wejścia 12.12.2013)
 • Mizgajski A.(2010) Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne, "Ekonomia i Środowisko" 2010 nr 1(37)
 • Mizgajski A., Stępniewska M. (2009), Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju [w:] Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju pod. Red. D. Kiełczewskiego i B. Dobrzańskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok
 • OECD Regional Well - Being , http://www.oecdregionalwellbeing.org/region.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405275

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.