PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 10 (CD) | 216--225
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie i uwarunkowania poziomu bezrobocia w miastach wojewódzkich w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Diversity and Conditions of Unemployment in Provincial Cities in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu była ocena zróżnicowania poziomu bezrobocia w miastach wojewódzkich w Polsce. Dodatkowo dokonano analizy poziomu bezrobocia w porównaniu do poziomu wynagrodzeń mieszkańców miast oraz dochodów i wydatków miast wojewódzkich. Analizy dokonano uwzględniając wskaźniki charakteryzujące sytuację na rynku pracy w zależności od wybranych cech społecznych i demograficznych osób bezrobotnych. Do realizacji założonego celu wykorzystano najnowsze informacje pochodzące ze źródeł wtórnych, głównie z roczników statystycznych oraz innych materiałów źródłowych. Analizie poddano ogólne dane dotyczące miast wojewódzkich w Polsce. Do oceny regionalnych różnic i zachodzących relacji wykorzystano podstawowe mierniki i wskaźniki mające postać ocen liczbowych. Obliczono między innymi współczynniki natężenia, struktury, zmienności oraz korelacji. Zróżnicowanie poziomu bezrobocia w polskich miastach wojewódzkich uzależnione jest od takich cech jak lokalizacja miasta, wiek, płeć i wykształcenie bezrobotnych, a także długość zatrudnienia czy czas pozostawania bez pracy. W miastach o mniejszym bezrobociu ludność tam zamieszkała ma istotnie wyższe przeciętne wynagrodzenia i zarazem poziom życia oraz istotnie wyższe są dochody i zarazem wydatki miast wojewódzkich w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to assess differentiation in unemployment in provincial cities in Poland. Was analyzed the level of unemployment compared to the level of wages of urban residents and the revenue and expenditure of provincial cities. The analysis was made taking into account the indicators characterizing the situation on the labor market depending on the selected social and demographic characteristics of the unemployed. To accomplish the objective pursued was used the latest information from secondary sources, mainly from statistical yearbooks and other source materials. Was analyzed data on provincial cities in Poland. To assess regional differences and relationships was used basic indicators and indicators in the form of numerical ratings. Was calculated among other factors: intensity, structure, volatility and correlation. Differentiation in the level of unemployment in the Polish provincial cities depends on characteristics such as city location, age, gender and education of the unemployed, as well as the length of employment and duration of unemployment. In cities with lower unemployment people living there it has a significantly higher average wages and also the standard of living and a significantly higher revenue and expenses both provincial cities in Poland. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
216--225
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Gutkowska, K., Murawska, A. (2010). Sytuacja na rynku pracy a jakość życia ludności w Polsce, Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (nr 3(11)/2010, 71-72). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński.
 • 2. http://www.naszswiat.net/wiadomo-ci/wiadomosci/polska/wielkomiejskie-bezrobocie-2008-2013.html (8.07.2015).
 • 3. Likhtarovich, K. (2006). Jak odnaleźć się na rynku pracy. Przykłady modelowych praktyk na rzecz grup defaworyzowanych. Raport: Projekty aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. http://rynekpracy.org/x/411650 (10.07.2015).
 • 4. Miasta w liczbach 2012 (2014). Warszawa: GUS, US w Poznaniu. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/miasta-wojewodztwa/miasta-w-liczbach-2012,3,7.html (6.07.2015).
 • 5. Mlonek, K. (2006). Bezrobocie. W: A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna (93). Warszawa: SGH IGS.
 • 6. Murawska, A. (2009). Rozwój społeczno-ekonomiczny a poziom życia w gospodarstwach domowych w Polsce. Niepublikowana praca doktorska, Warszawa: SGGW.
 • 7. Murawska, A. (2015). Differentation of Unemployment Among People in a Special Situation on the Labor market on the Example of Polish Regions. W: A. P. Balcerzak (ed.) Contemporary Issues in Economy. Market or Government? (246). Toruń: Institute of Economic Research.
 • 8. Nasiłowski, M. (2007). System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 • 9. Nowak, E. (1997). Zarys metod ekonometrii. Warszawa: PWN.
 • 10. Ratyński, W. (2003). Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. Tom 1. Warszawa: Difin.
 • 11. Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w 2013 roku (2014). Warszawa: MPiPS DRP, s. 5. http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/erytorialnezrnicowanie bezrobociawpolsce/ (8.07.2015).
 • 12. Tyrowicz J. (2010). Czas na bezrobociu. http://rynekpracy.org/x/568893 (10.07.2015).
 • 13. Zeliaś, A. (red.) (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: AE w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405309

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.