PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 10 (CD) | 236--243
Tytuł artykułu

Prawne i polityczne znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu rozwoju regionalnego

Warianty tytułu
Legal and Political Importance of Public-private Partnerships as a Mean of Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera analizę wpływu partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój regionalny. Pogląd o jego potencjalnej roli w tym zakresie jest wyrażany przez Komisję Europejską, jest też potwierdzony w oficjalnym stanowisku polskiego rządu, który coraz aktywniej propaguje jego ideę. Spore zainteresowanie, wyrażane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, nie przekłada się na liczbę faktycznie zawartych umów o PPP co wskazuje, że nadal nie jest to popularna forma realizacji przedsięwzięć. Stąd, mimo znacznego potencjału partnerstwa publiczno-prywatnego nie można stwierdzić, że jest to skuteczny instrument rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the impact of public-private partnerships on regional development. Its importance is emphasized by the European Commission, it is also confirmed in the official documents of the Polish government. Considerable interest has been expressed by both public and private entities, but it's not reflected in the number of actually concluded PPP contracts. This indicates that it is still not a popular form of implementation of projects. Hence, despite the significant potential of public-private partnership in this area, it cannot be said that it is an effective instrument of regional development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
236--243
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
autor
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Adamiak, J., Kola-Bezka, M. (2009). Polityka spójności Unii Europejskiej i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności polskich regionów na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • 2. Bieńkowska, E. (2011). Inwestycje nie wyhamują. Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, nr 50, 27.
 • 3. Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (2013). Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce. J. Hausner (red.), Warszawa: Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
 • 4. Hałaburda, D. A. (2010). Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju przez samorząd województwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 81, 193.
 • 5. Kulesza, M., Sześciło, D. (2013). Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • 6. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie z dnia 13 lipca 2010 r. (2010). Monitor Polski, nr 36, poz. 423.
 • 7. Lechwar, M. (2010). Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 17.
 • 8. Ministerstwo Gospodarki (2015). Raport PPP. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji w Polsce w 2014 r. na tle stanu obowiązującego w latach 2009-2013. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • 9. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Polityki Regionalnej (2005). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Polityki Regionalnej, s. 3, http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/925F 1895DAD97A8AC12570DD0044CC88?Open (26.06.2015 r.).
 • 10. Mikita, M. (2007). Nowe formy finansowania rozwoju regionalnego - szansą na wzrost konkurencyjności Polski. Materiały "Lama Project's International Conference. XIII Scientific Conference of Young Economist. VII International Conference for Senior and Yunior Researchers "Labour Market and Competitiveness". Szczecin http://mikroekonomia.net/system/publication_files/707/original/18.pdf?1315212440 (28.06.2015 r.).
 • 11. Nogalski, B., Szreder, J., Walentynowicz P. (2006). Partnerstwo publiczno-prywatne jako szansa rozwoju lokalnego, bariery i korzyści. W: M. Oliński (red.), Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko Mazurski.
 • 12. Olejniczak, A. (2014). Optymalizacja wydatków, jako sposób obniżenia wskaźnika spłaty zobowiązań. W: P. Walczak (red.), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE (pkt 5.2.4. Legalis). Warszawa: C.H. Beck.
 • 13. Partnerstwo publiczno-prywatne, https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/platforma-partnerstwa-publiczno-prywatnego (28.06.2015 r.).
 • 14. Partnerstwo publiczno-prywatne: zagrożenia i bariery (2014). Rzeczpospolita, 20.09.2014 r. http://prawo.rp.pl/artykul/1142824.html?p=1 (28.06.2015 r.).
 • 15. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2014). Raport z badania wśród wybranych podmiotów publicznych sporządzony na potrzeby analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 16. Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z uzasadnieniem z dnia 20 października 2008 r., druk sejmowy nr 1180.
 • 17. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2005 nr 169, poz. 1420 ze zm.).
 • 18. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 nr 19, poz. 100 ze zm.).
 • 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 • 20. Komisja Europejska (2003). Wytyczne Komisji w sprawie udanego partnerstwa publiczno-prywatnego opublikowane. Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Polityki Regionalnej.
 • 21. Komisja Wspólnot Europejskich (2004). Zielona Księga Partnerstw Publiczno-Prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2004), 327 final.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.