PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 6, CD 1 | 256--262
Tytuł artykułu

Zastosowanie kreatywnej logistyki w aglomeracjach miejskich

Warianty tytułu
The Use of Creative Logistics in Urban Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest problematyka zastosowania kreatywnej logistyki do rozwiązywania problemów aglomeracji miejskich. Zaprezentowany materiał badawczy jest próbą odpowiedzi na problem badawczy postawiony w formie pytania: które z rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej można zakwalifikować do obszaru kreatywnej logistyki? Oraz w jakim stopniu wpływają one na usprawnienie sytemu logistyki miejskiej? Do zweryfikowania tak postawionego problemu użyto narzędzi badawczych teoretycznych (analiza, synteza, uogólnienia, porównania) i praktycznych (metoda porządkowania, obserwacja, wywiady bezpośrednie).(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is the use of creative logistics to solve the problems of urban agglomerations. The presented material is an attempt to answer the research question posed in the form of a question: which of the solutions in the field of urban logistics can be classified into the area of logistics creative? And to what extent they affect the urban logistics system improvement? To examine this particular problem used theoretical research tools (analysis, synthesis, generalization, comparison) and practical (method of ordering, observation, interviews direct). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
256--262
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Ballou R.H.,Business Logistics Supply Chain Management, Pearson Education lnc., New Jersey 2004.
 • Benjelloun A., Cranic T. G., Trends, Challenges and Perspectives in City Logistics, Buletinul AGIP nr 4/2009, s.45.
 • Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • Budziewicz-Gużlecka A., Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Informatyka ekonomiczna, Nowicki A., Sroka H., Chomiak-Orsa I. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 241-249.
 • Dziennik Ustaw 2011 nr 5 poz. 13, Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.
 • European Logistic Association. www.elalog.com.
 • Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, ILiM, Poznań 2009, 5.22.
 • Kulińska E.: AWZR procesów logistycznych. Modele i eksperymenty ekonomiczne., Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, s. 80.
 • Kulińska E., Rut J., Kreatywna logistyka jako koncepcja niekonwencjonalnego podejście do zarządzania procesami logistycznymi. Kulińska E. (red.) Logistyka w zarysie - wybrane problemy badawcze. Opole Ofic. Wydaw. PO 2013, s. 112-115 [Studia i Monografie, Politechnika Opolska, z.371].
 • Kulińska E., Rut J., Teoria niedoborów jako element kreatywnej logistyki w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Ekonomiczno- społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, J. Buko (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 808, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 371 - 378, Tom I. ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X.
 • Koźlak A.,Znaczenie dostępności transportowej dla rozwoju regionalnego i metody jej oceny, [w:] Brul R. (red.) Problemy rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 295.
 • Lierow M., B2City: The Next Wave of Urban Logistics, Oliver Wyman, Berlin 2012, s.1.
 • Maslow A., Toward a Psychology of Being, D. Van Nostrand, New York 1968.
 • Matulewski M., Analiza porównawcza efektywności strategii cenowych wybranych elementów komunikacji miejskiej na przykładzie aglomeracji seulskiej i londyńskiej, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Ryzyko, zarządzanie, wartość, Zarzecki D. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 914.
 • Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s.82.
 • Sternberg A.J., Handbook of Creativity, Cambridge University Press, New York 2004, s. 3-4.
 • Rut J., Kulińska E., Kreatywna logistyka jako nowa koncepcja rozwoju organizacji, Logistyka 2/2014, s. 5499-5503
 • Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K.(red.), Transport miejski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Skrzypek E., Kreatywność a zarządzanie wiedzą, [w:] Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 24, nr 1, czerwiec 2014, s.177.
 • Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005, 5.105.
 • Taniguchi E. Thompson R.G., Yamada T., Van Duin R., City Logistics: Network Modelling and Intelligent Transport Systems, Pergamon, New York 2001.
 • Torrance, E. P., Why Fly: A Philosophy of Creativity, Ablex Publishing Corporation, New Jork 1995.
 • Weinert A., Zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej na przykładzie miasta Poznań, [w:] Zarządzanie proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011, s. 48.
 • West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s.12.
 • Witkowski K., Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta. Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2007, s. 203.
 • Wyszomirski O. (red.), Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s.46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.