PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2, CD 1 | 276--283
Tytuł artykułu

Environmental impact of air transport - case study of Krakow Airport

Warianty tytułu
Wpływ transportu lotniczego na środowisko na przykładzie portu lotniczego w Krakowie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Civil aviation is one of the fastest growing global industries. The intense stimulation of economic development and employment growth in the sector and associated sectors are positive effects of air transport expansion. Aviation, as every type of transport, is responsible for a number of negative external effects that are not neutral to the environment. Risks associated with air t ransport are mainly air pollution (especially greenhouse gases), excessive noise from aircrafts at airports and their surroundings, incidental soil and water pollution, waste generation with high share of hazardous wastes and change of land use. The rapid growth of air traffic forces modernization and development of airports, especially these as important as Krakow Airport. Established development strategies allowing to maximize efficiency in economic terms not only should have an approval of the local comm unity but also must take into account environmental issues. The paper presents an analysis of the growing influence of the air transport in Krakow on the environment. The methods of reducing the impact of aviation on the environment were also analyzed. Amo ng others, inclusion of aircraft operators into the European Union Emissions Trading System was presented.(original abstract)
Lotnictwo cywilne jest jedną z najszybciej rozwijających się branż globalnych. Intensywna stymulacja rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w sektorach powiązanych są pozytywnymi skutki rozwoju transportu lotniczego. Lotnic two, jak każdy rodzaj transportu, jest odpowiedzialne za szereg negatywnych efektów zewnętrznych, które nie są obojętne dla środowiska. Zagrożeniami wynikającymi z transportu lotniczego są głównie zanieczyszczenia powietrza (zwłaszcza emisje gazów cieplarn ianych), nadmierny hałasu z samolotów w portach lotniczych i ich otoczeniu, przypadkowe zanieczyszczenia gleby i wody, wytwarzanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, a także zmiana użytkowania gruntów. Szybki wzrost intensywności ruchu lotniczego wymu sił modernizację i rozbudowę lotnisk, w szczególności lotnisk regionalnych takich jak lotnisko w Krakowie. Przyjęte strategie rozwoju pozwalające na maksymalizację skuteczności lotniska pod względem ekonomicznym nie tylko powinien uzyskać akceptację lokaln ej społeczności ale także muszą brać pod uwagę kwestie ochrony środowiska. W artykule przedstawiono analizę rosnącego wpływu transportu lotniczego na środowisko w Krakowie. Zwrócono uwagę także na podejmowane sposoby ograniczenia uciążliwości środowiskowej lotnictwa takie jak włączenie operatorów statków powietrznych do unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS).(abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
276--283
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Bjelicic B.: The Business Model of Low Cost Airlines - Past, Present, Future, in: Handbook of Low Cost Airlines, ed. Gross S., Schröder A., Erich Schmidt Verlag, Berlin, pp. 11-31, 2007
 • Boniecki D.: Równowaga na rynku usług transportu lotniczego w warunkach liberalizacji i reregulacji sektora. Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 741 Problemy Transportu i Logistyki nr 18, Szczecin, pp. 7-20, 2012
 • Bzowski M., Wiatrak W.: Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia portu lotniczego Kraków-Balice w Krakowie, Eco-concept s.c., Kraków, 2005
 • Council Regulation (EEC) No 2408/92 of 23 July 1992 on access for Community air carriers to intra-Community air routes.
 • Chiesa T., Ringbeck J.: Towards a Low Carbon Travel & Tourism Sector, World Economic Forum Report prepared with the support of Booz & Company, 2009
 • Directive 2008/101/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community.
 • European Environment Agency: Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2007, EEA Report No 5/2007
 • European Environment Agency: Towards a resource-efficient transport system. TERM2009: indicators tracking transport and environment in the European Union. EEA Report No2/2010
 • Freestone R.: Planning, sustainability and airport-led urban development, International Planning Studies, Vol. 14, Is. 2, Routledge, pp. 161-176, 2009
 • Freestone R., Baker D., Stevens N.: Managing airport land development under regulatory uncertainty. Research in Transportation Business & Management Vol. 1, Is. 1, Airport Management, Elsevier, pp. 101-108, 2011
 • Głowacki P., Szczeciński S.: Zagrożenia ekologiczne wokół lotnisk i możliwości ich ograniczania. Prace Instytutu Lotnictwa Nr 213/2011 Zagadnienia Napędów Lotniczych, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa pp. 7-10, 2011
 • Głowacki P., Szczeciński S.: Lotniska - ich wpływ na środowisko. Przegląd Sił Powietrznych, nr 01 (058)/2012, Wojskowy Instytut Wydawniczy. Warszawa, pp. 41-45, 2012
 • Hawlena J.: Liberalizacja rynku pasażerskich przewozów lotniczych a rozwój turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 769. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 29-40, Szczecin, 2013
 • Huderek-Glapska S.: Wpływ portu lotniczego na gospodarkę regionu, in: Regionalne porty lotnicze w Polsce - charakterystyka i tendencje rozwojowe, ed.: Rekowski M., Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 193-236, 2011
 • Huderak-Glapska S.: Zrównoważony rozwój portu lotniczego, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 741 Problemy Transportu i Logistyki nr 18, pp. 99-112, Szczecin, 2012
 • ICAO: Environmental Report, 2007
 • IPCC, Aviation and the Global Atmosphere: A Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 1999
 • IPCC, Fourth Assessment Report, Contribution from Working Group III. ed.: Metz B., Davidson O.R., Bosch P.R., Dave R., Meyer L.A. Cambridge University Press, Cambridge, 2007
 • Jakubiak M.: Analiza włączenia transportu lotniczego w Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS). Logistyka nr 4, pp. 4333-4338, 2014.
 • Jeż M.: Ekologiczna problemy portu lotniczego, Prace Instytutu Lotnictwa Nr 4 (206), Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, pp. 59-71, 2010
 • Kałużyńska M., Smyk K., Wiśniewski J.: 5 lat Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2009
 • Litwiński J.: Działalność polskich portów lotniczych w 2006 r., Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2007
 • Luter L.: Environmental impacts of airport operations, maintenance, and expansion. CRS Report for Congress, Washington, 2007
 • Mooney G., Cal Muckley C., Don Bredin D. Prospective costs for the aviation sector of the Emissions Trading Scheme. In: Perspectives on Energy Risk, ed.: Dorsman A., Gök T., Karan M. B., Springer Berlin Heidelberg, pp. 203-220, 2014
 • Oxford Economics, Aviation - The Real World Wide Web. Report, Oxford, 2008
 • Pijet-Migoń E.: Zmiany rynku lotniczego przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 25, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2012
 • Pijet-Migoń E.: Dziesięć lat "otwartego nieba" nad Polską - implikacje dla turystyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 807, Ekonomiczne Problemy Turystyki 3 (27). 2014
 • Przegląd ekologiczny lotniska Kraków - Balice, AGH Kraków, 2007
 • Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D.: Transport lotniczy: Ekonomika i organizacja, Wyd. UG, Gdańsk, 2012
 • Trzepacz P.: Relacje port lotniczy - środowisko przyrodnicze. Prace Geograficzne, vol. 123 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków, pp. 129-142, 2010
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego: Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w latach 2004-2006. ULC Departament Rynku Transportu Lotniczego, Warszawa, 2008
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego: Analiza przewozów pasażerskich w polskich portach lotniczych w 2013 roku. Wydział Statystyk i Analiz Warszawa, 2014
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego: Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i międzynarodowym. Warszawa, 2014
 • Vespermann J., Wald A.: Much ado about Nothing? - An analysis of economic impacts and ecologic effects of the EU-emission trading scheme in the aviation industry. Elsevier Ltd. Transportation Research Part A: Policy and Practice Vol. 45, Is. 10, pp. 1066-1076, 2011
 • Ziółkowska-Weiss K.: Oferta Kraków Airport w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Przykład zmian w infrastrukturze transportowej - implikacje dla rozwoju turystyki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 24, pp. 91-105, 2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.