PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 (3) Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania | 279--288
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny w działaniach na rzecz środowiska naturalnego w województwie dolnośląskim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Government in Activities on Behalf of the Natural Environment in the Lower-Silesian Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzenie reformy samorządowej spowodowało cały szereg zmian w funkcjonowaniu państwa. Zarówno pierwszy jak i drugi jej etap wpłynął na wzrost inicjatyw w życiu publicznym. Obalone zostały kluczowe strefy oddziaływania państwa komunistycznego. W świetle zmian, najpierw samorząd gminny, a potem powiatowy i wojewódzki, w ramach swoich zadań, rozpoczęły prace zmierzające do reprezentowania oraz zaspokajania potrzeb ludności, w tym związanych z ochroną środowiska naturalnego. Województwo dolnośląskie jest atrakcyjnym regionem Polski zarówno pod względem gospodarczym, turystycznym jak i uzdrowiskowym. Jednakże takie możliwości rozwoju nakładają również określone obowiązki na władze samorządowe na wszystkich szczeblach zarządzania. Działalność samorządu terytorialnego zaowocowała nie tylko poprawą stanu środowiska naturalnego we wszystkich jego obszarach, ale również znacznym wzrostem świadomości ekologicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The self-government reform caused the number of changes in functioning of the state. Both its first and the second stage influenced the increase of initiatives in public life. The key spheres of affecting by the communist country have been disproved. In the light of changes the commune self-government at first, and then regional and provincial ones, within the confines of their tasks, commenced the works aiming at representing and satisfying people's needs, including those connected with protection of natural environment. Lower-Silesian Province is an attractive region, both economically and as regards tourism and spa industry. However such opportunities of development impose certain obligations on self-government authorities on all management levels. The activity of self-government improved not only the condition of natural environment in all its fields but also the ecological awareness. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] [http://www.ekologia.pl/wiedza/zanieczyszczenia/zanieczyszczenia-wodskad-sie-biora-scieki,11031,2.html], (15-05-2015).
 • [2] [http:/www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/raport_regionalny], (2015-05-14).
 • [3] [http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane], (2015-05-10).
 • [4] Ochrona środowiska 2014, Wydawnictwo GUS, Warszawa 2014.
 • [5] Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, Wrocław 2009.
 • [6] Regulski e, Reforma administracji publicznej. Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej w Polsce, Warszawa 1988.
 • [7] Regulski J., Samorząd a model państwa, INFOS 2010, Nr 10(80), Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2010.
 • [8] Sprawozdania z działalności WFOŚiGW we Wrocławiu w latach 1999-2014.
 • [9] Stan środowiska Dolnego Śląska, Wydawnictwo WIOŚ, Wrocław 2014.
 • [10] Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Program ochrony powietrza dla stref województwa dolnośląskiego w których zostały przekroczone wartości dopuszczalne substancji w powietrzu - zagadnienia ogólne, Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych "EKOMETRIA", Gdańsk 2011.
 • [11] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (tekst jedn. z 11 marca 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
 • [12] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95).
 • [13] Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. , Nr 133, poz. 872).
 • [14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (tekst jedn. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).
 • [15] Ustawa z dnia 13 września 2013 o utrzymaniu czystości i porządki w gminach Dz. U. z 2013 r. poz. 1399.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.