PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 (3) Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania | 313--326
Tytuł artykułu

Korzyści i problemy wynikające z wdrożenia koncepcji smart city w polskich miastach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Benefits and Problems Arising from the Implementation of Smart City's Conception in Polish Cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia definicje miasta inteligentnego, podsystemy budujące tę koncepcję oraz prezentuje przykłady rozwiązań stosowanych w polskich miastach. Nadrzędnym celem jest stworzenie listy potencjalnych korzyści oraz problemów, wynikających z zastosowania poszczególnych elementów. Postępujące w przestrzeni społeczno-ekonomiczno-demograficznej zjawiska globalizacji, zwiększonej urbanizacji, wzrostu światowej populacji oraz zróżnicowania społecznego powodują, że ludzie przenoszą się z obszarów wiejskich do miast, i w kolejnych latach można będzie zaobserwować rosnącą tendencję tego zjawiska. Takie "miasta przyszłości" będą skupiskiem osób zróżnicowanych pod względem materialnym, edukacyjnym, kulturalnym, społecznym. Coraz wyraźniej zacierające się granice administracyjne miast spowodują, że dotychczasowe rozwiązania prawne, komunikacyjne będą wymagały szeregu usprawnień. Już teraz niektóre miasta wychodzą naprzeciw problemom, które mogą ich napotkać w najbliższych latach, jednak gros spośród obszarów miejskich zmagają się z niedogodnościami komunikacyjnymi, energetycznymi, gospodarką odpadami, bezpieczeństwem. Koncepcja smart city pozwala antycypować niekorzystne zjawiska, sterować rozwojem miasta w sposób efektywny oraz realizować funkcje na wyższym. Badania pokazują, że polskie miasta w coraz większym stopniu zaczynają interesować się inteligentnymi rozwiązaniami, ale są niechętne eksperymentowaniu. Te pojedyncze, niezintegrowane wdrożenia mogą pomóc w działaniu wybranego elementu miejskiej infrastruktury, ale nie przełożą się na kompleksowe zmiany. Czy polskie miasta tak naprawdę funkcjonują w inteligentnej rzeczywistości? Jakie potencjalne korzyści oraz problemy mogą wynikać z wdrażania jej elementów? (abstrakt oryginalny)
EN
This paper provides the definition of intelligent city, subsystems being integral part of this conception and presents examples of solutions implemented in Polish cities. The major aim is to create a list of potential bene fits and problems arising from the implementation of singular elements. Globalization, increasing process of urbanization, world population growth and social diversity make that people move from villages to urban areas. In subsequent years we'll see an increasing trend of this phenomenon. These "cities of the future" will be a cluster of diverse people in terms of wealth, educational, cultural and social aspects. We are a witnesses of blurring an administrative boundaries what means that an existing legal and communication solutions will require a number of improvements. Nowadays many cities solve the problems which they may meet in the following years. Although bulk of the areas are struggling with communication, waste, energetic and safety inconveniences. "Smart city" conception allow to predict negative phenomenons and control the development of the city in an efficient manner to realize functions at a higher level. Studies show Polish cities are increasingly interested in implementation of intelligent solutions but they are hesitant to experiment. These single, non-integrated implementation can be a chance for urban infrastructure, but they're not integrated with the whole urban structure. Is the Polish city really operate in an intelligent reality? What are the potential benefits and problems may arise with the implementation of its components? (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • [1] Azkuna I. (red.), Smart Cities Study: International study on the situation of ICT, innovation and Knowledge in cities, The Committee of Digital and Knowledge-based Cities of UCLG, Bilbao 2012.
  • [2] Bach-Głowińska J., Inteligentna przestrzeń - trzeci wymiar innowacyjności, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
  • [3] Bendyk E., Bonikowska M., Rabiej P., Romański W., Przyszłość miast., Raport ThinkTank RWE, Warszawa 2013.
  • [4] [http://www.businessdictionary.com/definition/smart-city.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.