PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 33 (3) Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania | 339--353
Tytuł artykułu

Rola oraz znaczenie innowacji i tradycji w małych przedsiębiorstwach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role and Importance of Innovation and Tradition in Small Businesses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe przedsiębiorstwa funkcjonujące w obecnej gospodarce rynkowej muszą podejmować działania innowacyjne. Jest to kierunek ich rozwoju. Dla przedsiębiorstw, których podstawą funkcjonowania jest tradycyjny produkt bądź sposób jego wytwarzania, istotnym jest zintegrowanie we własnych działaniach powyższych pojęć, tj. innowacji i tradycji. Ten sposób zarządzania wspomoże budowanie marki i pozycji przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przybliżenie roli jaką tradycja oraz innowacje spełniają w funkcjonowaniu małych przedsiębiorstw oraz zaprezentowanie wzajemnego wykorzystywania tych dwóch pojęć w praktyce na przykładzie piekarni. Poza definicjami, rodzajami oraz przykładami innowacji i tradycji, omówione zostały także uwarunkowania małych przedsiębiorstw dla działań innowacyjnych oraz studium przypadku. (abstrakt oryginalny)
EN
Small-sized enterprises in the current market economy must take innovative actions. It is direction of their development. For enterprises, of which a traditional product or a way of producing it are a base of functioning, integrating above notions: the innovation and the tradition in own action is significant. This way of managing will assist building the brand and the position of the enterprise. Introducing the role the tradition and innovations are fulfilling which in functioning to small-sized enterprises is a purpose of the article and presenting mutual using these two notions in practice on the example of the bakery. Apart from definitions, kinds and examples of the innovation and the tradition, also conditioning of small-sized enterprises was discussed for innovative actions and the case study. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Baruk J., Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, nr 3, Gospodarka Narodowa, Warszawa 2002.
 • [2] Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • [3] Dunicz M., Wychowanek J., Istota i znaczenie tradycji przedsiębiorstwa produkcyjnego, [w]: Kreatywność. Innowacyjność. Przedsiębiorczość. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, pod. red. L. Kowalczyka, F. Mroczko, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2014.
 • [4] Dzikowski P., Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012, [w]: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Cz. I, pod. red. A. Świadek, Wydawnictwo Naukowe IVG, Szczecin 2013.
 • [5] Komisja Europejska, Podręcznik Oslo, wydanie trzecie, 2008.
 • [6] Kowalik J., Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, [w:] Sobolak L. (red.), Innowacyjne aspekty przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.
 • [7] Kozioł-Nadolna K., Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, [w]: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Część II, pod red. A. Świadek, J. Wiśniewska, Naukowe Wydawnictwo IVG, Szczecin 2013.
 • [8] Mizgajska H., Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Prace Habilitacyjne Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 4, Poznań, 2002.
 • [9] Nieć M., red. Zadura-Lichota P., Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Warszawa 2015.
 • [10] Nieć M., red. Zadura-Lichota P., Tarnawa A., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Warszawa 2014.
 • [11] Stawasz E., Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, (w:) Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, (red.) W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Łódź 2010.
 • [12] Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • [13] Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2014.
 • [14] Zakrzewski R., red. Zadura-Lichota P., Tarnawa A., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Warszawa 2014.
 • [15] [http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/index.php?p=&strona=mag_radom60&nr=60&p], (01.05.2015).
 • [16] Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Przepisy polskie - produkty regionalne i tradycyjne, [http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Przepisy-polskie-Produkty-regionalne-i-tradycyjne], (03.05. 2015).
 • [17] Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, [http://www.minrol.gov.pl/Jakosc0- zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych], (03.05.2015).
 • [18] Motyka S., Pomiar innowacyjności przedsiębiorstwa, [http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/075.pdf], (03.05.2015).
 • [19] Niemiec K., Tradycja, Gazeta Uniwersytecka UŚ w Katowicach, nr 3 (103) grudzień 2002, [http://gazeta.us.edu.pl/node/215251], (03.05.2015).
 • [20] Tradycyjne produkty: Lista Produktów Tradycyjnych MRiRW, [http://www.produkty-tradycyjne.pl/lista-produktow-tradycyjnych-mrirw], (03.05.2015).
 • [21] Wawrzycka K., Tradycje polskiej przedsiębiorczości - Filip Nereusz Szaniawski, [http://blog.rzetelnafirma.pl/tradycje-polskiej-przedsiebiorczosci-filip-nereusz-szaniawski], (03.05.2015).
 • [22] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, załącznik 1.
 • [23] Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013, Warszawa 2014.
 • [24] Olma G., W piekarni, cukierni, Sieci promują pieczywo, Agencja Mediowo-Konsultingowa ZOOM, Katowice 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.