PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr IV/1 | 935--948
Tytuł artykułu

Dyssypacja energii w układzie liniowym na przykładzie przepławki ryglowej na rzece Tuszymie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Linear Energy Dissipation Assessment Based on Rock Ramp Fishway on Tuszymka River
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konieczność zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzek i potoków, przeprowadzone regulacje polegające na ustabilizowaniu położenia koryt rzecznych spowodowały skrócenie biegu cieków, wyprostowanie koryt i zwiększenie lokalnych wartości spadków. Efektem tych działań była konieczność stworzenia budowli poprzecznych przegradzających cieki i wytwarzających różnice poziomów zwierciadła wody. Budowle takie przerywają ciągłość korytarza ekologicznego rzeki i oprócz wielu innych cech uniemożliwiają migrację ryb w górę biegu cieku. Przywrócenie ciągłości rzeki wymaga stworzenia dodatkowych rozwiązań technicznych, których zadaniem jest umożliwienie przedostawania się rybom przez obszar budowli piętrzącej. Na przestrzeni czasu rozwój przepławek, jako budowli przywracających ciągłość koryta rzecznego pozwolił na wypracowanie szeregu konstrukcji, jednakże poszczególne rozwiązania posiadały niejednokrotnie znikomą skuteczność. Konieczność pogodzenia w małej przestrzeni jednoznacznie sprzecznych ze sobą oczekiwań, takich jak niskie prędkości, wysokie straty energii w ruchu wody, określone wymiary minimalne i maksymalne, przy założeniu że wszystkie te wymienione wyżej parametry są wzajemnie powiązane stawia bardzo wysokie wymagania wobec przepławek. Przedstawione opracowanie proponuje wyodrębnienie wzajemnego wpływu poszczególnych czynników na straty w ruchu wody, wyrażone dyssypacją energii. Pomiary przeprowadzono na przepławce ryglowej w rejonie miejscowości Kamionka na rzece Tuszymce. Polegały one na pomiarze rzeczywistych parametrów geometrycznych poszczególnych elementów przepławki oraz na pomiarach prędkości ruchu wody w wybranych punktach. Pomiary ruchu wody w głównej mierze, skoncentrowane były, wokół miejsc o największych prędkościach tak, by możliwe było wyznaczenie w przepławce przebiegu linii gdzie są one największe. Metodyka pomiarowa oprócz głównego celu miała za zadanie wypracowanie również procedury pozwalającej na dokładny opis zjawiska dyssypacji energii przy wykonaniu pomiarów w jak najmniejszej liczbie punktów. Prezentowane wyniki koncentrują się na określeniu wielkości strat i lokalizacji miejsc gdzie one występują w przepławce.(abstrakt oryginalny)
EN
Flood risk management and river training made with use of bed stabilization techniques followed by straitening and shortening of river corridors caused increase of the fall. As the effect hydrotechnical structures emerged with the aim of utilisation of water energy by damming the water movement. Such a structures break a river's continuity and fish migrations upwards the river is impossible. Regaining river's connectivity requires use of additional hydrotechnical solutions having purpose of making possible for fish to navigate obstacle in their migration up rivers and streams. Over the time development of the solutions in the field of fish migrations leaded to variety of constructions among them only some number really functional. The necessary compromise is needed to met all the expectations for any type of the fish pass, among them minimal and maximal water velocities, high energy losses, geometrical limitations especially considering the fact their interconnected. The paper proposes separation of particular elements generating energy losses in water movement described by energy dissipation formulae. Measurements were taken on an existing rock ramp fish way on the Tuszymka River in the Kamionka settlement and consisted of fish way geometry and water velocities. Water velocities measurements location concentrated along the places with maximal velocities for position of the line representing maximal values to be estimated. Measurement's methodology Dyssypabeside the main aim focused on limiting in site acquired number of necessary data. Presented results concentrate mostly around the problem of energy losses dimension and it's spatial allocation in the rock ramp fish way.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
935--948
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
autor
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
  • Bartnik W. (2006) Charakterystyka hydromorfologiczna rzek i potoków górskich. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN w Krakowie.
  • Wiśniewolski W., Mokwa M., Zioła S. (2008). Migracje ryb - przyczyny, zagrożenia i możliwości ochrony - Monografia pod redakcją Mariana Mokwy i Wiesława Wiśniewolskiego, Wrocław.
  • "Fish Passage and Screening Design, Technical Supplement 14N" (2007), 210-VI-NEH.
  • Bartnik W., Epler P., Jelonek M., Klaczak A., Książek L., Mikołajczyk T., Nowak M., Popek W., Sławińska A., Sobieszczuk P., Szczerbik P., Wyrębek M. (2011) Gospodarka rybacka w aspekcie udrażniania cieków dorzecza Małej i Górnej Wisły. Monografia pod redakcją Piotra Eplera i Leszka Książka, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich PAN w Krakowie.
  • Wiśniewolski W. (2011). Ogólne wytyczne projektowania przepławek dla ryb. Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku, Olsztyn.
  • Mokwa M. (2010).Obliczenia hydrauliczne przepławek dla ryb. Acta Scientiarum Polonorum, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.