PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 15(30) | z. 3 | 5--16
Tytuł artykułu

Sytuacja dochodowa a przepływy materiałowe w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Income Situation and Material Flows in Agriculture in the European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu sytuacja dochodowa rolnictwa i jej zmiany odzwierciedlają się w poziomie i strukturze przepływów materialnych w rolnictwie krajów Unii Europejskiej? Przeprowadzono analizę relacji pomiędzy osiąganymi dochodami w sektorze rolnym a przepływami materialnymi do tego sektora. W pierwszej kolejności badano siłę korelacji pomiędzy badanymi wielkościami a następnie analizie poddano zmiany efektów dochodowych i przepływów do rolnictwa w przeliczeniu na jednostkę obszarową (1 ha). Umożliwiło to analizę porównawczą w układzie międzynarodowym. Zakres czasowy analizy obejmuje 2000 rok oraz 2010 (przepływy materiałowe) i 2014 (dochody rolnicze). Badania wykazały, że istnieje umiarkowana zależność między sytuacją dochodową rolnictwa a poziomem i strukturą przepływów materiałowych do rolnictwa. W ujęciu dynamicznym związek ten stał się mniej ścisły na co wpływ mogą mieć wzrost zależności dochodów od dopłat w ramach WPR w krajach UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper to was determine the extent that agricultural income and its changes are reflected in the level and structure of the material flows in agriculture of the European Union countries. The strength of the correlation between the agricultural income and material flows to this sector per unit of area (1 ha) was analyzed. The analysis is based on data from 2000, 2010 (material flows) and 2014 (agricultural income). The results proved a moderate correlation between income situation in agriculture and the level and structure of material flows to this sector. The relationship became less strict in the analyzed period. This could be the result of increased dependence on subsidies under the CAP in EU countries. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Ciaian P., F.M. Swinnen [2009]: Credit market imperfections and the distribution of policy rents, American Journal of Agricultural Economics, 91(4):1124-1139.
 • Davis J.H, Goldberg R.A [1967]: A Concept od agribusiness, Boston 1957. Tłumaczenie polskie: Koncepcja agrobiznesu, IER, Warszawa.
 • Hennessy D.A. [1998]:The production effects of agricultural income support polices under uncertainty, American Journal of Agricultural Economics, 80(1):46-57.
 • Kiryluk-Dryjska E., Baer-Nawrocka A. [2014]: Polityka rolna Unii Europejskiej, kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego, Wyd. UP w Poznaniu.
 • Manual of supply, use and input-output tables; methodologies and working papers, Eurostat, 2008.
 • Manual on the economic accounts for agriculture and forestry EAA/EAF 97. Rev. 1.1, Eurostat, 2000.
 • Mrówczyńska-Kamińska A. [2010]: Współzależności międzygałęziowe w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe UE Wrocław Polityka ekonomiczna Red. Jerzy Sokołowski, Red. Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński, Wyd. UE Wrocław.
 • Mrówczyńska-Kamińska A. [2013]: Znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej, Gospodarka narodowa, nr 3, SGH, Warszawa.
 • Tomczak F. [2004]: Od rolnictwa do agrobiznesu; Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Tomczak F [2005]: Tomczak F., (2005): Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa, s. 56-65.
 • Runowski H. [2011]: Zmienność dochodów gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej i jej przyczyny. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIII, z. 1, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o. o, Warszawa-Poznań- Wrocław.
 • Tocco B., Davidova S., Bailey A. [2013]: The impact of CAP Payments on the exodus of labour from agriculture in selected EU member states', Factor Markets Working Papers, No.64.
 • Woś A. [1979]: Związki rolnictwa z gospodarką narodową, PWRiL, Warszawa.
 • www.ec.europa.eu/eurostat.
 • Van Herck K., Swinnen J.F.M., Vranken L. [2013]: Direct payments and land rents, evidence from New Member States' Factor Markets Working Papers, No. 62.
 • Zhu X., Lansink A.O. [2010]:Impact of CAP subsidies on technical efficiency of crop farms in Germany, the Netherlands and Sweden, Journal of Agricultural Economics, Vol. 61, No.3 pp. 545-564.
 • Zhu X., Karagiannis G., Lansink A.O. [2011]:The impact of direct income transfers of CAP on Greek olive farms' performance: using a non-monotonic inefficiency effects model. Journal of Agricultural Economics, Vol. 62, No.3, pp. 630-638.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.