PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 143 | 155--176
Tytuł artykułu

Kompetencje organizacyjne w zarządzaniu projektami a modele dojrzałości projektowej

Autorzy
Warianty tytułu
Organisational Competencies in Project Management and Project Maturity Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tradycyjnym spojrzeniem na sprawność organizacji w zarządzaniu przedsięwzięciami jest spojrzenie z perspektywy modeli dojrzałości. Do grona modeli dotyczących sprawności organizacji w zarządzaniu przedsięwzięciami dołączył model Organisational Competence Baseline (OCB) opracowany przez IPMA. Model ten wprowadza odmienne od dotychczasowych ujęcie - perspektywę kompetencji organizacyjnych w zarządzaniu projektami. Celem niniejszej publikacji jest ocena innowacyjności i wartości tego podejścia, w szczególności z perspektywy istniejących modeli i standardów dotyczących dojrzałości projektowej. Artykuł analizuje zawartość, strukturę oraz najistotniejsze charakterystyki modelu. Przedstawia również porównanie zakresu kompetencji organizacyjnych definiowanych przez OCB z cieszącym się uznaniem modelem dojrzałości projektowej OPM3. W rezultacie przeprowadzonych analiz można wyprowadzić konkluzję, że nowe opracowanie IPMA zapewnia szczególnie szerokie ujęcie czynników organizacyjnych warunkujących sprawne zarządzanie projektami, zaś wyróżniającą cechą OCB jest kompleksowość spojrzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
A traditional way to look at the corporate efficiency is to view a company from the perspective of maturity models. The group of models referring to the corporate efficiency in project management has been extended by the Organisational Competence Baseline (OCB) worked out by IPMA. This model introduces a different dimension from those applied so far, namely the perspective of organisational competencies in project management. The aim of the present publication is to assess the innovativeness and value of this approach, in particular from the perspective of the existing models and standards concerning project maturity. The article analyses the content, structure and most relevant characteristics of the model. It also presents a comparison of the scope of organisational competencies defined by OCB with the positively recognised OPM3 model of project maturity. As a result of the analyses, it may be concluded that the new IPMA approach ensures a particularly comprehensive overview of the organisational factors determining an efficient project management, with the complexity of the problem treatment being its distinguishing feature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--176
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide), Fifth Edition, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania 2013.
 • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, wyd. I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Bushuyev S. D. et al., IPMA Delta and IPMA Organisational Competence Baseline (OCB): New approaches in the field of project management maturity, "International Journal of Managing Projects in Business" 2014, 7 (2), s. 302-310.
 • Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Deist F. D. Le et al., What Is Competence? "Human Resource Development International", Routledge 2005, no. 8 (1), s. 27-46.
 • Dolata M., Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Organizacja i Kierowanie" 2013, nr 5, s. 163-173.
 • Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwers, Warszawa 2014.
 • Frame J. D., Project management competence: Building key skills for individuals, teams, and organizations, First Edition, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1999.
 • Grant K. P. et al., Project management maturity: an assessment of project management capabilities among and between selected industries, "IEEE Transactions on Engineering Management" 2006, no 53 (1), s. 59-68.
 • Jabłoński M., Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, wyd. I, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Juchniewicz M., Badanie modeli dojrzałości projektowej organizacji, w: Zarządzanie wiedzą w projektach, red. nauk. M. Trocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 215-258.
 • Juchniewicz M., Dojrzałość projektowa organizacji, w: Nowoczesne zarządzanie projektami, red. nauk. M. Trocki, PWE, Warszawa 2012, s. 372-386.
 • Kerzner H., Strategic planning for project management using a project management maturity model, John Wiley, New York 2001.
 • Obłój K., Strategia organizacji: w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, wyd. II zm., PWE, Warszawa, 2007.
 • Organizational project management maturity model (OPM3®) knowledge foundation, Third Edition, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania 2013.
 • Pennypacker J. S., PM Solutions' Project portfolio management maturity model, Center for Business Practices, Havertown, Pennsylvania 2005.
 • Prahalad C. K. et al., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 1990, no. 68 (3), s. 79-91.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1978.
 • Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 • Rakowska A. et al., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, wyd. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Rostkowski T., Model kompetencyjny organizacji, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, red. nauk. M. Juchnowicz, PWE, Warszawa 2014, s. 38-64.
 • Spałek S., Assessing project management maturity in the area of knowledge management in select companies, "International Journal of Economics, Finance and Management Sciences" 2014, no. 2 (2), s. 164-170.
 • Spałek S., Zwiększanie stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami: koncepcje, uwarunkowania i możliwe zastosowania praktyczne, "Marketing i Rynek" 2014, nr 5 (CD), s. 149-155.
 • The High Cost of Low Performance, Project Management Institute, 2013, http://www. pmi.org/~/media/PDF/Business-Solutions/PMI-Pulse Report-2013Mar4.ashx
 • Trocki M., Organizacja projektowa. Podstawy, modele, rozwiązania, PWE, Warszawa 2014.
 • Axelos Limited, Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3®). Introduction and Guide to P3M3®. Axelos Limited, 2013, https://www. axelos.com/p3m3
 • Axelos Limited, PRINCE2® Maturity Model (P2MM). Axelos Limited, 2013, https:// www.axelos.com/p3m3
 • Humphrey W. et al., A Method for Assessing the Software Engineering Capability of Contractors (CMU/SEI-87-TR-023), http://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view. cfm?AssetID=10345
 • International Project Management Association, Certify Organizations with IPMA Delta. adres: http://ipma.ch/certification/certify-organisations/, dostęp w dniu: 2014-11-17.
 • IPMA Organisational Competence Baseline - the standard for moving organisations forward, International Project Management Association, 2013, http://ipma. ch/resources/ipma-publications/ipma-ocb/
 • Paulk M. C. et al., Capability Maturity Model for Software (Version 1.1) (CMU/SEI- -93-TR-024), Software Engineering Institute, Pittsburgh, Pennsylvania 1993, http:// resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?AssetID=11955
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.