PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 34 (4) | 67--84
Tytuł artykułu

Klaster i specjalna strefa ekonomiczna, a edukacja zawodowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Cluster and the Special Economic Zone and the Vocational Education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł wskazuje rolę, jaką pełnią klastry w gospodarce oraz edukacji. Procesy współczesnej gospodarki jej źródła innowacyjności i konkurencyjności, pomoże zobrazować analiza klastrów. Współpraca szkolnictwa zawodowego z pracodawcami jest procesem ciągłym, dla którego warunki stworzyła z jednej strony modernizacja systemu szkolnictwa zawodowego z drugiej strony zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, która nakłada na zarządy tych stref konieczność realizacji działań w zakresie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, oraz szkołami kształcącymi zawodowo. (abstrakt oryginalny)
EN
The article indicates the role played by clusters in the economy and education. The processes of the modern economy its sources of innovation and competitiveness, it will help illustrate the analysis of clusters. Collaboration Employers with vocational education is an ongoing process, for which the conditions created on the one hand modernization the vocational education system on the other hand amendment to the Law on special economic zones, which imposes on the boards of these areas need to implement cooperation activities with high schools and schools of vocational education. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] A Practical Guide to Cluster Development A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs hy Ecotec Research & Consulting, EnglancTs regional Development Agencies, London 2004, s. 11.
 • [2] Barkley D.L., Henry M.S., Advantages and disadvantages of largeling industry clusters, Clemson University Public Service Activities 2001, s. 4.
 • [3] Breschi S., Malebra F., Clusters, Networks and Innovation, Oxford University Press 2007, s. I
 • [4] Brodzicki T., Tamowicz P., Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych, Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji dla Ministerstwa Gospodarki, Gdańsk - Radom, październik 2008 r.
 • [5] De Propis L., Driffield N., The importance of clusters for spillovers from foreign direct investment and technology sourcing, "Cambridge Journal of Economics", 2006, 30 (2), s. 280-281.
 • [6] Enright M., Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda,[w:] U. Staber, N. Schaefer, B. Scharma, Business Networks: Prospects for Regional Development, Walter de Gruyter, Berlin 1996, s. 191.
 • [7] Europeart Trend Chart on Innovation, Thematic Report Cluster Policies, Covering period up to March 2003, European Commission Enterprise Directorate General, s. 4.
 • [8] Innowacyjność 2006, Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, Raport PARP, Warszawa 2006, s. 78.
 • [9] Jacobs D., A.P. de Man, Clusters, Industrial Policy and Firm Strategy: a menu approach, technology Analysis and Strategic Management, vol. 8, no. 4, 1996
 • [10] Ketels Ch., European Clusters, [w;] Structural Change in Europę 3 - Innovative City and business Regions, Hagbarth publication, 2004, s. 1.
 • [11] Ketels Ch., European Clusters, USA, Hagbarth Publications 2004, s. 1-5.
 • [12] Ketels Ch., The Development of the cluster concept - present experiences and further development Paper, prepared for NRW conference on clusters, Duisburg, Germany, 5 December 2005, s. 6.
 • [13] Karlsson Ch., Johansson B., Stough R., Induslrial Clusters and Inter-Firm Networks, UK, Edward Elgar Publishing Ltd., 2005, s. 30.
 • [14] Kozak M., Klastry - wzywanie dla rozwoju MSP w Polsce, e-mentor nr 1 (28), luty 2009, s. 15.
 • [15] Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie, Difin 2009, s. 13-27.
 • [16] Dahl M.S., Pedersen C., Knowledge Flows through Informal Contacts in Industrial Clusters: Myths or Realities?, Danish Research Unit for industrial Dynamics, DRUID Working Paper no 03-01,2003, s. 2.
 • [17] Maskel P., Towards Knowledge - based Theory of Geographical Clusters, Industrial and Corporate Change, Volume 10, Number 4, 2001, s. 926
 • [18] Networks, partnerships, clusters and intellectual property rihts: opportunities and challenges Jor innovative SMEs in Global Economy, OECD, Istanbul, Turkey, 3-5 June 2004, s. 29.
 • [19] Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 245.
 • [20] Porter M.E., The Competitive Ach'antage of Nations, Free Press, New York 1990.
 • [21] Porter M.E., Locations, Clusters, and Company Strategy, [w:] Audretsch D.B., SM Es in the AGE of Globalization AN Elgar Reference Collection, Cheltenham, Northampton2003, s.259.
 • [22] Raport Universities and the Development of Industry Clusters, Development Administration U.S. Department of Commerce, Carnegie Mellon Centre, 2004, [za:] A. Markusen, Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts, "Economic Geography" no 3, July 1996, s. 293-313.
 • [23] Simmie J., Sennett J., Innovation in the London Metropolitan Region, [w:] D. Hart, J. Simmie, P. Wood, J. Sennett, Innovative Clusters and Competitive Cities in the UK and Europe, Oxford Brookes School of Planning Working Paper 182, 1999, s. 51.
 • [24] SMEA, White Paper on Smali and Medium Enterprises in Japan, Smali and Medium Enterprises Agency, Japan Smali Business Research Institute, 2006, s. 152.
 • [25] Szultka S., Klastry - innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004, s. 7.
 • [26] Tambunan T., Promoting Smali and Medium Enterprises with a Clustring Approach: A Policy Experience from Indonesia, "Journal of Smali Business Management", 43/2, April 2005, s. 139.
 • [27] Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 1854), która weszła w życie z dniem 6 stycznia 2015 r.
 • [28] Zasady i warunki inwestowania na terenie SSE oraz korzyści płynące z faktu prowadzenia tam działalności gospodarczej określa ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 • [29] [http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2015/kgn/materialy/info.men.pdf], (30.03.2015).
 • [30] [http://www.ssemp.pl/aktualnosci/szkoa-zawodowa-szko-pozytywnego-wyboru], (30.03.2015)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.