PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 4, cz. 1 Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku | 115--129
Tytuł artykułu

Turystyka w strategiach i programach rozwoju gminy - studium przypadku miasta Szczecina

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tourism in Commune's Strategies and Development Programmes - the Case Study of Szczecin City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka turystyczna pojawia się w strategiach w strategiach i programach rozwoju gmin atrakcyjnych turystycznie. W gminach tych często opracowywane są dziedzinowe strategie turystyki. Niekiedy dotyczą one wybranej formy turystyki. W artykule dokonano analizy problematyki turystycznej zawartej w dokumentach strategicznych miasta Szczecin w kontekście powstającego programu rozwoju turystyki wodnej. Przedmiotem zainteresowania były także związki między strategią rozwoju marki i programem rozwoju turystyki. Opracowanie programu było efektem realizacji projektu "Lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci portów i marketing turystyki wodnej w obszarze południowego Bałtyku - "MARRIAGE"21, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Południowy Bałtyk. Program z założenia miał się wpisywać w realizację Strategii Rozwoju Szczecina 2025 [SRS 2025], która wyznaczyła działania w zakresie turystyki. Celem artykułu jest ponadto odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest opracowanie uniwersalnego modelu programu rozwoju turystyki wodnej dla obszaru recepcji turystycznej szczebla lokalnego i ponadlokalnego. W tym celu analizie poddano proces konstruowania programu rozwoju turystyki oraz jego modyfikację na potrzeby opracowania programu turystyki wodnej dla miasta Szczecin. (fragment tekstu)
EN
Tourism issues occur in the majority of commune's strategies and development programmes. In many cases commune authorities also prepare and implement tourism development programmes. The city of Szczecin chose to participate in the MARRIAGE project as a partner. Because of the city's participation in the project, it has been obliged to develop the Waterside Tourism Development Programme. As far as the strategic documents on the local level are concerned, the Programme fits well into the Szczecin City Development Strategy 2025 which stipulates the activities to be taken in the field of tourism. The strategy identified the key development areas in the tourism sector, naming the priorities and directions of development, especially in waterside tourism, which seemed essential to the implementation process of the strategy. The article analyses methods, determinants and steps of the process of preparation of Water Tourism Development Programme for Szczecin and Odra Estuary. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Długoterminowa Strategia Zarządzania Marką Szczecin, wyciąg http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_marka_szczecin.pdf [3 listopada 2014].
 • Gaworecki W.W. (2003), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Gołembski G. (red.) (2002), Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa - Poznań.
 • Gordon A. (2003), Turystyka w gminie i powiecie, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Polityka wspierania turystyki dla miasta Szczecin, http://www.szczecin.pl/strategia/_ pl/uchwalone/polityka_wspierania_rozwoju_turystyki.pdf [3 listopada 2014].
 • Program turystycznego rozwoju akwenów i terenów nadwodnych Szczecina, dokument wykonany na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin (2014).
 • Sidorkiewicz M. (2009), Procedura konstruowania strategii rozwoju turystyki [w:] B. Meyer, D. Milewski, Strategie rozwoju turystyki w regionie, PWN Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Szczecina 2015, http://www.bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/ files/3682229E85BD4DBB9A77B734E3313C28/_Strategia_Rozwoju_Szczecina_2025.pdf,[3 listopada 2014].
 • Studzieniecki T. (2013), Strategia jako narzędzie rozwoju turystyki w województwie, "Zeszyty Naukowe WSHiU w Poznaniu", nr 26.
 • Wołowiec T., Reśko D. (2012), Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą, "Zeszyty Naukowe WSEI", nr 5.
 • Zarządzenie Nr 83/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programów strategicznych wynikających z realizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.