PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 34 (4) | 167--178
Tytuł artykułu

Procedura nadmiernego deficytu jako narzędzie powstrzymywania wzrostu długu publicznego w dobie współczesnego kryzysu gospodarczego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Excessive Deficit Procedure as a Tool to Stop the Growth of Public Debt in Times of Contemporary Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kryzys gospodarczy z roku 2008 pokazał, iż większości rządów w krajach członkowskich Unii Europejskiej nie radzi sobie z pojawiającymi się problemami budżetowymi. Podjęte przez nie działania miały (w większości) na celu próbę pobudzenia gospodarek narodowych oraz zahamowania spadku popytu krajowego poprzez zwiększenie poziomu wydatków publicznych, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu poziomu deficytów budżetowych. Kryzys finansowy unaocznił potrzebę ściślejszej koordynacji nadzoru nad instytucjami finansowymi w państwach UE. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie procedury nadmiernego deficytu jako narzędzia wspierającego skuteczny nadzór fiskalny i gospodarczy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic crisis of 2008 showed that most governments of the member countries of the European Union are not able to cope with arising budget problems. Most actions taken by these countries are supposed to stimulate national economies and arrest the decline of domestic demand by increasing the level of public spending, which finally leads to an increase of budget deficits. The financial crisis has indicated the need for closer coordination of supervision over financial institutions in the EU. The purpose of this study is to present the procedure of excessive deficit as a tool to support effective fiscal and economic supervision over Economic and Monetary Union. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Giżyński J., Polityka fiskalna w strefie euro, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013
 • [2] Jędrzejowicz T., Kitala M, Wronka A., Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro. Wnioski dla Polski, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze, cz. III, NBP, Warszawa 2009.
 • [3] Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 12.11.2011, Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys, Bruksela, COM(2011) 11 - dokument wspólnotowy.
 • [4] Latoszek E., Etapy integracji walutowej w Unii Europejskiej, [w:] Europejska integracja monetarna od a do z, W. Pacho (red.), NBP, Warszawa 2009.
 • [5] Oręziak L., Polityka budżetowa w strefie euro, "Bank i Kredyt" 2008, nr 5.
 • [6] Rezolucja Rady Europejskiej w sprawie Paktu stabilności i wzrostu - Amsterdam, 17 czerwca 1997 r. (Dz. U. C 236 z 2.8.1997).
 • [7] Skiba L., Polityka fiskalna w unii walutowej [w:] Kowalewski P., Tchorek G. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa 2010.
 • [8] Tomczak-Woźniak E., Zarządzanie gospodarcze w strefie euro w warunkach kryzysu, [w:] OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 1 (67) 2014, Białystok 2014.
 • [9] Traktat o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE C2010/083/01).
 • [10] Ustawa z dnia 20 lutego 2013 r. o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 283).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.