PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 4, cz. 1 Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku | 131--146
Tytuł artykułu

Konkurencyjność regionalna obszarów przygranicznych na przykładzie rozwoju Polski Wschodniej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Regional Competitiveness of Border Areas on the Example of the Development of Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia wybrane elementy procesu budowy konkurencyjnego regionu na przykładzie Polski Wschodniej. Badania oparto o metodę desk research. Dokonano analizy dostępnych dokumentów, danych i wiedzy pozwalających uzyskać informacje dotyczących pogranicza wschodniego. Dokonano oceny konkurencyjności województw wschodniego pogranicza przy wykorzystaniu wielokryterialnego modelu ekonometrycznego. (fragment tekstu)
EN
The development of regional competitiveness is the result of conditions and factors which are both exogenous and endogenous in nature. Strategic planning should account for the need of creating a competitive product in border areas. The product of competitiveness in the border area is a combination of its resources and a network of relations occurring in the region with a special emphasis on cross-border connections. One of the elements of building competitiveness in Eastern Poland is the modern material, institutional and intellectual infrastructure. The development of the Eastern border region requires an increased involvement of the private sector in collaboration related to pro-innovative activity in the context of incurring higher costs, but also a closer cooperation with other institutions supporting economic innovativeness and competitiveness. (original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Goodall B. (2004), The Penguin Dictionary of Human Geography, London.
 • Komornicki T., Szejgiec B. (2010), Handel zagraniczny. Znaczenie dla gospodarki Polski Wschodniej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Malkowski A. (2007), The social-economic development of Eastern and Western Polish frontier regions, Economic science for rural development". Proceedings of the International Scientific Conference, Jelgava, Latvia.
 • Malkowski A. Malkowska A. (2011), Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2(20) 2011, Wyd. Uniw. Przyrod. w Poznaniu.
 • Malkowski A. (2013), Rola zarządzania strategicznego w budowaniu konkurencyjnego regionu transgranicznego na przykładzie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 315 ,vol 1, Wrocław.
 • Mazur R. (2011), Innowacje pracownicze jako element budowy gospodarki opartej na wiedzy [w:] Wybrane aspekty przemian strukturalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Nowaczyk P. (2013), Znaczenie działalności rybackiej małych portów morskich w Polsce dla lokalnego rynku pracy, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 301, Oeconomica 71.
 • Olechnicka A. (2004), Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Koter M. (2003), Multicultural Border Regions of Europe Forms of Ethnic Composition and Process of their Differentiation, "Region and Regionalism", no. 6, vol. 1.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) - projekt, grudzień 2013.
 • Rusielik R. (2014), Zmiany produktywności rolnictwa Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej - analiza z wykorzystaniem indeksów TFP Hicksa-Moorsteena. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XVI, Zeszyt 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171405811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.